Als u een foutmelding ziet als u uw iPhone, iPad of iPod bijwerkt of herstelt

Wanneer u iTunes gebruikt om een iPhone, iPad of iPod bij te werken of te herstellen, ziet u mogelijk een foutcode of waarschuwing. U kunt de meeste update- en herstelfouten oplossen met deze stappen.

iTunes bijwerken

Installeer de nieuwste versie van iTunes op de computer.

De computer bijwerken

Installeer updates voor uw Mac. Als u een pc hebt, downloadt u de updates van Microsoft.

Controleer de beveiligingssoftware van de computer

U moet wellicht de software die het probleem veroorzaakt, bijwerken, wijzigen of verwijderen.


 

Koppel extra USB-apparaten los

Laat alleen het apparaat, het toetsenbord en de muis op de computer aangesloten.

Herstarten

Schakel de computer en het apparaat uit. Schakel ze vervolgens opnieuw in.

Probeer het opnieuw

Werk uw apparaat opnieuw bij of herstel uw apparaat opnieuw.

Meer hulp

Als u deze stappen hebt uitgevoerd en het probleem opnieuw optreedt, volgt u de stappen voor de foutcode.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: