Als een iPhone, iPad of iPod touch niet kan worden ingeschakeld of is vastgelopen

Lees hier wat u moet doen als uw apparaat een vastgelopen scherm heeft, niet reageert wanneer u het aanraakt of vastloopt wanneer u het inschakelt.

Als het scherm zwart of vastgelopen is

Als het scherm zwart of vastgelopen is, moet u uw apparaat mogelijk geforceerd opnieuw opstarten. Het materiaal op uw apparaat wordt niet gewist bij een geforceerde herstart. Als het scherm van het apparaat zwart is of de knoppen niet reageren, kunt u het apparaat toch geforceerd opnieuw opstarten. Volg deze stappen:

 • iPad-modellen met Face ID: druk kort op de volume-omhoogknop. Druk kort op de volume-omlaagknop. Houd de sluimerknop ingedrukt totdat het apparaat herstart.
 • iPhone 8 of nieuwer: druk kort op de volume-omhoogknop. Druk kort op de volume-omlaagknop. Houd de zijknop ingedrukt tot u het Apple logo ziet.
 • iPhone 7, iPhone 7 Plus en iPod touch (7e generatie): houd de zijknop (of sluimerknop) en de volume-omlaagknop ten minste 10 seconden ingedrukt tot u het Apple logo ziet. 
 • iPad met thuisknop, iPhone 6s of ouder en iPod touch (6e generatie) of ouder: houd de zijknop (of sluimerknop) en de thuisknop ten minste 10 seconden ingedrukt tot u het Apple logo ziet.

Als het apparaat nog steeds niet kan worden ingeschakeld of opgestart

Sluit het apparaat aan op een voedingsbron en laat het een uur lang opladen.

Enkele minuten later ziet u het oplaadscherm. 

 

Als u binnen een uur het oplaadscherm niet ziet of als u wordt gevraagd het apparaat op een voedingsbron aan te sluiten, controleert u de aansluiting, de USB-kabel en de lichtnetadapter. Zorg ervoor dat alles goed is aangesloten en niet vuil of beschadigd is. U moet mogelijk een andere USB-kabel of lichtnetadapter gebruiken.

 

Lees hier wat u moet doen als het apparaat nog steeds niet kan worden ingeschakeld.

Als het apparaat wel wordt ingeschakeld maar bij het opstarten blokkeert

Probeer deze stappen als u het Apple logo of een rood of blauw scherm ziet tijdens het opstarten:

 1. Sluit het apparaat aan op een computer en open iTunes. Als u geen computer hebt, kunt u er misschien een lenen of naar een Apple Store of erkende Apple serviceprovider gaan voor hulp.
 2. Volg deze stappen wanneer het apparaat is aangesloten:
  • iPad-modellen met Face ID: houd de sluimerknop en een van de volumeknoppen ingedrukt totdat de schuifknop 'Zet uit' verschijnt. Versleep de schuifknop om het apparaat uit te schakelen. Sluit het apparaat aan op een computer terwijl u de sluimerknop ingedrukt houdt. Houd vervolgens de sluimerknop ingedrukt totdat u het scherm van de herstelmodus ziet.
  • iPhone 8 of nieuwer: houd de zijknop en een van de volumeknoppen ingedrukt totdat de schuifknop ‘Zet uit’ verschijnt. Versleep de schuifknop om het apparaat uit te schakelen. Sluit het apparaat aan op een computer terwijl u de zijknop ingedrukt houdt. Houd vervolgens de zijknop ingedrukt totdat u het scherm van de herstelmodus ziet.
  • iPhone 7, iPhone 7 Plus  en iPod touch (7e generatie): houd de zijknop (of sluimerknop) ingedrukt totdat de schuifknop ‘Zet uit’ verschijnt. Versleep de schuifknop om het apparaat uit te schakelen. Sluit het apparaat aan op een computer terwijl u de volume-omlaagknop ingedrukt houdt. Houd vervolgens de volume-omlaagknop ingedrukt totdat u het scherm van de herstelmodus ziet.
  • iPad met thuisknop, iPhone 6s of ouder en iPod touch (6e generatie) of ouder: houd de zijknop (of sluimerknop) ingedrukt totdat de schuifknop ‘Zet uit’ verschijnt. Versleep de schuifknop om het apparaat uit te schakelen. Sluit het apparaat aan op een computer terwijl u de thuisknop ingedrukt houdt. Houd vervolgens de thuisknop ingedrukt totdat u het scherm van de herstelmodus ziet.
 3. Kies 'Werk bij' wanneer u de optie krijgt om te herstellen of bij te werken. iTunes probeert iOS opnieuw te installeren zonder de gegevens te wissen.

iTunes downloadt de software voor het apparaat. Als het langer dan vijftien minuten duurt, wordt de herstelmodus uitgeschakeld en moet u stappen 2 en 3 opnieuw uitvoeren.

Als u meer hulp nodig hebt

Neem contact op met Apple Support om service te regelen als u een van deze problemen ondervindt:

 • U ziet na het opladen, het geforceerd opnieuw opstarten of het uitvoeren van de stappen in dit artikel nog steeds een zwart scherm.
 • U ziet een zwart scherm, maar u hoort wel waarschuwingen, geluiden en trillingen.
 • Het scherm blijft zwart, maar het apparaat maakt een geluid wanneer u het geluid aan zet en het apparaat op een voedingsbron aansluit.
 • Het scherm is ingeschakeld, maar het reageert niet wanneer u erop tikt, erover veegt met uw vinger of andere bewegingen uitvoert. 
 • U kunt het apparaat niet geforceerd herstarten omdat een knop stuk is of vastzit.
 • Het apparaat blijft geblokkeerd bij het Apple logo, geeft een effen kleur weer of wordt niet herkend in iTunes.
Publicatiedatum: