Als een e-mail een winmail.dat-bijlage bevat

U kunt een programma van een andere fabrikant gebruiken om de bijlage te openen.

Dit artikel is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

Berichten die zijn verzonden via oudere versies van e-mailprogramma's van Microsoft, zoals Outlook of Microsoft Exchange, bevatten mogelijk een bijlage met winmail.dat in de naam. Het bestand wordt niet weergegeven in het programma waarmee de e-mail is verzonden, maar wordt wel weergegeven in Mail. In andere programma's wordt het mogelijk weergegeven als een MIME-sectie met de naam 'application/ms-tnef'. Dit gebeurt wanneer de app waarmee de e-mail is verzonden, gebruikmaakt van TNEF (Transport Neutral Encapsulation Format).

Het winmail.dat-bestand bevat mogelijk geen nuttige informatie, maar kan ook een document of een ander bestand bevatten.

Als u een winmail.dat-bestand wilt openen op uw iPhone, iPad, iPod touch of Mac, volgt u deze stappen:

  1. Open het bericht in Mail.
  2. Houd de winmail.dat-bijlage ingedrukt. Op een Mac kiest u 'Archief' > 'Bewaar bijlagen' om het winmail.dat-bestand te bewaren.
  3. Open het bestand met een winmail.dat-viewer van een andere fabrikant. Deze typen viewers vindt u in de App Store.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: