Toezichtfuncties beheren in iTunes voor Windows

Gebruik in iTunes de opties voor ouders, bedrijven en onderwijsinstellingen om inhoudsbeperkingen in te stellen.

Dit artikel is alleen van toepassing op iTunes 7.1 of hoger op Windows-computers.

Systeembeheerders kunnen de opties voor ouders, bedrijven en onderwijsinstellingen in iTunes voor Windows gebruiken om inhoudsbeperkingen in te stellen.

Voor de stappen in dit artikel wordt Register-editor (Regedit.exe) gebruikt om wijzigingen aan te brengen in het Windows-register. Zelfs als u ervaring hebt met het gebruiken van Register-editor, kunt u toch het beste eerst een reservekopie van het register maken. Als u een fout maakt, kan dat problemen veroorzaken met uw computer of kan het verhinderen dat Windows start.

Registersleutels voor ouderlijk toezicht

Er zijn twee registersleutels om ouderlijk toezicht te beheren voor iTunes voor Windows.

In Windows XP en 32-bits Windows Vista, Windows 7, Windows 8 en Windows 10

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls

In 64-bits Windows Vista, Windows 7, Windows 8 en Windows 10

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls

Voorkeuren voor ouderlijk toezicht instellen

De gebruikersspecifieke waarde [SID] staat voor de beveiligings-ID van een gebruikersaccount. Een typische SID heeft de volgende notatie: S-1-5-21-1715567821-1202687629-839522115-1003.

Elke gebruikersaccount heeft een andere gebruikersspecifieke waarde [SID]. iTunes kan daarom voorkeuren voor ouderlijk toezicht voor elke individuele gebruiker bewaren in HKEY_LOCAL_MACHINE. Om voorkeuren voor ouderlijk toezicht in te stellen die worden overgenomen door nieuwe gebruikersaccounts, maakt u ze onder de volgende registersleutels.

Op 32-bits Windows-systemen

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default

Op 64-bits Windows-systemen

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default

iTunes 8.0.2 en hogere versies worden de waarden onder deze sleutels gebruikt wanneer gebruikersspecifieke waarden [SID] niet bestaan.

iTunes bewaart voorkeuren voor ouderlijk toezicht in vijf registerwaarden. iTunes gebruikt deze waarden wanneer ouderlijk toezicht is vergrendeld:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\AdminGamesLimit

iTunes 8.0.2 en hogere versies worden deze waarden gebruikt wanneer gebruikersspecifieke waarden [SID] niet bestaan:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit

In iTunes worden deze waarden gebruikt wanneer ouderlijk toezicht is ontgrendeld:

 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserFlags
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserMoviesLimit
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserTVShowsLimit
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserRatingSystemID
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\UserGamesLimit

Waarden voor UserFlags en AdminFlags

UserFlags- of AdminFlags-naam Hexadecimale waarde
(alleen bij het handmatig wijzigen van de registerwaarde van de klanten)
Decimale waarde
(alleen bij het implementeren van de registerwaarde via Groepsbeleid)
Notities
kParentalFlags_Locked 0x00000001 1  
kParentalFlags_DisablePodcasts 0x00000002 2  
kParentalFlags_DisableMusicStore 0x00000004 4  
kParentalFlags_DisableSharing 0x00000008 8  
kParentalFlags_DisableExplicitContent 0x00000010 16  
kParentalFlags_DisableRadio 0x00000020 32 Deze vlag schakelt alleen internetradio uit. Apple Music-radiostations worden niet uitgeschakeld.
kParentalFlags_RestrictMovieContent 0x00000040 64  
kParentalFlags_RestrictTVShowContent 0x00000080 128  
kParentalFlags_DisableCheckForUpdates 0x00000100 256  
kParentalFlags_RestrictGames 0x00000200 512  
kParentalFlags_DisableAutomaticDeviceSync 0x00000800 2048  
kParentalFlags_DisableGetAlbumArtwork 0x00001000 4096  
kParentalFlags_DisablePlugins 0x00002000 8192  
kParentalFlags_DisableOpenStream 0x00004000 16384  
kParentalFlags_DisableAppleTV 0x00008000 32768  
kParentalFlags_DisableDeviceRegistration 0x00010000 65536  
kParentalFlags_DisableDiagnostics 0x00020000 131072  
kParentalFlags_AllowITunesUAccess 0x00040000 262144

toegevoegd in iTunes 8.1

kParentalFlags_RequireEncryptedBackups 0x00080000 524288

toegevoegd in iTunes 8.2

kParentalFlags_DisableHomeSharing 0x00100000 1048576

toegevoegd in iTunes 10

kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates 0x00200000 2097152

toegevoegd in iTunes 10

kParentalFlags_DisableCheckForDeviceUpdates 0x00400000 4194304

toegevoegd in iTunes 10

kParentlFlags_DisableFirstRunWelcomeWindow 0x01000000 16777216

toegevoegd in iTunes 10.2

kParentalFlags_DisableDeviceFileSharing 0x02000000 33554432

toegevoegd in iTunes 10.4

kParentalFlags_DisableExplicitBooks 0x04000000 67108864

toegevoegd in iTunes 11.0

kParentalFlags_DisableDefaultPlayerDialog 0x08000000 134217728

toegevoegd in iTunes 11.3

Waarden voor UserMoviesLimit, UserTVShowsLimit, AdminMoviesLimit en AdminTVShowsLimit

Deze registerwaarden zijn niet openbaar gemaakt. Systeembeheerders werken over het algemeen alleen met de voorkeuren voor ouderlijk toezicht die zijn ingesteld in de registerwaarden UserFlags en AdminFlags.

UserFlags, UserMoviesLimit en UserTVShowsLimit

Deze registerwaarden stellen een ontgrendeld ouderlijk toezicht voor. Deze worden ingesteld onder de sleutel HKEY_CURRENT_USER: gebruikers kunnen er dus naar schrijven, ook als ze geen verhoogde bevoegdheden hebben. Gebruik de registerwaarden dus alleen als u wilt dat gebruikers het ouderlijk toezicht dat u instelt, kunnen wijzigen.

iTunes volgt de beperkingen die zijn ingesteld in de registerwaarden UserFlags, UserMoviesLimit, UserTVShowsLimit, UserRatingSystemID en UserGamesLimit alleen wanneer:

 • Er geen waarde is ingesteld voor AdminFlags in HKEY_LOCAL_MACHINE
 • De bit kParentalFlags_Locked in de waarde AdminFlags is ingesteld op 0

AdminFlags, AdminMoviesLimit en AdminTVShowsLimit

Deze registerwaarden stellen een vergrendeld ouderlijk toezicht voor. Ze worden ingesteld onder de sleutel HKEY_LOCAL_MACHINE; gebruikers hebben verhoogde bevoegdheden nodig om ernaar te kunnen schrijven.

iTunes controleert op een AdminFlags-waarde voor de huidige gebruiker die aangeeft dat het toezicht is vergrendeld. Indien een waarde bestaat, gebruikt iTunes die waarde en negeert eventuele Userxxx waarden onder HKEY_CURRENT_USER.

In dit scenario kan het zijn dat Adminxxx waarden niet de huidige instellingen voor ouderlijk toezicht weerspiegelen als het toezicht is ontgrendeld. Alleen de Userxxx waarden blijven behouden, maar het vergrendelde toezicht in AdminFlags blijft up-to-date.

Ouderlijk toezicht vooraf configureren

Als u ouderlijk toezicht vooraf wilt configureren, stelt u de drie registerwaarden in de registersleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls\ in voor elke gebruikersaccount.

Hiervoor gebruikt u een van deze methoden:

 • Gebruik iTunes om de voorkeuren voor ouderlijk toezicht voor een gebruiker in te stellen en vergrendelen. Repliceer vervolgens de waarden voor die gebruiker onder de registersleutels voor andere beveiligings-ID's (SID's) van gebruikersaccounts. Voordat u dit doet, controleert u of u geen vlaggen hoeft in te stellen die niet kunnen worden beheerd vanaf de iTunes-gebruikersinterface. 
 • Gebruik Register-editor om de waarden voor ouderlijk toezicht in te stellen.

Om ouderlijk toezicht vooraf in te stellen voor gebruikersaccounts die nog niet zijn gemaakt of gebruikt, stelt u de volgende waarden in.

Voor 32-bits versies van iTunes in 32-bits versies van Windows, of 64-bits versies van iTunes in 64-bits versies van Windows:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit

Voor 32-bits versies van iTunes in 64-bits versies van Windows:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminFlags
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminMoviesLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminTVShowsLimit
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminRatingSystemID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Wow6432Node\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\Parental Controls\Default\AdminGamesLimit

Als er geen accountspecifieke sleutels bestaan in HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\iTunes\[SID]\Parental Controls, gebruikt iTunes de sleutels onder HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apple Computer, Inc.\Parental Controls\Default.

Om te verhinderen dat het ouderlijk toezicht wordt gewijzigd met een beperkte gebruikersaccount, controleert u of de waarde kParentalFlags_Locked is ingesteld in de sleutel AdminFlags.

Wanneer u deze vlaggen instelt, moet u om het volgende denken:

 • U kunt deze vlaggen niet instellen in de iTunes-gebruikersinterface.
 • Deze vlaginstellingen worden alleen toegepast wanneer u de sleutel kParentalFlags_Locked instelt. Als u AdminFlags niet vergrendelt, negeert iTunes de instellingen.
 • U moet deze vlaginstellingen instellen in AdminFlags. Als u ze instelt in UserFlags, worden ze niet toegepast.
UserFlags- of AdminFlags-naam Hexadecimale waarde
(alleen bij het handmatig wijzigen van de registerwaarde van de klanten)
Decimale waarde
(alleen bij het implementeren van de registerwaarde via Groepsbeleid)

kParentalFlags_DisableCheckForUpdates

0x00000100

256

kParentalFlags_DisableAutomaticDeviceSync

0x00000800

2048

kParentalFlags_DisableGetAlbumArtwork

0x00001000

4096

kParentalFlags_DisablePlugins

0x00002000

8192

kParentalFlags_DisableOpenStream

0x00004000

16384

kParentalFlags_DisableAppleTV

0x00008000

32768

kParentalFlags_DisableDeviceRegistration

0x00010000

65536

kParentalFlags_DisableDiagnostics

0x00020000

131072

kParentalFlags_RequireEncryptedBackups

0x00080000

524288

kParentalFlags_DisableHomeSharing

0x00100000 1048576

kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates

0x00200000 2097152

kParentalFlags_DisableCheckForDeviceUpdates

0x00400000 4194304

Als u bijvoorbeeld de instelling 'Check for Device Updates' wilt uitschakelen, stelt u de registerwaarde AdminFlags voor kParentalFlags_Locked en kParentalFlags_DisableCheckForAppUpdates in op 0x40000000.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: