Microsoft Exchange-accounts (EWS) gebruiken in Mail op een Mac

Lees hier meer over het gebruik van Exchange-accounts (EWS) in Mail op een computer met OS X v10.6 of hoger.

Dit artikel is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

Voordat u begint

 • OS X Snow Leopard en hoger ondersteunen Exchange Web Services (EWS) als verbinding met de Exchange-server. Als de Exchange-server geen EWS gebruikt, informeert u bij uw Exchange-beheerder of er in plaats daarvan een IMAP-verbinding met de server beschikbaar is.
 • Als u macOS High Sierra of hoger gebruikt, moet uw Exchange-server Exchange Server 2010 of hoger gebruiken en het laatste servicepack geïnstalleerd hebben.  
 • Als u macOS Sierra of lager gebruikt, moet uw Exchange-server Exchange Server 2007 of hoger gebruiken. Voor Exchange Server 2007 moet Service Pack 1 met Update Rollup 4 of hoger geïnstalleerd zijn.
 • Controleer of uw software up-to-date is voordat u een Exchange-account configureert in Mail.

Een Exchange-account (EWS) in Mail toevoegen

Volg deze stappen om een Exchange-account in Mail toe te voegen. U kunt zo veel Exchange-accounts (EWS) toevoegen als u wilt.

 1. Open Mail.
 2. Kies in het menu 'Mail' de optie 'Voorkeuren' en klik op 'Accounts'.
 3. Klik op de knop 'Voeg toe' (+) om een account toe te voegen. 
 4. Selecteer 'Exchange' in de lijst van beschikbare accounttypen en klik op 'Ga door'.
 5. Voer uw naam, e-mailadres en wachtwoord in en klik vervolgens op 'Ga door'.
 6. Als Autodiscover niet is ingeschakeld op de Exchange-server, wordt u gevraagd om het serveradres in te voeren. Klik vervolgens op 'Ga door'. Neem contact op met de Exchange-beheerder als u niet weet wat het serveradres is.
 7. Functies zoals contacten en agenda's kunnen ook met Exchange worden gebruikt. Selecteer de opties die u wilt gebruiken en klik op 'Ga door'. 
 8. In oudere macOS-versies wordt er een overzicht weergegeven wanneer de configuratie is voltooid. Klik op 'Maak aan' als het overzicht juist is. Klik op 'Ga terug' als u wijzigingen moet aanbrengen. Selecteer 'Gebruik account online' om de Exchange-account te gaan gebruiken.

Als nieuwe berichten niet verschijnen in de Exchange-postbus

 1. Als identiteitscontrole op basis van certificaten is ingeschakeld op de e-mailserver, zorgt u ervoor dat de postbus niet meer dan 11.000 berichten bevat. Microsoft raadt aan om in een Exchange-postbus niet meer dan 5000 berichten te bewaren.
 2. Als dat het probleem niet is, stopt u Mail, opent u het programma opnieuw en selecteert u geen andere postbus terwijl nieuwe berichten worden opgehaald. Om er zeker van te zijn dat nieuwe berichten zijn ontvangen en geïndexeerd in Mail, kiest u 'Venster' > 'Activiteitenoverzicht' en bekijkt u de voortgang van de download.

Als u geen berichten kunt versturen via een Exchange-account wanneer SSL is ingeschakeld

De instelling van de SSL-poort in de voorkeuren van Mail is mogelijk onjuist voor de Exchange-account. Informeer bij uw Exchange-beheerder naar de juiste instelling voor de SSL-poort.

Als u geen e-mail kunt versturen of ontvangen of als u na een upgrade van het Mac-besturingssysteem geen verbinding kunt maken met de Exchange-server

OS X Mountain Lion v10.8 en hoger gebruiken de Autodiscover-voorziening in Exchange. Hierbij ontvangt Mail automatisch de configuratiegegevens van de Exchange-server. Als de Exchange-server de nodige configuratiegegevens niet verschaft, neemt u contact op met de Exchange-beheerder.

Indien nodig kunt u Autodiscover uitschakelen:

 1. Kies 'Mail' > 'Voorkeuren' en ga naar het paneel 'Accounts'.
 2. Selecteer uw Exchange-account in de lijst met accounts.
 3. Klik op het tabblad 'Serverinstellingen'.
 4. Deselecteer het aankruisvak 'Beheer verbindingsinstellingen automatisch'. 

Vervolgens kunt u de interne en externe servergegevens handmatig invoeren.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: