Activiteitenweergave gebruiken om het systeemgeheugen af te lezen en te bepalen hoeveel RAM wordt gebruikt (OS X Mountain Lion en lager)

Lees hier hoe u Activiteitenweergave gebruikt om het systeemgeheugen af te lezen en te bepalen hoeveel RAM wordt gebruikt.

Raadpleeg dit artikel als u OS X v10.8 Mountain Lion of lager gebruikt. Als u OS X v10.9 Mavericks of hoger gebruikt, raadpleegt u Activiteitenweergave gebruiken.

OS X heeft een heel efficiënt geheugenbeheer. Het wijst automatisch geheugen toe en past de inhoud van het geheugen aan naargelang nodig. De typen systeemgeheugen zijn: beschikbaar, wired, actief en inactief geheugen. De term geheugen in dit artikel omvat RAM van hoge snelheid, virtueel geheugen en swap-bestanden op de schijf van de Mac.

Een goed begrip van het paneel Systeemgeheugen in Activiteitenweergave

In het cirkeldiagram van het Systeemgeheugen verschijnen vier geheugentypen: Beschikbaar, Wired, Actief en Inactief. Het totaal van de vier delen van het cirkeldiagram is gelijk aan de hoeveelheid RAM (random-access memory) in de Mac. RAM is het hogesnelheidsgeheugen dat wordt gebruikt voor de opslag van gegevens die in gebruik zijn of recent gebruikt zijn. De gegevens in het RAM worden vanaf de schijf van de Mac geladen bij de opstart en wanneer programma’s en documenten worden geopend.

Hier ziet u een venster van Activiteitenweergave waarin het tabblad Systeemgeheugen is geselecteerd:

  • Beschikbaar: dit is de hoeveelheid RAM die niet wordt gebruikt.
  • Wired: gegevens in het RAM die niet kunnen worden verplaatst naar de schijf van de Mac. De grootte van het Wired geheugen hangt af van de programma’s die u gebruikt.
  • Actief: deze gegevens bevinden zich in het RAM en zijn recent gebruikt.
  • Inactief: deze gegevens in het geheugen worden niet actief gebruikt maar zijn wel recent gebruikt. Als u bijvoorbeeld Mail hebt gebruikt en afgesloten, wordt het RAM dat Mail gebruikte aangeduid als Inactief geheugen. Inactief geheugen is, net zoals vrij geheugen, beschikbaar voor gebruik door een ander programma. Als u Mail echter opent voordat het Inactief geheugen ervan wordt gebruikt door een ander programma, opent Mail sneller omdat het Inactief geheugen ervan wordt omgezet tot Actief geheugen in plaats van dat het vanaf de tragere schijf wordt geladen.
  • Gebruikt: dit is het totale RAM dat wordt gebruikt.
  • Grootte VG: dit is het totale virtuele geheugen voor alle processen op de Mac. 
  • Page-ins / Page-outs: dit verwijst naar de hoeveelheid gegevens die wordt verplaatst tussen het RAM en de schijf van de Mac. Dit cijfer is de cumulatieve hoeveelheid gegevens die OS X heeft verplaatst tussen het RAM en de schijf van de Mac. Het cijfer tussen haakjes toont de recente page-activiteit. Page-outs gebeuren wanneer de Mac gegevens moet schrijven van het RAM naar de harde schijf omdat het RAM vol is. Het toevoegen van RAM vermindert mogelijk de page-outs.
  • Gebruikte swap: dit is de hoeveelheid gegevens die wordt gekopieerd naar het swap-bestand op de schijf van de Mac.

Meer informatie

Voor meer informatie over het beheer van OS X-geheugen, inclusief het virtuele geheugen, raadpleegt u de website Apple Developer.

Laatst gewijzigd op: