Basiskenmerken van de Mac: iCal (OS X Lion en ouder)

iCal in Mac OS X biedt alle hulpprogramma's die u nodig hebt voor het bijhouden van schema's, afspraken, verjaardagen, herinneringen en andere belangrijke activiteiten. Lees hier hoe u verschillende activiteiten in iCal instelt, hoe u zich abonneert op agenda's van anderen en hoe u een iCloud-account instelt in iCal.

Dit artikel is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

Uw agenda's en de agenda's waarop u geabonneerd bent, verschijnen in de agendalijst van iCal.

iCal-venster

 

iCal gebruiken

Open iCal in het Dock of de map Programma's. De weekweergave verschijnt in het hoofdvenster. U kunt de weergave van de agenda wijzigen door te klikken op de tabbladen ‘Dag’, ‘Week’, ‘Maand’ of ‘Jaar’ boven de agenda.

Lees hier meer over wat u met iCal kunt doen.

Nieuwe agenda's maken

Als u een nieuwe agenda wilt maken, kiest u ‘Nieuwe agenda’ in het menu Archief. Typ een naam voor de agenda in het tekstveld. Als u bijvoorbeeld kinderen hebt, wilt u wellicht voor elk kind een aparte agenda maken.

Een activiteit in een agenda plannen

 1. Houd de plusknop (+) boven de agenda ingedrukt en kies vervolgens een agenda.
 2. Voer een naam, datum en tijd in voor de activiteit en druk op Return. U kunt bijvoorbeeld ‘Verjaardagsfeest 11 juni om 19.00 uur invoeren’ en op Return drukken.
 3. De activiteit wordt in de agenda geplaatst op de datum en tijd die u hebt ingevoerd. U kunt wijzigingen aanbrengen of andere opties toevoegen aan de activiteit (u kunt bijvoorbeeld instellen dat de activiteit wordt herhaald, een melding activeren of anderen uitnodigen voor de activiteit en meer). Breng de wijzigingen aan de activiteit aan en klik op ‘Gereed’.
 4. U kunt ook een activiteit toevoegen door te slepen over de datum en tijd wanneer de activiteit plaatsvindt. De activiteit begint met de naam ‘Nieuwe activiteit’.
  Als de activiteit is bestemd voor een latere datum die u niet kunt zien op de agenda, klikt u op de pijl naar links of rechts boven in het venster of kiest u in het menu Weergave de optie ‘Ga naar datum’, ‘Volgende’ of ‘Vorige’.
 5. Dubbelklik op het tekstveld ‘Nieuwe activiteit’ om de naam van de activiteit te wijzigen. Geef de activiteit een betekenisvolle naam zoals Afspraak tandarts, Bandrepetitie of Verjaardagsfeest.
 6. Klik op de tekst ‘Locatie’ als u een locatie wilt instellen. Typ vervolgens waar de activiteit zal plaatsvinden.
 7. Klik op de velden voor uren, minuten en tijd van de dag naast ‘van’ en ‘tot’ en geef de begin- en eindtijd op voor de activiteit.
 8. Kies een interval in het venstermenu ‘herhaling’ als u een herhalende afspraak plant, zoals een activiteit die wekelijks plaatsvindt.
 9. Gebruik het venstermenu ‘agenda’ als u de agenda wilt wijzigen waarin de activiteit wordt weergegeven.
 10. Kies het type melding in het venstermenu ‘melding’ als u een herinnering wilt ontvangen voor de activiteit.
 11. Klik naast ‘genodigden’ op ‘Voeg genodigden toe’ en typ de gastenlijst als u wilt aangeven wie is uitgenodigd.
 12. Klik wanneer u klaar bent op ‘Gereed’. Dubbelklik op de activiteit en klik op ‘Wijzig’ om de opties van de activiteit aan te passen.

Tip: als u de agenda naar een andere datum hebt verplaatst, kunt u snel teruggaan naar de datum van vandaag door op Command-T te drukken of Weergave > Ga naar vandaag te kiezen.

Herinneringen aanmaken

Als u een herinnering wilt aanmaken, kiest u ‘Nieuwe herinnering’ in het menu Archief. Het paneel Herinneringen verschijnt rechts. Voer de gegevens van de herinnering in en herhaal het proces om andere herinneringen toe te voegen.

U kunt ook een herinneringenlijst toevoegen voor de verschillende aspecten van uw leven (werk, thuis, school, enz.) of voor elke taak waaraan u werkt. Dit gelijkt op de verschillende agenda's die u in iCal kunt aanmaken. Als u een nieuwe herinneringenlijst wilt aanmaken, kiest u ‘Nieuwe herinneringenlijst’ in het menu Archief. Voer vervolgens een naam voor de herinneringenlijst in en druk op Return.

Als u een herinneringenlijst aanmaakt, verschijnt deze in de venstermenu Herinneringen. In het venstermenu Herinneringen kunt u kiezen welke herinneringenlijsten worden weergegeven en welke worden verborgen. Als u een herinneringenlijst wilt weergeven of verbergen, klikt u op ‘Herinneringen’ boven in de lijst met herinneringen en maakt u de selectie van de herinneringenlijst in het venstermenu ongedaan.

Een agenda publiceren

Als u een agenda beschikbaar wilt maken voor anderen, kiest u ‘Publiceer’ in het menu Agenda. Typ in het dialoogvenster een naam voor de agenda in het bovenste veld en kies in het venstermenu ‘Publiceer op’ om de agenda op uw eigen server te publiceren. Selecteer vervolgens de gewenste opties en klik op ‘Publiceer’.

Wanneer iCal de agenda heeft gepubliceerd, wordt een dialoogvenster geopend en wordt de URL van de agenda weergegeven. U kunt deze URL het best noteren.

Een account van iCloud-agenda instellen voor gebruik in iCal

iCloud wordt gratis geleverd bij OS X Lion en iOS 5. Zodra u bent aangemeld voor een gratis iCloud-account, kunt u de agenda's op al uw apparaten up-to-date houden, uw iCloud-agenda delen en webagenda gebruiken in iCloud.

Als u een iCloud-account en OS X Lion v10.7.5 of hoger hebt, kunt u iCal gebruiken om uw iCloud-agenda's te openen en te beheren. Als u de voorziening iCloud-agenda instelt op meerdere apparaten en computers, worden agenda's en herinneringen in iCloud up-to-date gehouden op elk apparaat en elke computer.

Stel uw account van iCloud-agenda op een van deze manieren in.

 • In Systeemvoorkeuren:
  1. Klik op ‘iCloud’.
  2. Log in bij iCloud.
  3. Als dit de eerste keer is dat u inlogt op dit apparaat, wordt u gevraagd of u iCloud wilt gebruiken voor contacten, agenda's en bladwijzers. Zorg ervoor dat dit aankruisvak is geselecteerd (aangevinkt) en klik vervolgens op ‘Volgende’.
  4. Als u eerder al hebt ingelogd bij iCloud, ziet u een lijst met iCloud-voorzieningen. Selecteer het aankruisvak naast Agenda's. De activiteiten in uw iCloud-agenda zijn nu te zien in iCal.
 • In iCal:
  1. Kies iCal > Voorkeuren.
  2. Klik op ‘Accounts’.
  3. Klik op de plusknop (+) linksonder als u een nieuwe account wilt toevoegen.
  4. Kies ‘iCloud’ als Type account.
  5. Voer het e-mailadres en wachtwoord van uw iCloud-account in en klik vervolgens op ‘Maak aan’. De activiteiten in uw iCloud-agenda zijn nu te zien in iCal.

iCal zoekt alle agenda-accounts die zijn gekoppeld aan het door u opgegeven e-mailadres.

De agenda van een CalDAV-account instellen in iCal

Als u een CalDAV-account hebt, bijvoorbeeld voor het werk, kunt u die account instellen in iCal.

 1. Kies iCal > Voorkeuren en klik op ‘Accounts’.
 2. Klik op de plusknop (+) linksonder om een nieuwe account toe te voegen.
 3. Voer het e-mailadres en wachtwoord in dat u hebt ontvangen van de serverbeheerder en klik vervolgens op ‘Maak aan’.

De agenda van een Exchange-account configureren in iCal

Als u een Exchange-account hebt, voor het werk bijvoorbeeld, kunt u die account configureren in iCal. Opmerking: de agenda-account moet worden gehost op een Microsoft Exchange Server 2007 met Service Pack 1 of hoger.

 1. Kies iCal > Voorkeuren en klik op ‘Accounts’.
 2. Klik op de plusknop (+) linksonder om een nieuwe account toe te voegen.
 3. Voer het e-mailadres en wachtwoord in dat u hebt ontvangen van de serverbeheerder en klik vervolgens op ‘Maak aan’.

Abonneren op andere agenda's

U kunt iCal gebruiken om u te abonneren op een gepubliceerde agenda van iemand anders, zoals een familielid, collega of een openbaar iCal-schema.

Als u een iCloud-account hebt geconfigureerd in iCal, kunt u ervoor kiezen om de agenda waarop u bent geabonneerd toe te voegen aan die account. U kunt vervolgens de agenda waarop u bent geabonneerd, zien in iCal alsook in de app Agenda op uw apparaten met iOS 5 of hoger die voor iCloud zijn geconfigureerd. En dit zonder dat u zich opnieuw moet abonneren op de agenda.

 1. Kies in iCal het menu Agenda > Abonneer.
 2. Voer het webadres van de agenda waarop u zich wilt abonneren en klik op ‘Abonneer’.
 3. Typ een naam voor de agenda in het veld Naam en kies een kleur voor de agenda in het venstermenu ernaast.
  • Als u een iCloud-account hebt, kiest u of u de agenda alleen wilt bewaren op de Mac of in de iCloud-account. Als u een agenda waarop u bent geabonneerd, wilt weergeven in iCal en in de app Agenda op apparaten met iOS 5 of hoger zonder u opnieuw te moeten abonneren op de agenda, kiest u de iCloud-account.
  • Als u herinneringen of bijlagen wilt ontvangen, of meldingen van de agenda wilt horen, maakt u de selectie van de juiste aankruisvakken ongedaan.
  • Als u wilt dat iCal de kopie van deze agenda bijwerkt wanneer wijzigingen eraan worden gepubliceerd op het internet, kiest u hoe vaak u deze wilt bijwerken in het venstermenu ‘Werk automatisch bij’.
 4. Klik op ‘OK’.

De agenda waarop u bent geabonneerd, verschijnt in de agendalijst onder ‘Abonnementen’. Als u wijzigingen aan de agenda wilt aanbrengen, klikt u op Agenda's, selecteert u de agenda en kiest u Wijzig > Toon info.

Opmerkingen:

 • De abonnementen die u handmatig toevoegt op iOS-apparaten worden niet gepusht naar iCloud. U moet een abonnement nemen op agenda's via iCal op OS X om deze abonnementen te pushen naar uw andere apparaten en computers.
 • icloud.com en Microsoft Outlook geven geen agenda's met een abonnement weer die naar iCloud zijn gepusht.

Meer informatie over het gebruik van iCloud met agenda-abonnementen.

Agenda's synchroniseren met iPhone, iPod of iPad

Als u een iCloud-abonnement hebt, kunt u dit gebruiken om agenda's automatisch te synchroniseren op meerdere computers of apparaten, inclusief een iPhone, iPod touch of iPad. Als u geen iCloud-abonnement hebt, kunt u iTunes gebruiken om te synchroniseren met een iPhone, iPod touch of iPad. U kunt ook iTunes gebruiken om te synchroniseren met een iPod classic, iPod nano of iPod mini. Raadpleeg deze artikelen voor meer informatie:

Agenda's delen met iPhone, iPod of iPad

U kunt een agenda delen met anderen zodat zij deze kunnen bekijken of bewerken met behulp van iCloud-agenda,  iCal, Microsoft Outlook, iPhone, iPad of iPod touch. Raadpleeg iCloud Help: een agenda- of herinneringenlijst met anderen delen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over iCal? Raadpleeg de ingebouwde iCal Help op de Mac (kies iCal Help in het menu Help in iCal).

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: