Mac OS X Mail: gedownloade e-mail overzetten vanaf een computer die geen Mac is

U kunt gedownloade e-mailberichten verplaatsen van een Microsoft Windows-pc naar Mac OS X door deze te exporteren en het geëxporteerde bestand te kopiëren naar een Mac.

Opmerking: dit artikel is bedoeld voor gevallen waarin u een POP-account gebruikt en geen berichten bewaart op de e-mailserver nadat u die hebt gedownload. Mail ondersteunt veel e-mailvoorzieningen zoals Gmail, Yahoo, AOL en Hotmail.

Gebruik dit artikel in de volgende gevallen:

 • U wilt meerdere berichten verplaatsen van een computer die geen Mac is naar Mac OS X. Opmerking: als u alleen enkele berichten wilt verplaatsen, wilt u ze misschien liever doorsturen naar uzelf vanaf een niet-Mac OS X-programma voor e-mail en ze ophalen via dezelfde account in Mac OS X Mail. Hierdoor kan sommige informatie zoals ‘Datum’ en ‘Van’, alsook de tekstopmaak van het bericht veranderen.
   
 • Er worden geen kopieën van de e-mailberichten die u wilt verplaatsen, bewaard op de e-mailserver, noch via IMAP noch via POP. Voorbeeld: u gebruikt POP voor uw e-mailaccount, bewaart e-mailberichten in de postbus voor inkomende post en/of in aangepaste mappen in het e-mailprogramma en u laat onmiddellijk of na een tijd berichten verwijderen van de e-mailserver. U moet dit artikel ook niet gebruiken wanneer u een webgebaseerde e-mailvoorziening gebruikt die berichten bewaart op een server.

Belangrijk: voordat u verder gaat, moet u indien mogelijk een reservekopie maken van de berichtendatabase van uw e-mailprogramma. Als u niet weet hoe u een reservekopie maakt of waar de database van de e-mailberichten zich bevindt, raadpleegt u de ondersteuningsbronnen die zijn meegeleverd bij het programma of bezoekt u de website van de fabrikant van de software.
 

E-mail overzetten naar Mac OS X Mail

Mail in Mac OS X kan berichten importeren die zijn geëxporteerd vanaf Microsoft Entourage, Netscape/Mozilla, Thunderbird, Eudora of vanaf bestaande mbox-bestanden.

 1. Open het e-mailprogramma op de computer die geen Mac is.
 2. Configureer de instellingen van het e-mailprogramma zodat het niet langer nieuwe e-mails opvraagt (raadpleeg de documentatie of de fabrikant voor assistentie als u niet weet hoe u dit moet doen). Opmerking: als u in de toekomst dezelfde e-mail wilt ontvangen op zowel de Mac als de pc, moet u, nadat u deze stappen hebt gevolgd, het programma op de pc instellen om geen berichten van de server te verwijderen nadat deze zijn gedownload of moet u IMAP op beide computers gebruiken.
 3. Exporteer de e-mailberichten van het programma indien mogelijk als een mbox-bestand. De methode hiervoor kan afhangen van het programma. Als u een map met berichten niet kunt slepen naar het bureaublad of de optie ‘Exporteer berichten’ niet ziet in de menu’s van het programma, raadpleegt u de documentatie of de fabrikant voor assistentie.

  Opmerking
  : sommige programma’s, zoals Thunderbird, gebruiken mogelijk al mbox-bestanden. In dit geval moet u geen berichten exporteren en kunt u gewoon de gepaste mbox-bestanden kopiëren van de pc naar de Mac zoals in de volgende stap wordt beschreven.
   
 4. Nadat het exporteren is voltooid, kopieert u het geëxporteerde bestand van de pc naar de Mac. Dit kunt u doen door het bestand te branden op cd, te kopiëren naar een externe schijf die is geformatteerd in FAT32 en vervolgens de schijf aan te sluiten op de Mac, of te kopiëren via een netwerkverbinding tussen de Mac en de pc.
 5. Klik in Mac OS X op het Mail-symbool in het Dock.
 6. Gebruik de Mail-configuratieassistent of raadpleeg dit artikel als uw e-mailaccount nog niet is geconfigureerd in Mail. Het is aanbevolen dat u, indien mogelijk, IMAP gebruikt zodat u gemakkelijk toegang hebt tot berichten vanaf meerdere computers of e-mailprogramma’s.
 7. Kies in het menu Archief de optie Importeer postbussen.
 8. Kies ‘mbox-bestanden’ in de lijst ‘Importeer gegevens uit:’ en klik vervolgens op Ga door.
 9. Selecteer het bestand dat u hebt overgezet vanaf de pc.  De berichten worden in Mail geïmporteerd.

Opmerkingen

 • De tijd die nodig is om gegevens te exporteren en over te zetten, hangt af van de snelheid van de computer en de grootte van de e-mailberichten en bijlagen die u wilt verplaatsen.
 • Maak, indien gewenst, één of meer nieuwe postbussen (of aangepaste submappen) aan voor de overgezette e-mailberichten. Kies bijvoorbeeld Nieuwe postbus in het menu Postbus. Typ een naam, zoals ‘Verplaatst van oude pc’ en klik op OK. Raadpleeg ook dit artikel.
 • Wanneer berichten naar een niet-IMAP-map of -postbus worden verplaatst, worden ze automatisch van de IMAP-server verwijderd. Het bericht wordt vervolgens alleen weergegeven in Mail van Mac OS X, tenzij u een lokale reservekopie hebt bewaard op de pc.

Meer informatie

Sommige programma’s van andere fabrikanten bieden methoden om e-mail over te zetten vanaf bepaalde e-mailprogramma’s op pc naar een Mac. Dit zijn enkele voorbeelden:

Raadpleeg ook deze artikelen:

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Laatst gewijzigd op: