Een Bluetooth-muis, -toetsenbord of -trackpad gebruiken met een Mac

Lees hier meer over het verbinden van Bluetooth-invoerapparaten met een Mac en krijg tips voor het gebruik ervan.

Wat is Bluetooth?

Bluetooth is een draadloze technologie die korteafstandsverbindingen maakt tussen apparaten (zoals een Mac en een muis of toetsenbord) tot op een afstand van tien meter.

Met Bluetooth kan een iPhone of iPad bovendien een 'persoonlijke hotspot' aanmaken om een Mac toegang te geven tot het internet via een draadloze aanbieder. Lees meer over een persoonlijke hotspot op een iOS-apparaat.

Nagaan of een Mac Bluetooth heeft

Bij de meeste Macs is Bluetooth ingebouwd. Zo kunt u zien of uw computer ondersteuning biedt voor Bluetooth:

 • Zoek het Bluetooth-symbool Bluetooth-symbool in de menubalk. Als u het Bluetooth-symbool ziet, is de computer uitgerust met Bluetooth.
 • Kies in het Apple-menu de optie 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Bluetooth'. Bluetooth is geïnstalleerd als u in de Bluetooth-voorkeuren een lijst met opties ziet om Bluetooth in te schakelen en het apparaat detecteerbaar te maken.
 • Kies in het  Apple-menu de optie 'Over deze Mac' en klik vervolgens op 'Systeemoverzicht'. Selecteer 'Bluetooth' in het onderdeel 'Hardware'. Het systeem is uitgerust met Bluetooth als er in het onderdeel 'Hardware' informatie over wordt getoond.
  Over deze Mac

Het Bluetooth-symbool in de menubalk rechts boven in het scherm geeft informatie over de status van Bluetooth en de verbonden apparaten:

Bluetooth is ingeschakeld Bluetooth is ingeschakeld maar er zijn geen apparaten verbonden met de Mac. Als een draadloos apparaat verbonden had moeten zijn, controleert u of het is ingeschakeld.

Bluetooth is verbonden Bluetooth is ingeschakeld en een of meer draadloze apparaten zijn verbonden.

Bluetooth lage batterij Een of meer draadloze apparaten hebben een bijna lege batterij. Klik op het Bluetooth-symbool om het desbetreffende apparaat te identificeren en vervang vervolgens de batterijen.

Bluetooth is uitgeschakeld Bluetooth is uitgeschakeld. Klik op het Bluetooth-symbool met behulp van een bedrade muis of bedraad toetsenbord of met het ingebouwde trackpad van een Mac-notebook en selecteer 'Schakel Bluetooth in'.
Op Mac-computers zonder ingebouwd trackpad kan Bluetooth alleen worden uitgeschakeld als er een USB-muis is aangesloten.

Bluetooth is niet beschikbaar Bluetooth is offline en niet beschikbaar. Start de Mac opnieuw op. Als de Bluetooth-status niet wijzigt, koppelt u alle USB-apparaten los en start u de Mac opnieuw op. Als Bluetooth nog steeds als niet beschikbaar wordt weergegeven, heeft de Mac wellicht service nodig.

Een Mac koppelen met een Bluetooth-apparaat

Draadloze Bluetooth-apparaten worden met een computer verbonden via een zogenaamde koppelingsprocedure. Nadat u een apparaat hebt gekoppeld, maakt de Mac er automatisch verbinding mee wanneer het apparaat zich binnen bereik bevindt.

Als een Mac met een draadloos toetsenbord, draadloze muis of draadloos trackpad is geleverd, zijn deze vooraf gekoppeld. Als de apparaten ingeschakeld zijn, wordt de Mac er bij het opstarten automatisch mee verbonden.

Als u de draadloze Apple apparaten afzonderlijk hebt aangeschaft, leest u hier hoe u ze koppelt met de Mac.

Nadat u een Bluetooth-apparaat met de Mac hebt gekoppeld, ziet u het apparaat in de lijst van de Bluetooth-voorkeuren:

Systeemvoorkeuren

Een Bluetooth-apparaat verwijderen van een Mac

Volg deze stappen als u een Bluetooth-apparaat uit de lijst met apparaten van een Mac wilt verwijderen (loskoppelen):

 1. Kies het Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Bluetooth'.
 2. Ga met de muisaanwijzer over het apparaat dat u wilt verwijderen en klik op de knop knop Annuleer naast de naam van het apparaat.

Nadat u een Bluetooth-apparaat hebt verwijderd, moet u de koppelingsprocedure herhalen als u het apparaat weer wilt gebruiken.

Verbinding maken met Bluetooth-apparaten na sluimerstand of opstarten

Bluetooth-apparaten zijn doorgaans beschikbaar kort nadat de Mac volledig is opgestart. Wanneer de Mac uit de sluimerstand wordt gehaald, vindt de computer onmiddellijk de draadloze Apple apparaten. Bij andere draadloze apparaten kan het tot vijf seconden duren voordat ze worden herkend. Soms moet u een knop van de draadloze muis indrukken om deze uit de sluimerstand te halen.

Sommige Bluetooth-apparaten, zoals audioheadsets, verbreken de verbinding wanneer gedurende een bepaalde tijd geen audio of gegevens worden ontvangen, om de batterijen te sparen. Als dit gebeurt, moet u wellicht een knop van het apparaat indrukken om het weer te activeren. Kijk voor meer informatie in de documentatie bij het apparaat.

De computer uit de sluimerstand halen met Bluetooth-apparaten

U kunt de Mac uit de sluimerstand halen door te klikken met een gekoppelde Bluetooth-muis of door op een toets van een gekoppeld Bluetooth-toetsenbord te drukken. Soms moet u op de spatiebalk van het toetsenbord indrukken.

Als de computer niet uit de sluimerstand komt wanneer u klikt met de muis of een toets indrukt, moet u wellicht eerst aangeven dat draadloze apparaten de computer uit de sluimerstand mogen halen:

 1. Kies het Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Bluetooth'.
 2. Klik op 'Geavanceerd'.
 3. Schakel het aankruisvak naast 'Sta toe dat Bluetooth-apparaten deze computer uit de sluimerstand halen' in.
  Apparaten uit de sluimerstand halen

Meerdere Bluetooth-apparaten verbinden met een enkele computer

In de officiële Bluetooth-specificaties wordt vermeld dat maximaal zeven Bluetooth-apparaten tegelijk met een Mac kunnen verbonden zijn.

In de praktijk blijkt dat u maximaal drie of vier apparaten tegelijk kunt verbinden. Dit hangt af van de soorten apparaten die u gebruikt. Sommige apparaten vereisen meer Bluetooth-gegevens, waardoor deze apparaten hogere eisen stellen dan andere apparaten. Apparaten die veel gegevens uitwisselen, kunnen het aantal tegelijk verbonden apparaten beperken.

Als een Bluetooth-apparaat niet verschijnt in de Bluetooth-voorkeuren of als het traag verbindt of niet naar behoren werkt, schakelt u de apparaten die u niet gebruikt uit of koppelt u ze los van de Mac.

Storing door andere apparaten in huis verhelpen

Bluetooth deelt de 2,4 GHz ISM-band met andere apparaten in huis, zoals draadloze telefoons, draadloze netwerken, babyfoons en magnetrons. Als u problemen met Bluetooth-apparaten ondervindt en vermoedt dat deze te wijten zijn aan een overmatig gebruik van de frequentie, raadpleegt u AirPort en Bluetooth: potentiële bronnen voor draadloze storing voor meer informatie.

Opstarttoetsen indrukken op een Bluetooth-toetsenbord

U kunt tijdens het opstarten toetsen indrukken om de Mac bepaalde functies te laten uitvoeren, zoals een opstartschijf selecteren, de herstelpartitie gebruiken of het NVRAM opnieuw instellen.

Lees meer in Toetscombinaties bij het opstarten voor Macs.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: