Made for iPhone-hoortoestellen gebruiken

Verbind een Made for iPhone-hoortoestel met uw iPhone, iPad of iPod touch om audio te streamen, telefoongesprekken te beantwoorden en instellingen te wijzigen.

Om Made for iPhone-hoortoestellen te gebruiken, hebt u een van deze apparaten nodig:

Koppelen en verbinden

Als u een Made for iPhone-hoortoestel koppelt met een Apple apparaat, gaat de audio van het Apple apparaat naar het hoortoestel. Als u het hoortoestel uitschakelt, moet u het weer verbinden om het opnieuw met het Apple apparaat te kunnen gebruiken.

Volg deze stappen om een hoortoestel te koppelen:

 1. Controleer of Bluetooth is ingeschakeld. Ga naar 'Instellingen' en selecteer 'Bluetooth'.
 2. Open de batterijklepjes op uw hoortoestel.
 3. Ga op het Apple apparaat naar 'Instellingen' >'Toegankelijkheid'> 'Horen' en selecteer vervolgens 'Hoortoestellen'.
 4. Sluit de batterijklepjes op uw hoortoestel. Het Apple apparaat zoekt het hoortoestel.
 5. Onder 'MFi-hoortoestellen' tikt u op de naam van uw hoortoestel.
 6. Tik op 'Koppel' wanneer u op het scherm een koppelingsverzoek ziet. Als u twee hoortoestellen hebt, ziet u twee koppelingsverzoeken. Het koppelen kan tot wel een minuut duren.

U kunt het hoortoestel gebruiken wanneer het bij 'MFi-hoortoestellen' wordt weergegeven met een vinkje. 'Beheer vanaf toegangsscherm' is ingeschakeld. Laat deze optie aan staan om uw hoortoestel te bedienen vanaf het toegangsscherm (met de activeringsknop) en via het bedieningspaneel op uw iPhone of iPod touch, of het bedieningspaneel op uw iPad.

     

Koppelen met meerdere apparaten

Als u hoortoestellen met meerdere Apple apparaten koppelt, schakelt de verbinding van de hoortoestellen van het ene apparaat naar het andere zodra u de audio gebruikt. De verbinding schakelt ook over als u een oproep op de iPhone ontvangt. Als u de instellingen van het hoortoestel op een apparaat wijzigt, worden deze instellingen naar de andere apparaten verzonden. 

Om te koppelen met een andere iPhone, iPad of iPod touch, volgt u deze stappen:

 1. Zorg ervoor dat alle apparaten met hetzelfde wifinetwerk zijn verbonden en met dezelfde Apple ID zijn ingelogd bij iCloud.
 2. Volg de stappen voor het koppelen van het hoortoestel.

Verbinden wanneer u het hoortoestel inschakelt

Wanneer u het hoortoestel uitschakelt, wordt de verbinding met het apparaat verbroken. Open en sluit de batterijklepjes van het hoortoestel wanneer u het inschakelt om opnieuw verbinding te maken.


Uw MFi-hoortoestel bedienen

U kunt uw Apple apparaat onder meer gebruiken om omgevingsvoorinstellingen te kiezen, het volume te wijzigen of live luisteren in te schakelen. Gebruik Instellingen of de activeringsknop om het hoortoestel te bedienen.

Stel voorkeuren in voor voorzieningen die u met uw Apple apparaat bedient door naar 'Instellingen' > 'Toegankelijkheid' > 'Hoortoestellen' te gaan. Tik vervolgens op 'Hoortoestellen'.

Speel beltonen af
U kunt beltonen afspelen via verbonden hoortoestellen.

Audiopad
Kies het standaardapparaat voor het afspelen van audio.

Bedien apparaten in de buurt
Gebruik uw Apple apparaat om de instellingen aan te passen van hoortoestellen die zich op hetzelfde wifinetwerk bevinden en zijn verbonden met uw iCloud-account.

Handoff audio
Blijf luisteren naar media via uw hoortoestel wanneer u schakelt tussen uw Apple apparaten. Als uw hoortoestel bijvoorbeeld is verbonden met uw iPhone maar u een film gaat kijken op uw iPad, schakelt het hoortoestel automatisch over naar de iPad.

Beheer vanaf toegangsscherm
Gebruik de activeringsknop of de gehoorknop in het bedieningspaneel om direct vanuit het toegangsscherm snel voorinstellingen en het volume voor uw hoortoestel aan te passen.

Als u op de naam van uw hoortoestel tikt in Instellingen, kunt u het volgende doen:

 • De verbindingsstatus bekijken
 • Het volume van beide hoortoestellen aanpassen
 • Een vooraf ingestelde audio-instelling kiezen
 • Live luisteren inschakelen
 • Een hoortoestel loskoppelen

Lees hoe u de activeringsknop gebruikt om uw hoortoestellen te bedienen.


Meer informatie

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: