Als u een foutmelding ziet wanneer u uw iPhone, iPad of iPod bijwerkt of herstelt

Leer wat u moet doen wanneer u iTunes gebruikt om uw apparaat bij te werken of te herstellen en een foutcode of foutmelding ziet.

iTunes bijwerken

Download de nieuwste versie van iTunes voor uw computer. Hiervoor is mogelijk OS X Mavericks 10.9.5 of hoger, of Windows 7 of hoger vereist.

iTunes voor Mac

De computer bijwerken

Installeer updates voor uw Mac. Als u een pc hebt, downloadt u de updates van Microsoft.

Uw Mac bijwerken.

Rechtstreeks aansluiten op uw computer

Sluit uw iOS-apparaat rechtstreeks aan op de USB-poort van uw computer (niet op een aangesloten toetsenbord of USB-hub).


Een Lightning-naar-USB-kabel

Herstarten

Schakel uw computer en uw apparaat uit. Schakel deze vervolgens opnieuw in.

Uw apparaat en computer uitschakelen.

De beveiligingssoftware van de computer controleren

U moet mogelijk software bijwerken, wijzigen of verwijderen die een probleem veroorzaakt.

Uw beveiligingssoftware controleren
 

Het opnieuw proberen

Werk uw apparaat opnieuw bij of herstel uw apparaat opnieuw.

Bijwerken of herstellen

Meer hulp

Als u deze stappen hebt geprobeerd en de fout nogmaals te zien kreeg, volgt u de stappen voor uw foutcode.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: