Over leeftijdsadviezen in de iTunes Store

Dit artikel gaat over het leeftijdsadvies dat bij sommige items in Apple Music en de iTunes Store wordt vermeld.

Adviezen voor Internetradio: de stations die u via Internetradio in iTunes kunt beluisteren, zijn niet afkomstig van Apple. Sommige stations zenden materiaal uit dat voor een volwassen publiek bedoeld is, bijvoorbeeld nummers met expliciete teksten of comedy-uitzendingen over seksueel getinte onderwerpen of situaties.

Adviezen voor Apple Music en de iTunes Store: het navolgende is ontleend aan de website 'Recording Industry Association of America Parental Advisory'. Het leeftijdsadvies is een indicatie voor consumenten dat opnamen die voorzien zijn van dit logo, grof taalgebruik of beschrijvingen van geweld, seks of drugsgebruik kunnen bevatten. Ouders wordt aangeraden hierop te letten.

Het leeftijdsadvies bepaalt niet of een opname al dan niet geschikt is voor specifieke luisteraars. Het (niet-verwijderbare) advies is slechts een indicatie voor ouders (en consumenten, verkopers en groothandelaren) dat oplettendheid van de ouders raadzaam is bij de aankoop van de desbetreffende opname voor kinderen of bij het beluisteren van de opname in de huiselijke kring.

Bij het bepalen van een leeftijdsadvies kunnen de volgende factoren een rol spelen.

  • De vraag of een opname, in het licht van de heersende culturele normen en waarden en de keuzes en opvattingen van individuele ouders, er een is waar ouders hun kinderen mogelijk niet naar willen laten luisteren.
  • Vanzelfsprekend speelt de context hierbij een rol: sommige woorden, termen, geluiden of beschrijvingen kunnen door ouders wel als aanstootgevend worden ervaren als ze uitvoerig worden belicht of worden benadrukt, maar niet als ze deel uitmaken van de achtergrond of geen significante rol spelen in de tekst.
  • De context van de uitvoerende artiest en de verwachtingen van diens publiek zijn ook van belang. Behalve naar grof taalgebruik, moet bij de beslissing om al dan niet een leeftijdsadvies uit te brengen ook worden gekeken naar 'beschrijvingen van geweld, seks of drugsgebruik'.
  • Teksten zijn vaak vatbaar voor verschillende interpretaties. Woorden kunnen meerdere betekenissen hebben. Ook moeten teksten worden gezien in samenhang met de begeleidende muziek. Een tekst die wordt begeleid door harde, opzwepende muziek, kan heel anders overkomen dan dezelfde tekst met een zachte, rustgevende begeleiding.

Leeftijdsadviezen toekennen is geen exacte wetenschap; het is een kwestie van gevoel en gezond verstand. Context, frequentie en nadruk spelen natuurlijk een belangrijke rol; sporadische of onverstaanbare verwijzingen naar bepaalde zaken zijn mogelijk niet voldoende reden om een bepaald leeftijdsadvies toe te kennen.

Deze richtlijnen zijn van toepassing voor een enkel commercieel uitgebracht nummer, voor volledige albums (ongeacht of ze zijn uitgebracht op cd, cassette of een andere drager) en voor video's.

Meer informatie over leeftijdsadviezen vindt u in dit artikel: Beperkingen instellen in iTunes op een Mac of pc.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: