Gegevensherstel van de harde schijf en gevolgen voor garantie

Lees hier meer over gegevensherstel van de harde schijf en gevolgen voor garantie.

Harde schijven die na normaal gebruik niet meer werken en waarop gespecialiseerde externe bedrijven een gegevensherstel hebben uitgevoerd, kunnen voor service onder garantie aan Apple worden geretourneerd. Dit geldt ook voor producten die vallen onder het AppleCare Protection Plan. De kosten van een eventuele poging tot gegevensherstel worden niet gedekt door Apple's Beperkte Garantie.

Wanneer de fabriekszegel op de harde schijf is verbroken of verwijderd, is de harde schijf niet langer gedekt. Als de harde schijf daarentegen een officieel label heeft van een extern bedrijf dat is gespecialiseerd in gegevensherstel, doet Apple om deze reden de dekking niet teniet.

Schijven die niet meer werken als gevolg van een ander probleem dan normaal gebruik, zoals schade na een impact, val, blootstelling aan vocht of andere omstandigheden dan normaal gebruik, worden niet aanvaard voor vervanging onder garantie, ongeacht een eventueel uitgevoerd gegevensherstel.

De klant mag naar eigen inzicht bepalen of deze een beroep doet op een extern bedrijf dat is gespecialiseerd in gegevensherstel. Deze bedrijven zijn geen erkende Apple serviceproviders en Apple staat niet garant voor de door deze bedrijven uitgevoerde services.

Meer informatie

Lees hier hoe u periodiek een reservekopie van uw gegevens maakt.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: