OS X Lion: verbinding maken met oudere SMB-servers die geen ondersteuning bieden voor UNICODE- of NT-commando's

Lees hier hoe u OS X Lion verbindt met oudere SMB-servers die geen ondersteuning bieden voor UNICODE- of NT-commando's. Hiertoe behoren Microsoft Windows 98 en sommige NAS-apparaten (Network Attached Storage) die de Windows 98-versie van het SMB-protocol gebruiken.

U kunt vaststellen of u verbinding probeert te maken met een apparaat dat alleen ondersteuning biedt voor een ouder protocol door het volgende bericht, of gelijkaardig, te zoeken in het system.log:

'smb_smb_negotiate: Ondersteuning voor de server SERVERNAAM is afgekeurd (PreXP), verbinding verbreken'

Voer het volgende commando in Terminal uit om OS X Lion met dit apparaat te laten verbinden:

sudo sysctl -w net.smb.fs.kern_deprecatePreXPServers=0

Deze wijziging geldt totdat de computer met OS X Lion opnieuw wordt gestart.

Meer informatie

Als u de instelling ongedaan wilt maken zonder de computer opnieuw op te starten, voert u dit commando in Terminal uit:

sudo sysctl -w net.smb.fs.kern_deprecatePreXPServers=1

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: