Hulp bij een Apple Cinema Display

Lees hier meer over welke stappen u moet uitvoeren bij problemen met een beeldscherm.

Dit artikel is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

Als u problemen met een beeldscherm hebt en dit artikel kan u niet helpen, raadpleegt u de informatie over service en ondersteuning die bij het beeldscherm is meegeleverd om te weten hoe u contact moet opnemen met een erkende Apple-serviceprovider of Apple voor assistentie. Als u het beeldscherm zelf probeert te herstellen, wordt de mogelijke schade die u aan het beeldscherm aanbrengt niet gedekt door de beperkte garantie van het beeldscherm. Neem contact op met een erkende Apple-leverancier of -serviceprovider voor meer informatie over garanties.

Beeldscherm geeft geen beeld weer

 • Zorg ervoor dat de computer is ingeschakeld.
 • Zorg ervoor dat het netsnoer juist is aangesloten.
 • Zorg ervoor dat de beeldschermkabels goed op de computer zijn aangesloten.
 • Zorg ervoor dat de DVI- of Mini DisplayPort-beeldschermkabel goed is aangesloten.
 • Zorg ervoor dat de computer niet in de sluimerstand staat.
 • Zorg ervoor dat de helderheid goed is ingesteld. De bediening van de helderheid bevindt zich rechts onder de voorste rand van het beeldscherm.
 • Zoek en installeer alle beschikbare software-updates. Software-updates kunnen oplossingen bieden voor vaak voorkomende problemen.

Als het netsnoer van het beeldscherm is aangesloten op een geaard stopcontact, controleert u of de stroomtoevoer naar het stopcontact goed functioneert. U kunt het stopcontact testen door iets aan te sluiten waarvan u weet dat het goed werkt, zoals een bureaulamp of radio. 

Het volume van de ingebouwde luidsprekers in het beeldscherm kan niet worden aangepast

 • Zorg ervoor dat de USB-kabel van het beeldscherm is aangesloten op de computer.
 • Zoek software-updates. Software-updates zijn mogelijk vereist om een volledige functionaliteit te bieden.

Het beeld op het scherm is niet scherp

Wijzig de resolutie van het beeldscherm in het voorkeurenpaneel Beeldschermen. Voor de beste helderheid kiest u de eigen resolutie van het beeldscherm. De eigen resolutie is doorgaans de maximale resolutie die wordt weergegeven in de voorkeuren. Andere resoluties kunnen onscherp zijn omdat zij worden bijgesteld volgens de grootte van het scherm.

Het beeld geeft geen kleuren weer of de kleuren zien er niet juist uit

 • Zorg ervoor dat de beeldschermkabels goed zijn aangesloten op de juiste poorten van de computer.
 • Kalibreer het scherm met behulp van het regelpaneel ervan. Raadpleeg Mac Help voor meer informatie over kleuren en het beeldscherm.
 • Open het regelpaneel van het scherm en controleer of het scherm is ingesteld om grijstinten weer te geven. Raadpleeg Mac Help voor meer informatie over kleuren en het beeldscherm.

De symbolen op het bureaublad worden verplaatst als de resolutie van het scherm wordt gewijzigd

Als u de resolutie van het scherm wijzigt, wordt de weergave van informatie op het scherm beïnvloed, in het bijzonder wanneer u een lagere resolutie kiest. Het besturingssysteem kan symbolen automatisch verplaatsen als u de resolutie van het beeld aanpast.

Wijzigingen in het voorkeurenpaneel Beeldschermen verschijnen niet op het beeldscherm

Elk beeldscherm dat is aangesloten op de computer heeft een eigen voorkeurenpaneel Beeldschermen. Gebruik het voorkeurenpaneel dat op het beeldscherm verschijnt waarvoor u wijzigingen wilt aanbrengen.

Geen beeld op het scherm als u op de helderheidsknop drukt of geen opties voor de energiemodus in het regelpaneel van het beeldscherm

 • Zorg ervoor dat de USB-connector van de kabel van het beeldscherm is aangesloten op de USB-poort van de computer. Voor sommige functies van de software van het beeldscherm is een USB-aansluiting vereist.
 • Zorg ervoor dat alle software-updates zijn geïnstalleerd.
Publicatiedatum: