Als een audio- of videobestand niet wordt afgespeeld op uw Mac

Oudere of specialistische mediastructuren vereisen mogelijk andere software. 

Apps van Apple, zoals QuickTime Player, Foto's en Keynote werken met allerlei soorten audio- en videostructuren. Sommige apps hebben een voorkeur voor specifieke structuren, maar QuickTime-videobestanden (.mov), de meeste MPEG-bestanden (.mp4, .m4v, .m4a, .mp3, .mpg), sommige AVI- en WAV-bestanden en talloze andere structuren werken over het algemeen zonder extra software in de meeste apps.

Oudere of specialistische mediastructuren werken mogelijk niet in uw app, omdat de structuur speciaal daarvoor ontworpen software nodig heeft. Als dat het geval is, kan de app het bestand niet openen of de audio en/of video niet afspelen.

Een app zoeken die wel werkt met uw bestand

Misschien hebt u al een app die de structuur van uw bestand ondersteunt. Als u niet weet welke reeds geïnstalleerde app u moet proberen, kan de Mac er zelf een voorstellen:

  1. Control-klik (of klik rechts) op het bestand in de Finder.
  2. Kies vervolgens in het snelmenu de optie 'Open met'. Er verschijnt nu een submenu met alle overige geïnstalleerde apps die volgens de Mac misschien overweg kunnen met het bestand.

Als het bestand met geen enkele geïnstalleerde app kan worden geopend, zoekt u op internet of in de Mac App Store naar apps waarmee het bestand kan worden geopend of geconverteerd. Let bij het zoeken op het volgende:

  • De naam van de mediastructuur. Als u niet weet wat de structuur is, selecteert u het bestand en drukt u op Command-I om een infovenster te openen. De structuur wordt soms aangegeven bij het label 'Soort', bijvoorbeeld 'Soort: Matroska-videobestand'.
  • De bestandsextensie, die wordt gevormd door de letters aan het einde van de bestandsnaam, bijvoorbeeld .avi, .wmv of .mkv.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: