OS X Server: voorzieningen met een Active Directory-realm voorzien van Kerberos

Als de computer is verbonden met een Active Directory-server, kunt u een commando gebruiken om de voorzieningen te voorzien van een Active Directory Kerberos-realm.

Gebruik het volgende commando in Terminal als beheerder om de voorzieningen te voorzien van een Active Directory Kerberos-realm. Voer als 'gebruikersnaam' de korte naam van een lokale beheerder in.

sudo /usr/sbin/dsconfigad -enablesso -localuser user_name
Publicatiedatum: