AirPort-basisstations: een equivalent netwerkwachtwoord verkrijgen

Lees hier hoe u een equivalent netwerkwachtwoord voor een AirPort-basisstation verkrijgt.

Dit artikel is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

Raadpleeg het artikel AirPort: verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk dat via WEP of WPA is gecodeerd als u wilt weten wanneer u een equivalent netwerkwachtwoord kunt gebruiken. U kunt de behoefte aan een equivalent netwerkwachtwoord ook elimineren door een betere wachtwoordkeuze te maken.

Voordat u begint

 1. U moet het wachtwoord van het basisstation kennen.
 2. U moet verbinding met het basisstation maken vanaf Mac OS X of vanaf een pc met Windows XP of hoger.
 3. Op Windows moet de nieuwste versie van het AirPort-configuratieprogramma voor Windows zijn geïnstalleerd.

Het wachtwoord verkrijgen 

Volg deze stappen als u het AirPort-configuratieprogramma gebruikt:

 1. Open het AirPort-configuratieprogramma in Mac OS X via Programma’s/Hulpprogramma’s of in Windows via het menu Start > Alle programma’s > AirPort.
 2. Selecteer het basisstation in de lijst.
 3. Configureer het basisstation handmatig (druk op Command-L of kies Handmatige configuratie in het menu Basisstation).
 4. Kies in het menu Basisstation de optie Equivalent netwerkwachtwoord.
 5. Selecteer de tekst in het dialoogvenster om deze te kopiëren en te plakken.

Volg deze stappen als u het AirPort-hulpprogramma gebruikt:

 1. Open het AirPort-hulpprogramma in Mac OS X via Programma’s/Hulpprogramma’s of in Windows via het menu Start > Alle programma’s > AirPort.
 2. Selecteer het basisstation in de lijst.
 3. Klik op Configureer.
 4. Voer het wachtwoord van het basisstation in wanneer u hierom wordt gevraagd.
 5. Klik boven in het venster op het wachtwoordsymbool.

Er verschijnt een venster met het equivalente netwerkwachtwoord voor het basisstation.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: