Een Alva BC680-leesregel gebruiken met uw iPhone, iPad of iPod touch

Wanneer u een brailleleesregel Alva BC680 met VoiceOver gebruikt op uw iOS-apparaat, kunt u de volgende apparaatspecifieke toetsen gebruiken om te navigeren.

Om ervoor te zorgen dat de brailleleesregel de juiste tabel gebruikt, controleert u of u de nieuwste iOS-versie hebt geïnstalleerd.

Navigatie

Functie in VoiceOver Toets brailleapparaat
Vorig item Left Smartpad Left of Right Smartpad Left
Volgend item Left Smartpad Right of Right Smartpad Right
Ga naar de statusbalk Left Smartpad 2 of Right Smartpad 2
Activeer de knop 'Vorige', indien aanwezig Left Smartpad 3 of Right Smartpad 3

Rotor

Functie in VoiceOver Toets brailleapparaat
Ga naar het volgende onderdeel met rotorinstelling Left Smartpad Down of Right Smartpad Down of eTouch 4
Ga naar het vorige onderdeel met rotorinstelling Left Smartpad Up of Right Smartpad Up of eTouch 2

Interactie

Functie in VoiceOver Toets brailleapparaat
Tik dubbel op het geselecteerde onderdeel Router Row 1 of Router Row 2
Selecteer het onderdeel onder uw vinger Left Smartpad Enter of Right Smartpad Enter of Thumb 1 of Thumb 10
Druk op thuisknop Left Smartpad 1 of Right Smartpad 1

Lezen

Functie in VoiceOver Toets brailleapparaat
Onderbreek of hervat spraak Left Smartpad 4 of Right Smartpad 4

Braille

Functie in VoiceOver Toets brailleapparaat
Pan left eTouch 1 of Thumb 2 of Thumb 3 of Thumb 4 of Thumb 5
Pan right eTouch 3 of Thumb 6 of Thumb 7 of Thumb 8 of Thumb 9
Schakel uitgebreide statusbeschrijving in of uit Status RouterRow 1 of Status Router Row 1

Meer informatie

Raadpleeg Algemene Braille-commando's voor navigatie met VoiceOver voor de universele lijst met commando's.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: