Als een iPhone, iPad of iPod touch niet kan worden ingeschakeld

Het scherm van een apparaat kan vastgelopen zijn waardoor het niet reageert wanneer u erop tikt of op knoppen drukt. Of misschien wordt het apparaat wel ingeschakeld maar blokkeert het bij het opstarten. Deze stappen kunnen u helpen.

Als het scherm zwart of vastgelopen is

Probeer eerst het apparaat geforceerd opnieuw op te starten.

  • Als u een apparaat geforceerd opnieuw opstart, worden de gegevens op het apparaat niet gewist.
  • Zelfs als het scherm zwart is of de knoppen niet reageren, kunt u een apparaat geforceerd opnieuw opstarten.

Houd de sluimerknop en de thuisknop minstens tien seconden tegelijkertijd ingedrukt tot u het Apple-logo ziet.

Als het apparaat nog steeds niet kan worden ingeschakeld of opgestart

Sluit het apparaat aan op een voedingsbron en laad het tot wel een uur op. 

Enkele minuten later ziet u het oplaadscherm. 

 

Als u binnen een uur het oplaadscherm niet ziet of wordt gevraagd het apparaat op een voedingsbron aan te sluiten, controleert u de connector, USB-kabel en lichtnetadapter. Zorg ervoor dat alles goed is aangesloten en niet vuil of beschadigd is. U moet mogelijk een andere USB-kabel of lichtnetadapter gebruiken.

 

Raadpleeg Wat u nu moet doen als het apparaat nog steeds niet kan worden ingeschakeld.

Als het apparaat wel wordt ingeschakeld maar bij het opstarten blokkeert

Mogelijk ziet u bij het opstarten gedurende een lange tijd het Apple-logo of een rood of blauw scherm. Probeer deze stappen:

  1. Sluit het apparaat aan op een computer en open iTunes. Als u geen computer hebt, kunt u er een lenen of naar een Apple Store of erkende Apple-serviceprovider gaan voor hulp. 
  2. Start het apparaat geforceerd opnieuw op terwijl het is aangesloten. Houd de sluimerknop en de thuisknop tegelijkertijd ingedrukt. Laat deze niet los wanneer u het Apple-logo ziet. Houd deze ingedrukt tot u het scherm van de herstelmodus ziet.
  3. Kies ‘Werk bij’ wanneer u de optie krijgt om te herstellen of bij te werken. iTunes probeert iOS opnieuw te installeren zonder de gegevens te wissen.

iTunes downloadt de software voor het apparaat. Als het langer dan vijftien minuten duurt, wordt de herstelmodus uitgeschakeld en moet u stappen 2 en 3 opnieuw uitvoeren.

Wat u nu moet doen

Neem contact op met Apple Support om service te regelen als u een van deze problemen ondervindt:

  • U ziet na het opladen, het geforceerd opnieuw opstarten of het uitvoeren van de stappen in dit artikel nog steeds een zwart scherm.
  • U ziet een zwart scherm maar hoort waarschuwingen, geluiden en trillingen.
  • Het scherm is ingeschakeld maar het reageert niet wanneer u erop tikt, met uw vinger erover veegt of andere bewegingen uitvoert. 
  • U kunt het apparaat niet geforceerd opnieuw opstarten omdat de thuisknop of de sluimerknop is gebroken of geblokkeerd.
  • Het apparaat blijft geblokkeerd bij het Apple-logo, geeft een effen kleur weer of wordt niet herkend in iTunes.
Laatst gewijzigd op: