Compatibiliteit van Xsan-metagegevenscontrollers (MDC's) en clients

In bepaalde situaties kunt u clients en metagegevenscontrollers gebruiken met andere Xsan-versies in hetzelfde SAN.

In deze tabel ziet u de minimale versie van de Xsan-client die compatibel is met de Xsan-versie op de metagegevenscontroller. De versies van Xsan en macOS op de metagegevenscontroller moeten gelijk zijn aan of hoger zijn dan de hoogste versies op een client.

MDC-versie Minimale clientversie
Xsan 5.0.1 Xsan 4*
Xsan 5 Xsan 4*
Xsan 4.1 Xsan 4
Xsan 4 Xsan 4

* Als u 'Bevoegdheden negeren' inschakelt voor een Xsan 5-volume, kan het volume alleen worden geactiveerd door clients die Xsan 5 gebruiken.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: