De standaard browser of e-mailapp wijzigen op uw Mac

Kies zelf welke app wordt geopend wanneer u op een link of e-mailadres klikt.

De standaard browser wijzigen

  1. Zorg ervoor dat de andere browser is geïnstalleerd.
  2. Kies het Apple-menu  > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Algemeen'.
  3. Kies een browser uit het menu 'Standaardwebbrowser'.

De standaard e-mailapp wijzigen

  1. Zorg ervoor dat de andere e-mailapp is geïnstalleerd. Hoewel u mogelijk een browser kunt gebruiken voor e-mail (webmail), is een browser geen e-mailapp.
  2. Open de Mail-app.
  3. Kies 'Mail' > 'Voorkeuren' en klik vervolgens op 'Algemeen'.
  4. Kies een e-mailapp in het menu 'Standaard-e-mailprogramma'.

Mogelijk wordt u gevraagd om een e-mailaccount toe te voegen voordat u de instelling in Mail kunt wijzigen. Als u dat niet wilt, controleert u de voorkeuren van de andere e-mailapp. Mogelijk kunt u daar een standaard e-mailapp instellen.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: