Firmware-updates voor Intel-Macs vereisen een GUID-partitie-indeling

Firmware-updates worden niet geïnstalleerd op een Intel-Mac als de computer geen standaard partitie-indeling gebruikt, zoals een fdisk-indeling. U ziet mogelijk het foutbericht ‘er heeft zich een onverwachte fout voorgedaan (0); firmware kan niet worden bijgewerkt’ of de computer wordt normaal opgestart (na een enkele pieptoon als de aan/uit-knop wordt ingedrukt) wanneer u de firmware-update probeert te installeren.

Dit artikel is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

De partitie-indeling achterhalen

U kunt eenvoudig weten welke partitie-indeling een schijf heeft met behulp van Schijfhulpprogramma.

 1. Open Schijfhulpprogramma:
   
  • Als de Mac vanaf een Mac OS X-installatieschijf is opgestart, kiest u Hulpprogramma’s > Schijfhulpprogramma.
  • Als de Mac vanaf het Mac OS X-volume is opgestart, opent u Schijfhulpprogramma in de map Hulpprogramma’s. Kies hiervoor Ga > Hulpprogramma’s.
 2. Selecteer de harde schijf (niet het volume) links in het venster Schijfhulpprogramma. De schijf bevat gewoonlijk de naam van de fabrikant van de schijf en niet ‘Macintosh HD’ of een naam die u hebt gekozen.

  Tip: in Schijfhulpprogramma zijn de volumenamen de ingesprongen namen links in het venster. Schijfnamen zijn niet ingesprongen.
 3. Klik om de schijf te selecteren.
 4. Zoek de regel ‘Partitieschema-indeling:’ onder in het venster. Een Intel-Mac kan alleen firmware-updates installeren op een schijf met de ‘GUID-partitietabel’.
  Informatie over Partitieschema-indeling

Oplossing

Als de Partitieschema-indeling niet ‘GUID-partitietabel’ is, moet u een reservekopie maken van uw gegevens en Mac OS X opnieuw installeren.

Hiermee wist u de schijf en kunt u de firmware-update installeren. Belangrijk: maak een reservekopie van uw belangrijke gegevens. Door een harde schijf te partitioneren, worden alle gegevens op de schijf gewist.

 1. Maak een reservekopie van uw belangrijke gegevens. Door een harde schijf te partitioneren, worden alle gegevens op de schijf gewist.
 2. Start op vanaf de Mac OS X-installatieschijf en kies vervolgens Hulpprogramma’s > Schijfhulpprogramma.
 3. Selecteer de harde schijf van de computer.
 4. Klik in het venster Schijfhulpprogramma op het tabblad Partitioneren. Als het tabblad Partitioneren niet zichtbaar is, zorgt u ervoor dat de schijf (niet het volume) links in het venster is geselecteerd. De schijf bevat gewoonlijk de naam van de fabrikant van de schijf en niet ‘Macintosh HD’ of een naam die u hebt gekozen.

  Tip: in Schijfhulpprogramma zijn de volumenamen de ingesprongen namen links in het venster. Schijfnamen zijn niet ingesprongen.
 5. Kies het gewenste aantal partities uit het venstermenu Volume-indeling. U kunt probleemloos ‘1 partitie’ kiezen als u slechts één partitie wilt gebruiken.
 6. Klik op ‘Opties’.

  Opmerking: op bepaalde Intel-Macs verschijnt de knop Opties niet op het tabblad Partitioneren. Gebruik als alternatief het tabblad Wissen om de schijf te wissen. Hierdoor wordt de partitie-indeling gewijzigd in de standaard ‘GUID-partitie-indeling’. U kunt vervolgens het tabblad Partitioneren gebruiken om desgewenst extra partities te maken.

 7. Kies ‘GUID-partitie-indeling’ op het blad Partitie-indeling.
 8. Klik op OK.
 9. Maak indien gewenst nog andere wijzigingen in het onderdeel Volumegegevens, zoals partitiegrootte of -naam.
 10. Klik op de knop Partitioneer om de schijf te wissen en te partitioneren.
 11. Installeer Mac OS X opnieuw op het volume wanneer het partitioneren is voltooid.
 12. Download en installeer de firmware-update voor de computer nadat u Mac OS X opnieuw hebt geïnstalleerd. Daarna kunt u de reservekopieën van uw gegevens terugzetten.

 

Publicatiedatum: