Hulp bij problemen met een POP-e-mailaccount op meer dan één apparaat

U kunt een POP-e-mailaccount op meerdere apparaten gebruiken, maar POP werkt het beste op één apparaat. Als u problemen ondervindt bij het gebruik van een account op meerdere apparaten, leest u hier wat u kunt doen.

Dit artikel is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

Als u dezelfde POP-e-mailaccount gebruikt op meerdere apparaten, verschijnen e-mailberichten mogelijk alleen op het eerste apparaat dat ze ontvangt. Dit gebeurt wanneer een e-mailclient is geconfigureerd om e-mailberichten te verwijderen van de server nadat een e-mailclient die heeft ontvangen.

U kunt de iPhone, iPad, iPod touch of Mac configureren om e-mailberichten op de server te bewaren, ze te verwijderen na een bepaald aantal dagen of ze te bewaren totdat u ze uit de postbus Inkomend verplaatst. Volg deze stappen. 

Als uw e-mailaccount voor inkomende e-mailberichten IMAP gebruikt in plaats van POP, bewaart uw e-mailaanbieder nieuwe berichten totdat u ze verwijdert, niet totdat u ze ophaalt. Uw postbus is dus dezelfde op elk apparaat.

Mail in iOS

Mail verwijdert berichten op de server één week nadat u deze van uw apparaat hebt verwijderd. U hebt dus tijd om een kopie van het bericht te downloaden via andere e-mailclients, zoals Mail op OS X. U kunt deze instellingen als volgt aanpassen:

 1. Ga naar 'Instellingen' > 'Mail' > 'Accounts'.
 2. Tik op de e-mailaccount die u wilt wijzigen.
 3. Tik op Geavanceerd en daarna op Verwijder.
 4. Kies een tijdspanne.
 5. Tik op Gereed om de instellingen te bewaren.

OS X Mail

Volg deze stappen op elke Mac die dezelfde e-mailaccount gebruikt:

 1. Open de app Mail en kies Voorkeuren in het menu Mail.
 2. Klik op Accounts en selecteer de POP-account in de lijst van accounts.
 3. Klik op het tabblad Geavanceerd.
 4. Als u nieuwe berichten op de e-mailserver wilt bewaren zodat andere apparaten deze ook kunnen ophalen, volgt u een van de volgende stappen:
  • Maak de selectie van het aankruisvak naast ‘Verwijder bericht van server na ophalen’ ongedaan.
  • Of selecteer het aankruisvak en kies een optie in het venstermenu. Als u ‘Onmiddellijk’ selecteert, verwijdert uw e-mailaanbieder het bericht nadat het door Mail is opgehaald. Als u ‘Bij verplaatsen uit ‘Inkomend’’ kiest, verwijdert uw e-mailaanbieder een bericht nadat u het uit uw postvak hebt verplaatst.

    Voorkeuren voor Mail
 5. Sluit de voorkeuren voor Mail om de instellingen te bewaren.

Over POP-vergrendeling

POP-accounts ondersteunen één verbinding tegelijk. Wanneer meerdere apparaten tegelijk toegang proberen te krijgen tot de account, worden de apparaten mogelijk buitengesloten. U krijgt dan een bericht dat er te veel verbindingen tegelijk zijn of u wordt mogelijk gevraagd om het wachtwoord van de account opnieuw in te voeren. Wacht ongeveer 20 minuten voordat u opnieuw probeert, of neem contact op met uw e-mailaanbieder voor hulp.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: