Hulp bij de slot-loading SuperDrive van een Mac-computer

Volg de stappen hieronder als u hulp nodig hebt bij het instellen of gebruiken van een Apple USB SuperDrive, MacBook Air SuperDrive of ingebouwde SuperDrive.

Dit artikel is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

Op Apple computers zonder een ingebouwde optische schijfeenheid kan een externe Apple USB SuperDrive of MacBook Air SuperDrive worden aangesloten om optische media, zoals cd's en dvd's, te kunnen lezen. De Apple USB SuperDrive heeft een iets langere kabel (340 mm) dan de MacBook Air SuperDrive (250 mm). Beide SuperDrives zijn functioneel gelijkwaardig.

Oudere modellen van de MacBook, MacBook Pro, iMac, Mac Pro en Mac mini hebben een ingebouwde SuperDrive. De SuperDrive gebruikt een mechanisme met sleufinvoer dat de schijf naar binnen trekt. Deze schijfeenheid heeft dus geen schijflade waar u de schijf in moet leggen. Oudere Mac Pro-modellen gebruiken wel een schijflade.

Eerste stappen

 1. Zorg ervoor dat de Apple USB SuperDrive plat ligt met de zilverkleurige kant naar boven (zie hieronder). Als de SuperDrive ondersteboven ligt, leest deze geen schijven.

  Juist: aluminium behuizing is naar boven gericht

  Onjuist: Apple logo moet naar onder zijn gericht

  De USB-poort van een extern beeldscherm krijgt bij het opstarten mogelijk niet meteen stroom. Sluit daarom de schijfeenheid rechtstreeks aan op de USB-poorten van uw Apple computer wanneer u de SuperDrive als opstartapparaat moet gebruiken. Sluit de SuperDrive weer rechtstreeks aan op het beeldscherm wanneer u de computer niet meer hoeft op te starten vanaf de SuperDrive.

 2. De Apple USB SuperDrive en MacBook Air SuperDrive zijn exclusief ontworpen voor gebruik met Macs zonder ingebouwde optische schijfeenheid. Sluit de SuperDrive rechtstreeks aan op de USB-poort van de computer. Gebruik geen USB-hub.
 3. U kunt de SuperDrive ook aansluiten op de USB-poorten op de achterkant van een Apple LED Cinema Display (24-inch, eind 2008), Apple LED Cinema Display (27-inch) of Apple Thunderbolt Display.
 4. Zet geen zware voorwerpen op de schijfeenheid en zet de schijfeenheid niet op of onder de computer.
 5. Als u problemen ondervindt bij het gebruik van de SuperDrive met Microsoft Windows, sluit u de SuperDrive aan voordat u de computer opstart.

De schijf controleren

Voordat u aan de probleemoplossing begint, controleert u of de door u gebruikte schijven compatibel zijn met de computer. Wanneer u een schijf die geen standaardgrootte of standaardvorm heeft, invoert in een schijfeenheid die hiervoor niet geschikt is, kan de schijfeenheid beschadigd raken. Het gebruik van dergelijke schijven wordt niet ondersteund en de schade die hierdoor ontstaat, valt niet onder de garantie van Apple of een eventueel uitgebreid servicecontract. De schijfeenheden met sleuf die in Apple computers worden gebruikt, werken alleen met standaard ronde schijven van 120 mm.

Standaard ronde schijven van 120 mm:

Voorbeelden van schijven die geen standaardgrootte of standaardvorm hebben en niet worden ondersteund:Specifieke probleemoplossing

Hieronder vindt u verschillende mogelijke symptomen. Volg de stappen voor het betreffende symptoom om erachter te komen of het probleem wordt veroorzaakt door de schijfeenheid of door de media. Controleer voor gebruik of de schijf geen scheuren, krassen of andere beschadigingen vertoont. De binnenste ring van de schijf moet ook worden gecontroleerd. Deze moet glad zijn en mag geen oneffenheden bevatten. Een schijf met fysieke defecten kan vast komen te zitten in de schijfeenheid of schade aan de eenheid veroorzaken.

Schijf wordt niet geaccepteerd

 1. Controleer altijd of de schijf vlak is. Dit kunt u controleren door de schijf ondersteboven op een vlak oppervlak te leggen. Als de schijf aan de randen of in het midden is gekromd is, gebruik de schijf dan niet. Zo'n schijf kan namelijk vast komen te zitten in de schijfeenheid. Gebruik geen schijven waaraan iets is bevestigd of waar iets aan hangt (zoals 'veegschijven' of reinigingsschijven).
 2. Als het invoeren van schijven moeilijk gaat of als de schijf slechts gedeeltelijk naar binnen wordt getrokken, controleert u of er geen etiketten op de schijf zitten die in de weg zitten. Als er geen etiketten zijn die uitsteken, probeert u de schijf enkele keren achter elkaar in te voeren.
 3. Probeer een andere schijf om te zien of het probleem door een specifieke schijf wordt veroorzaakt.
 4. Zorg dat u de schijf ver genoeg naar binnen duwt om het mechanisme te activeren. U moet de schijven bijna helemaal invoeren voordat de schijfeenheid ze naar binnen trekt. Als u een schijf niet ver genoeg invoert, wordt de schijf weer uit de schijfeenheid geworpen.
 5. Wacht een of twee seconden nadat de schijf volledig is ingevoerd tot de schijf naar binnen wordt getrokken.
 6. Stel de System Management Controller (SMC) opnieuw in.
 7. Als de schijfeenheid herhaaldelijk geen schijven accepteert, neemt u contact op met Apple of een erkende Apple serviceprovider, of maakt u een afspraak bij een Apple Store.

Schijven worden wel geaccepteerd maar niet geactiveerd, of worden automatisch weer uitgeworpen

 1. Zorg dat het apparaat niet ondersteboven ligt. De aluminium behuizing moet naar boven gericht zijn (zie de afbeelding in gedeelte 1).
 2. Controleer het oppervlak van de schijf op krassen en vuil. Vervuiling en beschadigingen kunnen ertoe leiden dat een schijf niet zichtbaar wordt op het bureaublad.
 3. Sluit de MacBook Air SuperDrive rechtstreeks aan op de USB-poort van de computer en niet op een USB-hub.
 4. Stel de System Management Controller (SMC) opnieuw in.
 5. Controleer of de schijfeenheid geschikt is voor het specifieke schijftype dat u gebruikt. In Systeemprofiel of Systeeminformatie vindt u mogelijk meer informatie over welke media door de computer worden ondersteund.
  • OS X Snow Leopard v10.6 of lager: open Apple Systeemprofiel door 'Over deze Mac' te kiezen in het Apple-menu (). Klik vervolgens op 'Meer info'.
  • OS X Lion v10.7 en hoger: klik op het Apple-menu () en houd de Option-toets ingedrukt. Kies 'Systeeminformatie' in het menu.
 6. Als de schijf nog steeds niet wordt herkend, neemt u contact op met Apple of een erkende Apple serviceprovider, of maakt u een afspraak bij een Apple Store.

Schijven worden niet of slechts langzaam uitgeworpen

 1. Als de schijf langzaam wordt uitgeworpen of als dit moeizaam lijkt te gaan, kunt u een schijf meerdere malen inbrengen en verwijderen. Controleer of op de schijf een etiket of ander materiaal is aangebracht waardoor deze dikker is. Verwijder indien mogelijk het etiket.
 2. Als de schijf niet wordt uitgeworpen, probeert u op de uitwerptoets van het toetsenbord te drukken. Sommige oudere toetsenborden gebruiken de F12-toets om schijven uit te werpen.
 3. Als de schijf niet wordt uitgeworpen, kunt u proberen of dit lukt door het schijfsymbool naar de prullenmand te slepen.
 4. Als de schijf nog steeds niet wordt uitgeworpen, kunt u de computer opnieuw opstarten en daarbij het trackpad of de muisknop ingedrukt houden. De SuperDrive probeert dan de schijf uit te werpen.
 5. Als de schijf dan nog niet wordt uitgeworpen, stelt u de System Management Controller (SMC) opnieuw in en voert u de stappen 1 t/m 4 opnieuw uit.
 6. Als de schijf dan nog steeds niet wordt uitgeworpen, neemt u contact op met Apple of een erkende Apple serviceprovider, of maakt u een afspraak bij een Apple Store voor meer assistentie.

Schijfeenheid maakt geluiden of trilt

 1. Lawaai en trillingen zijn tot op zekere hoogte normaal, omdat de schijf in een optische schijfeenheid snel ronddraait.
 2. Als u denkt dat de schijfeenheid tijdens het invoeren of uitwerpen van schijven meer geluid maakt dan normaal, probeer dan een schijf een paar keer achter elkaar in te voeren en uit te werpen om het probleem op te lossen.
 3. Probeer andere schijven om te zien of het probleem beperkt is tot één schijf of wordt veroorzaakt door de schijfeenheid zelf. Als het gewicht van de schijf ongelijk verdeeld is, zoals bij schijven met etiketten of stickers, kan de schijf extra geluid en trillingen veroorzaken wanneer deze in de schijfeenheid ronddraait.
 4. Stel de System Management Controller (SMC) opnieuw in.
 5. Het trillen van de optische schijfeenheid kan ook erger worden wanneer het apparaat op een oppervlak staat dat niet hard en vlak is. Zorg ervoor dat alle plastic voetjes van de computer aanwezig zijn. Als er voetjes ontbreken, staat de computer niet stevig.
 6. De schijfeenheid is alleen bedoeld om horizontaal te werken. Als u de eenheid onder een hoek probeert te gebruiken, kan deze meer lawaai maken. Als u het apparaat oppakt terwijl er een schijf wordt gelezen, kan de schijf uit balans raken. Blijvende schade aan de schijfeenheid of aan de schijf als gevolg van dergelijk gebruik valt niet onder de productgarantie.
 7. Geluid en trillingen zijn tot op zekere hoogte normaal, maar wanneer u denkt dat de schijfeenheid meer geluid of trillingen produceert dan normaal, neemt u contact op met Apple of een erkende Apple serviceprovider, of maakt u een afspraak bij een Apple Store voor extra probleemoplossing, evaluatie of serviceopties.

Bekraste schijven

Als er krassen op uw media zitten door gebruik in de schijfeenheid, neemt u contact op met Apple of een erkende Apple serviceprovider, of maakt u een afspraak bij een Apple Store voor extra probleemoplossing, evaluatie of service.

Meer informatie

 • U kunt een SuperDrive gebruiken met de Mac mini (eind 2009) en nieuwer, MacBook Pro met Retina-display, MacBook Air, iMac (eind 2012) en nieuwer en Mac Pro (eind 2013). Deze modellen hebben geen aparte knop om een schijf uit te werpen. Als u een schijf wilt uitwerpen, Control-klikt of klikt u met de rechtermuisknop op het symbool van de schijf en kiest u 'Verwijder' in het menu dat verschijnt. U kunt ook het symbool van de schijf naar de prullenmand slepen.
 • Bij computers die zonder optische schijfeenheid zijn geleverd en geen Apple USB SuperDrive hebben, kunt u cd- of dvd-deling gebruiken om een cd of dvd te openen die zich in de optische schijfeenheid van een andere computer bevindt.

Raadpleeg de compatibiliteitslijst voor Mac-computers en de Apple USB SuperDrive of de MacBook Air SuperDrive.

Publicatiedatum: