OS X Mavericks: over de grootte van het uitgebreide kenmerk op AFP- en SMB-servers

In OS X Mavericks is de maximale ondersteunde grootte van het uitgebreide kenmerk 2 GB. Dit is groter dan de ondersteunde grootte in lagere OS X versies.

De maximale ondersteunde grootte van het uitgebreide kenmerk voor alle AFP- en SMB-servers die ouder zijn dan Mavericks is 128 KB. Als de grootte van uitgebreide kenmerken groter is dan 128 KB op een AFP-server of als een Mavericks-client is verbonden met een server ouder dan Mavericks, kan het volgende gebeuren:

  • Een programma kan problemen vertonen tijdens het lezen van uitgebreide kenmerken die groter zijn dan 128 KB via getxattr(2). Het programma kan wel nog uitgebreide kenmerken met een maximale grootte van 128 KB zonder problemen lezen.
    Opmerking: listxattr(2) en removexattr(2) werken zoals verwacht.
  • Als een bestand wordt gekopieerd in Terminal met behulp van het commando cp, worden uitgebreide kenmerken groter dan 128 KB niet gekopieerd.
  • Als een bestand met een uitgebreid kenmerk wordt gekopieerd via de Finder, worden geen uitgebreide kenmerken gekopieerd.

Opmerking: u dient geen problemen te ondervinden wanneer u een lijst met namen van uitgebreide kenmerken en hun grootte wilt weergeven met behulp van het Terminal-commando ls -l@. Daarnaast worden er geen problemen verwacht voor Mavericks SMB-servers en servers van andere fabrikanten die ondersteuning voor streams met namen bieden.

Publicatiedatum: