iOS 4: een goed begrip van Locatievoorzieningen

Lees hier meer over de verschillende locatievoorzieningen die een apparaat met iOS 4 (iPhone, iPad en iPod touch) kan gebruiken om uw locatie te bepalen.

Dit artikel is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

Met Locatievoorzieningen kunnen apps zoals Kaarten, Camera en Kompas gegevens van het mobiele netwerk, wifinetwerken1 en GPS (Global Positioning System)2 gebruiken om uw locatie bij benadering aan te geven. Deze informatie wordt op anonieme wijze verzameld waardoor u niet persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

Precisie of nauwkeurigheid van de locatie

Afhankelijk van het apparaat en de beschikbare services gebruikt Locatievoorzieningen een combinatie van mobiele netwerken, wifinetwerken en GPS om uw locatie aan te geven. Wanneer u zich niet binnen het directe bereik van GPS-satellieten bevindt, kan het apparaat uw locatie bepalen met behulp van wifi3. Als u zich niet binnen het bereik van een wifinetwerk bevindt, kan het apparaat uw locatie bepalen met behulp van zendmasten voor mobiele telefonie.

Apps die uw locatie op het scherm weergeven, inclusief Kaarten, geven uw huidige locatie (bij benadering) aan met een blauwe markering. Als uw locatie niet precies kan worden bepaald, verschijnt er ook een blauwe cirkel rond de markering. De grootte van de cirkel hangt af van de nauwkeurigheid waarmee uw locatie kan worden bepaald: hoe kleiner de cirkel, hoe nauwkeuriger.

Blauwe cirkel op de kaart

Opmerking: wanneer Locatievoorzieningen is ingeschakeld, verschijnt een paarse pijl in de statusbalk.

Kaarten, routebeschrijvingen en op locatie gebaseerde apps zijn afhankelijk van datavoorzieningen. Deze datavoorzieningen zijn onderhevig aan wijzigingen en zijn mogelijk niet beschikbaar in alle geografische gebieden, zodat kaarten, routebeschrijvingen of op locatie gebaseerde gegevens mogelijk niet beschikbaar, onnauwkeurig of onvolledig zijn. Vergelijk de informatie die op het apparaat wordt weergegeven met de omgeving en controleer de weergegeven aanwijzingen om verschillen op te lossen.

Meer informatie

Locatievoorzieningen in- of uitschakelen

U kunt Locatievoorzieningen in- of uitschakelen via Instellingen > Locatievoorzieningen. Locatievoorzieningen is standaard ingeschakeld, maar u kunt deze functie uitschakelen als u die niet wilt gebruiken of als u de gebruiksduur van de batterij wilt verlengen. U kunt afzonderlijk bepalen welke apps toegang hebben tot de gegevens van Locatievoorzieningen.

Locatievoorzieningen

Als u Locatievoorzieningen uitschakelt, wordt u de volgende keer dat een app deze functie probeert te gebruiken gevraagd de functie opnieuw in te schakelen.

Locatiewaarschuwingen opnieuw instellen

Locatiewaarschuwingen zijn verzoeken van apps (zoals Camera, Kompas, Kaarten en apps van andere fabrikanten om locaties te bepalen) om Locatievoorzieningen te gebruiken. Een app geeft een locatiewaarschuwing de eerste keer dat deze toegang moet hebben tot gegevens van Locatievoorzieningen. Als u op OK tikt, heeft die app toestemming om indien nodig Locatievoorzieningen te gebruiken. Als u op Sta niet toe tikt, heeft een app vanaf dat ogenblik geen toegang tot gegevens van Locatievoorzieningen.

Locatiewaarschuwing

Als u de al dan niet verleende toegang van een app tot gegevens van Locatievoorzieningen wilt wijzigen, wijzigt u de individuele instelling voor die app in 'Instellingen' > 'Locatievoorzieningen' of stelt u in dat alle apps opnieuw de locatiewaarschuwing weergeven in 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' > 'Herstel locatiewaarschuwingen'.

De nauwkeurigheid van de GPS verbeteren (alleen iPhone en iPad wifi + 3G)2

De nauwkeurigheid van de GPS hangt af van het aantal zichtbare GPS-satellieten. Alle zichtbare satellieten vinden, kan meerdere minuten duren waarbij de nauwkeurigheid telkens verhoogt. Tips om de nauwkeurigheid van de GPS te verbeteren:

  • Zorg ervoor dat de datum, tijd en tijdzone juist zijn ingesteld op het apparaat in 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Datum en tijd'. Indien mogelijk kiest u 'Stel automatisch in'. Belangrijk: onjuiste instellingen op een computer kunnen met een apparaat worden gesynchroniseerd. Controleer de datum, tijd en tijdzone van elke computer waarmee u het apparaat synchroniseert.
  • Controleer of u een mobiele of wifinetwerkverbinding hebt. Hiermee kan de Assisted GPS (A-GPS) op het apparaat sneller zichtbare GPS-satellieten vinden en bovendien geeft het de eerste locatiegegevens met behulp van de mobiele of wifinetwerken. Opmerking: microcellen (soms femtocellen genoemd) worden niet ondersteund met Locatievoorzieningen.
  • Behoud een vrije baan naar de horizon in verschillende richtingen. Vergeet niet dat muren, autodaken, grote gebouwen, bergen en andere obstakels de zichtlijn van de GPS-satellieten kunnen blokkeren. Wanneer dit gebeurt, gebruikt het apparaat automatisch wifi- of mobiele netwerken om een positie te bepalen totdat de GPS-satellieten opnieuw zichtbaar worden.

Notities:

  1. De iPod touch gebruikt alleen wifi voor Locatievoorzieningen (als een wifinetwerk beschikbaar is).
  2. GPS is niet beschikbaar op de originele iPhone of iPad wifi.
  3. iOS-apparaten die in China (vasteland) zijn verkocht, gebruiken mogelijk de term Wireless LAN (WLAN) in plaats van wifi. Niet alle iPhone-modellen in China (vasteland) bieden ondersteuning voor WLAN.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: