De veilige modus gebruiken om problemen met de Mac op te sporen

Met de veilige modus kun je problemen oplossen die verhinderen dat de Mac volledig opstart, of andere problemen met de opstartschijf opsporen.

Wat is de veilige modus?

De veilige modus (ook wel veilig opstarten genoemd) is een manier om een Mac op te starten waarbij bepaalde controles worden uitgevoerd en bepaalde software niet automatisch wordt geladen of geopend. Als je de Mac in de veilige modus opstart, gebeurt het volgende:

 • De opstartschijf wordt geverifieerd en indien nodig wordt geprobeerd problemen met directory's op te lossen.
 • Alleen de vereiste kernelextensies worden geladen.
 • Opstart- en inlogonderdelen worden niet automatisch geopend.
 • Door de gebruiker geïnstalleerde lettertypen worden uitgeschakeld.
 • Lettertypecaches, de kernelcache en andere cachebestanden van het systeem worden verwijderd.

Als de Mac een probleem heeft dat niet optreedt wanneer je opstart in de veilige modus, kun je deze informatie gebruiken om de oorzaak op te sporen.

Opstarten in de veilige modus

Opstarten in de veilige modus:

 1. Start of herstart de Mac en houd hierbij onmiddellijk de Shift-toets ingedrukt. Het witte Apple logo verschijnt op het beeldscherm. Als je het Apple logo niet ziet, lees je hier wat je moet doen.
 2. Laat de Shift-toets los als je het inlogvenster ziet. Als de opstartschijf is gecodeerd met FileVault, wordt je mogelijk twee keer gevraagd om in te loggen: één keer om de opstartschijf te ontgrendelen en nog een keer om in te loggen bij de Finder.

Start de Mac opnieuw op zonder hierbij toetsen ingedrukt te houden om de veilige modus te verlaten.

Als een probleem niet optreedt in de veilige modus

Als een probleem niet optreedt wanneer de Mac in de veilige modus is opgestart, start je de computer opnieuw op zonder hierbij een toets in te drukken.

 • Als het probleem opnieuw optreedt, heb je mogelijk incompatibele inlogitems.
 • Als het probleem niet opnieuw optreedt, werd het mogelijk veroorzaakt door een cache- of directoryprobleem met de opstartschijf, dat door de veilige modus is opgelost.

Als de Mac opnieuw wordt opgestart of uitgeschakeld in de veilige modus

De Mac controleert de directory van de opstartschijf automatisch als je opstart in de veilige modus. Dit komt overeen met wat er gebeurt wanneer je Schijfhulpprogramma gebruikt om de schijf te verifiëren of te repareren. Als de directory is gerepareerd, wordt de Mac automatisch opnieuw opgestart.

Als de Mac wordt uitgeschakeld, controleer je de stroomaansluiting van de Mac en het stopcontact. Als je een MagSafe-lichtnetadapter gebruikt, controleer je of het ledlampje van de lichtnetadapter geel of groen oplicht. Vervolgens start je opnieuw op in de veilige modus.

Als de Mac herhaaldelijk opnieuw wordt opgestart of uitgeschakeld tijdens de veilige modus, neem je contact op met Apple Support of vraag je om hulp bij een erkende Apple serviceprovider of bij de Apple Store.

Hoe kun je zien of een Mac in de veilige modus is opgestart?

Als je niet zeker weet of de Mac is opgestart in de veilige modus, kun je dit controleren met behulp van Systeeminformatie. Als de computer in de veilige modus is opgestart, verschijnt in Systeeminformatie onder 'Software' bij 'Opstartmodus' de aanduiding 'Veilig' in plaats van 'Normaal'.

In het inlogvenster wordt ook 'Veilig opstarten' weergegeven in de rechterbovenhoek van het scherm als de Mac in de veilige modus staat.

Sommige functies zijn in de veilige modus niet beschikbaar

Sommige functies van de Mac zijn niet beschikbaar als deze in de veilige modus is opgestart:

 • Je kunt geen films afspelen met Dvd-speler.
 • Je kunt geen video opnemen in iMovie en bepaalde andere videoprogramma's.
 • Sommige apparaten voor audio-invoer of -uitvoer werken mogelijk niet.
 • Sommige USB-, FireWire- en Thunderbolt-apparaten zijn mogelijk niet beschikbaar.
 • Wifinetwerken zijn mogelijk beperkt of niet beschikbaar, afhankelijk van de Mac en de gebruikte macOS-versie.
 • Toegankelijkheidsfuncties zoals VoiceOver werken mogelijk niet zoals verwacht.
 • Bestandsdeling is uitgeschakeld.

In de veilige modus van OS X Leopard v10.5 of later wordt ook de grafische weergave met hardwareversnelling uitgeschakeld. Hierdoor wordt de menubalk effen en ondoorzichtig weergegeven, zelfs als 'Doorzichtige menubalk' of 'Verminder doorzichtigheid' is geselecteerd in Systeemvoorkeuren. Wanneer de veilige modus is ingeschakeld, kan het scherm tijdens het inloggen ook knipperen of vervormd worden.

Als de Mac geen toetsenbord heeft om in de veilige modus op te starten

Als de Mac geen toetsenbord beschikbaar heeft om te starten in de veilige modus, maar je externe toegang hebt tot de Mac, kun je de Mac configureren om op te starten in de veilige modus met behulp van de commandoregel.

Als je macOS Sierra gebruikt, moet je de Mac opstarten met macOS Recovery om dit commando te kunnen uitvoeren.

 1. Open de commandoregel door Terminal op afstand te openen of door in te loggen bij de computer via SSH.
 2. Gebruik het volgende Terminal-commando:
  sudo nvram boot-args="-x"

  Als je ook in de gedetailleerde modus wilt opstarten, gebruik je in plaats daarvan het commando:
  sudo nvram boot-args="-x -v"

 3. Gebruik dit commando in Terminal om na het gebruik van de veilige modus weer normaal op te starten:
  sudo nvram boot-args=""
Publicatiedatum: