Xsan: journalgegevens verplaatsen naar een speciale opslaggroep

Lees hier hoe u journalgegevens op een Xsan-volume verplaatst naar een afzonderlijke, speciale opslaggroep.

Xsan-volumes worden vaak geconfigureerd om metagegevens en journalgegevens in dezelfde groep te bewaren. U kunt de prestaties van sommige bewerkingen (zoals het aanmaken en verwijderen van bestanden en ruimte in bestanden toewijzen) echter verbeteren door een afzonderlijke, speciale opslaggroep te gebruiken voor journalgegevens. Een speciale opslaggroep voor journaling kan in het bijzonder voordelig zijn voor Xsan-volumes die vaak worden gebruikt, zoals de volumes die door bestandsservers worden gebruikt.

Volg deze stappen om het journal van een bestaand Xsan-volume te verplaatsen naar een speciale opslaggroep. Gebruik deze procedure niet voor nieuwe Xsan-volumes. (Voor nieuwe Xsan-volumes kunt u een nieuwe groep voor journaling geheel in Xsan Admin aanmaken.)

Stap 1: bereid een LUN voor om met het journal te gebruiken

Bereid op de RAID-controller een RAID 1 mirrored LUN voor om met het journal te gebruiken.

Opmerking: de logbestanden gebruiken weinig schijfruimte (maximaal 512 MB) maar logbestanden kunnen heel snel worden geschreven. Wijs altijd de gehele fysieke schijf toe aan de journal-LIJN. De prestaties kunnen sterk dalen als u de journal-LUN aanmaakt vanaf een array die in meerdere LUN's is verdeeld.

Stap 2: gebruik Xsan Admin om het volume uit te breiden

Breid een bestaand Xsan-volume uit door een enkele LUN-opslaggroep alleen voor journaling toe te voegen.

 1. Selecteer in Xsan Admin de optie 'Volumes' in de lijst SAN-kenmerken om de beschikbare volumes te zien.
 2. Selecteer het volume dat u voor het journal hebt voorbereid en kies vervolgens 'Breid volume uit' in het taakmenu (tandwiel). Een configuratie-assistent wordt geopend.
 3. Voorzie de LUN van een label in het paneel 'LUN's van labels' van de assistent als dit nog niet is gedaan.
  Opmerking: 'Journal' is voorbehouden en kan niet als label voor een LUN worden gebruikt, maar u kunt bijvoorbeeld wel de naam 'Journal-LUN' gebruiken.
 4. In het paneel 'Configureer volumeaffiniteiten' van de assistent:
  Klik op 'Nieuwe affiniteitstag' als u een volume uitbreidt dat is gebaseerd op een vooraf ingesteld type volume.
  Klik op 'Nieuwe groep' als u een aangepast volume uitbreidt.
 5. Sleep de LUN naar de nieuwe affiniteitstag of groep.
  Opmerking: voeg niet meer dan één LUN toe aan de nieuwe tag of groep. Een groep die alleen voor journaling wordt gebruikt, vereist een enkele LUN.
 6. Selecteer de nieuwe tag of groep en klik op de knop 'Instellingen' om een nieuwe naam in te voeren.
  Opmerking:geef de tag of groep een naam die nog niet wordt gebruikt in het volume. 'Journal' is voorbehouden maar u kunt bijvoorbeeld wel de naam 'Journal-Groep' gebruiken.
 7. Selecteer de optie 'Alleen journaling' om de nieuwe tag of groep alleen voor journaling te gebruiken.
 8. Klik op 'Ga door'. Het volume wordt gedeactiveerd en gestopt, de nieuwe opslag wordt toegevoegd en het uitgebreide volume wordt opnieuw geactiveerd.

Stap 3: wijzig het configuratiebestand van het Xsan-volume handmatig

 1. Gebruik Xsan Admin om het volume te stoppen.
 2. Gebruik het commando cvfsck om het bestandssysteem van het volume te controleren en het indien nodig te herstellen.
 3. Zoek het configuratiebestand op de eerste controller van metagegevens waarop het volume wordt gehost. U vindt dit in /Bibliotheek/Preferences/Xsan en het heeft de naam volumenaam.cfg, waarbij volumenaam de naam van het volume is.
 4. Open het configuratiebestand met een programma voor tekstbewerking nadat u een reservekopie van het bestand hebt gemaakt. Wijzig het bestand als volgt:
  Zoek de enige vermelding van 'Journaling Yes' in het bestand. Wijzig deze in 'Journaling No'.
  Zoek de regel die begint met '[StripeGroup' (stripegroep is een andere naam voor een opslaggroep) en eindigt met de naam die u aan de nieuwe affiniteitstag of groep hebt gegeven. Wijzig onder deze regel de eerste vermelding van 'Journaling No' in 'Journaling Yes'.
  Deze afbeelding toont de vereiste wijzigingen aan een voorbeeldvolume. Het originele configuratiebestand bevindt zich links en het gewijzigde configuratiebestand rechts:
 5. Breng deze wijziging aan het configuratiebestand van het Xsan-volume ook aan bij alle andere controllers van metagegevens die het Xsan-volume beheren.

Stap 4: verplaats het journal

 1. Gebruik op de primaire controller van metagegevens het commando cvupdatefs om de verplaatsing van het journal te voltooien:
  sudo cvupdatefs Volumenaam
  
 2. Gebruik Xsan Admin om het volume te starten en het op de gewenste clients te activeren. Het volume is nu klaar voor normaal gebruik.
Publicatiedatum: