De veilige modus proberen wanneer de Mac niet volledig wordt opgestart

U kunt de veilige modus gebruiken voor het oplossen van problemen waarbij de Mac niet volledig kan worden opgestart.

Wat is de veilige modus?

De veilige modus (ook wel veilig opstarten genoemd) is een manier om een Mac op te starten zodat deze bepaalde controles uitvoert en voorkomt dat bepaalde software automatisch wordt geladen of geopend. Als u de Mac in de veilige modus opstart, doet deze het volgende:

 • Verifieert de opstartschijf en probeert indien nodig problemen met directory’s op te lossen.
 • Laadt alleen de vereiste kernelextensies.
 • Voorkomt dat opstart- en inlogonderdelen automatisch worden geopend.
 • Schakelt door de gebruiker geïnstalleerde lettertypen uit. 
 • Verwijdert lettertypecaches, kernelcache en andere cachebestanden van het systeem.

Al deze wijzigingen samen kunnen problemen met de opstartschijf verhelpen of isoleren. 

In de veilige modus opstarten

Volg deze stappen om in de veilige modus op te starten.

 1. Start de Mac (opnieuw) op. 
 2. Houd de Shift-toets ingedrukt zodra u het opstartgeluid hoort.
 3. Laat de Shift-toets los wanneer u het Apple-logo op het scherm ziet verschijnen.

Na het verschijnen van het Apple-logo duurt het mogelijk langer dan gewoonlijk voordat het inlogscherm of het bureaublad wordt weergegeven. Dit is omdat de Mac een controle van de directory's op de opstartschijf uitvoert als onderdeel van de veilige modus.

Start de computer opnieuw op zonder hierbij toetsen ingedrukt te houden om de veilige modus te verlaten.

Als u na het indrukken van de aan/uit-knop geen opstartgeluid hoort, raadpleegt u wat u moet doen als de Mac niet wordt ingeschakeld.

Als u FileVault gebruikt

Als de opstartschijf met FileVault is gecodeerd, kunt u na het inschakelen van de Mac nog steeds de Shift-toets direct ingedrukt houden om in de veilige modus op te starten. U wordt als onderdeel van dit proces mogelijk gevraagd twee keer in te loggen. De eerste keer is om de opstartschijf te ontgrendelen en de tweede keer is om bij de Finder in te loggen. Wanneer u het eerste inlogscherm ziet, kunt u de Shift-toets loslaten.

Als een probleem niet optreedt in de veilige modus

Als een probleem niet optreedt wanneer de Mac in de veilige modus is opgestart, start u de computer opnieuw op zonder hierbij een toets in te drukken. Als het probleem opgelost lijkt wanneer u de computer normaal opstart, was dit mogelijk te wijten aan een probleem met een cache of een directory van de opstartschijf dat in de veilige modus is opgelost.

Als u de Mac normaal opstart en het probleem opnieuw optreedt wanneer het bureaublad verschijnt, probeert u alle inlogonderdelen die bij het inloggen automatisch worden geopend uit te schakelen.

Als de Mac opnieuw wordt opgestart of uitgeschakeld in de veilige modus

Als de Mac automatisch opnieuw wordt opgestart in de veilige modus, heeft OS X mogelijk een probleem gevonden dat het besturingssysteem probeert op te lossen. 

In de veilige modus wordt de directory van de opstartschijf gecontroleerd. Deze procedure gelijkt op wat er gebeurt wanneer u een schijf met Schijfhulpprogramma verifieert of herstelt. Als OS X een probleem vindt, wordt de directory van de opstartschijf hersteld en de Mac opnieuw opgestart. 

Als de Mac automatisch wordt uitgeschakeld wanneer u in de veilige modus opstart, controleert u de voedingskabel ervan om te verzekeren dat deze goed op de Mac en het stopcontact is aangesloten. Als u een MagSafe-lichtnetadapter gebruikt, controleert u of het LED-lampje van de lichtnetadapter geel of groen oplicht. Start daarna de computer opnieuw in de veilige modus op.

Als de Mac tijdens de veilige modus herhaaldelijk opnieuw wordt opgestart of wordt uitgeschakeld, neemt u contact op met Apple Support of raadpleegt u een erkende Apple-serviceprovider of Apple Genius voor meer hulp.

Weten of een Mac in de veilige modus is opgestart

Als u niet zeker weet of een Mac in de veilige modus is opgestart, kunt u Systeeminformatie gebruiken om dit te controleren. Als de computer in de veilige modus is opgestart, verschijnt onder Software in Systeeminformatie ‘Veilig’ in plaats van ‘Normaal’ bij Opstartmodus.

In de rechterbovenhoek van het inlogvenster verschijnt ook ‘Veilig opstarten’ wanneer de Mac in de veilige modus is opgestart.

Sommige functies zijn in de veilige modus niet beschikbaar

Sommige functies van de Mac zijn niet beschikbaar wanneer deze in de veilige modus is opgestart. Wanneer u de veilige modus niet meer wilt gebruiken, start u de computer dus zoals gewoonlijk op.

Deze functies werken bijvoorbeeld niet in de veilige modus:

 • U kunt geen films afspelen met Dvd-speler.
 • U kunt geen video opnemen in iMovie en bepaalde andere videoprogramma’s.
 • Sommige apparaten voor audio-invoer of -uitvoer werken mogelijk niet.
 • Sommige USB-, FireWire- en Thunderbolt-apparaten zijn mogelijk niet beschikbaar.
 • Wi-Fi-netwerken zijn mogelijk beperkt of onbeschikbaar afhankelijk van de Mac en de gebruikte OS X-versie.

De veilige modus in OS X v10.5 of hoger schakelt ook de grafische weergave met versnelling uit. Hierdoor verschijnt de OS X-menubalk egaal, zelfs als ‘Doorzichtige menubalk’ in Systeemvoorkeuren is geselecteerd. Wanneer de veilige modus is ingeschakeld, kan het scherm tijdens het inloggen ook knipperen of worden uitgerekt.

De veilige modus in OS X v10.6 of hoger schakelt ook Bestandsdeling uit.

Opstarten in veilige modus zonder toetsenbord

Als de Mac geen toetsenbord heeft om in de veilige modus op te starten maar u toegang op afstand hebt tot de computer, kunt u de Mac configureren om in de veilige modus op te starten via de commandoregel.

 1. Open de commandoregel door Terminal op afstand te openen of door in te loggen op de computer via SSH.
 2. Gebruik het volgende Terminal-commando:
  sudo nvram boot-args="-x"

  Als u ook in de gedetailleerde modus wilt opstarten, gebruikt u in plaats daarvan het commando:
  sudo nvram boot-args="-x -v"

 3. Gebruik dit commando in Terminal om na het gebruik van de veilige modus normaal op te starten:
  sudo nvram boot-args=""
Laatst gewijzigd op: