OS X: verbinding maken met internet via PPPoE (OS X v10.5 en lager)

Uw aanbieder van breedbandinternet vereist mogelijk dat u verbinding maakt via PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet). Lees hier hoe u de computer configureert voor PPPoE.

Dit artikel is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

Volg deze stappen als u de computer rechtstreeks aansluit op een DSL- of kabelmodem. Als u een AirPort-basisstation hebt, volgt u eerst deze stappen om de computer te configureren, zonder dat het basisstation is verbonden met het netwerk, en vervolgens raadpleegt u het onderdeel AirPort aan het einde van dit artikel.

Opmerking: de stappen in dit artikel zijn van toepassing op Mac OS X v10.5 en lager. Voor Mac OS X v10.6 of hoger raadpleegt u dit artikel.
 

Stappen om verbinding te maken

 1. Vraag deze gegevens aan uw ISP:

  • Gebruikersnaam en wachtwoord
  • DNS-adressen (Domain Name Server) indien nodig

  Opmerking: uw ISP vereist mogelijk niet dat u een DNS-serveradres invoert.
 2. Zorg ervoor dat de DSL- of kabelmodem is ingeschakeld en verbonden met internet (op basis van de statuslampjes) en zorg er ook voor dat de Ethernet-kabel is aangesloten op de computer. Sommige modems hebben afzonderlijke statuslampjes voor elke verbinding.
 3. Kies in het menu Apple de optie Systeemvoorkeuren.
 4. Kies in het menu 'Weergave' de optie 'Netwerk'.
 5. Kies 'Ingebouwd Ethernet' in het venstermenu 'Toon' (het venstermenu 'Configureer' in versies ouder dan OS X 10.1).
 6. Klik op het tabblad 'PPPoE'.
 7. Selecteer het aankruisvak 'Verbind via PPPoE'.
 8. Typ uw gebruikersnaam in het veld 'Accountnaam'.
 9. Typ uw wachtwoord in het veld 'Wachtwoord'. Als u wilt dat alle gebruikers van deze computer verbinding maken op dezelfde manier, selecteert u het aankruisvak 'Bewaar wachtwoord'.

  Tip: als u wilt dat de computer automatisch verbinding maakt wanneer u een netwerkprogramma opent (webbrowser, e-mail, enz.), klikt u op PPPoE-opties en selecteert u het aankruisvak 'Verbind automatisch indien noodzakelijk'.
   
 10. Klik op het tabblad 'TCP/IP'.
 11. Kies 'PPP' of 'Handmatig' in het venstermenu 'Configureer' zoals gevraagd door uw ISP. Kies 'Handmatig' als uw ISP u een statisch IP-adres heeft verschaft. Voer het statische IP-adres in het veld 'IP-adres' in.
 12. Typ de DNS-adressen in het passende veld in.
 13. Klik op 'Pas nu toe'.
 14. Open een webbrowser of een ander (TCP/IP-) programma om de verbinding te testen.


Tip: als u de optie om automatisch verbinding te maken (zie stap 8) niet hebt ingeschakeld, moet u eerst het programma Internetverbinding openen, de juiste configuratie kiezen en klikken op 'Verbind'. Kies 'Internetverbinding Help' in het menu 'Help' voor meer informatie.

Aanvullende stappen voor AirPort

 1. Sluit het basisstation aan op het netwerk wanneer de computer verbinding heeft gemaakt met internet.
 2. Trek het netsnoer van de DSL- of kabelmodem enkele seconden uit het stopcontact en steek het er vervolgens opnieuw in.
 3. Gebruik de AirPort-configuratie-assistent (in /Programma’s/Hulpprogramma’s/) om de instellingen van de computer te kopiëren naar het basisstation.
 4. Als u de optie 'Verbind automatisch indien noodzakelijk' (stap 8 hierboven) hebt geselecteerd, opent u Netwerkvoorkeuren nadat u de AirPort-configuratie-assistent hebt gebruikt en maakt u de selectie van deze instelling ongedaan voor de ingebouwde Ethernet-poort van de computer. Hierdoor vermijdt u het probleem omschreven in AirPort: kan verbinding maken met basisstation maar niet met internet wanneer PPPoE wordt gebruikt.
Publicatiedatum: