Software-updates op afstand installeren met de commandoregel

U kunt het commando ‘softwareupdate’ gebruiken om nieuwe versies van software op een externe server te zoeken en te installeren.

Maak eerst verbinding met de externe server via SSH of Terminal wanneer het scherm wordt gedeeld.

Voor sommige opties moet het commando softwareupdate als root worden uitgevoerd. U kunt dus eerst het sudo-commando gebruiken om een root shell te openen:

sudo -s

Vervolgens moet u het wachtwoord van een beheerder invoeren wanneer u hierom wordt gevraagd.

U kunt het argument -l of --list gebruiken om te zien welke updates beschikbaar zijn.

softwareupdate --list

Hierdoor verschijnt een lijst zoals hieronder afgebeeld.

Software Update found the following new or updated software:
   * OSXUpd10.10.2-10.10.2
OS X Update (10.10.2), 425742K [recommended] [restart]
   * RemoteDesktopClient-3.8.2 v1.1
Remote Desktop Client Update (3.8.2 v1.1), 7123K [recommended]
   * iTunesX-12.1
iTunes (12.1), 206776K [recommended]

Updates waarvoor de computer opnieuw moet worden opgestart, zijn aangegeven met [restart].

U kunt het argument -i of --install gebruiken om een of meerdere van de beschikbare updates te installeren. Als de naam van een update spaties heeft, schrijft u de naam tussen enkele aanhalingstekens (’). Gebruik bijvoorbeeld dit commando om de bovenstaande updates voor Remote Desktop en iTunes te installeren:

softwareupdate --install 'RemoteDesktopClient-3.8.2 v1.1' iTunesX-12.1

U kunt ook het argument -a of --all gebruiken om alle beschikbare updates te installeren:

softwareupdate --install --all

In Software-update verschijnt de voortgang van de download en installatie van de updates. Wanneer de updates zijn geïnstalleerd, kunt u het commando exit gebruiken om de root shell te verlaten of het commando reboot om de server opnieuw op te starten (als dit voor de update is vereist.)

Voor meer opties en gebruiksaanwijzingen typt u:

man softwareupdate

Meer informatie

Het commando softwareupdate is ook beschikbaar in de OS X-clientversie van het besturingssysteem en kan op afstand worden gebruikt als Schermdeling, Extern inloggen of Extern beheer is ingeschakeld in het paneel Delen van Systeemvoorkeuren.

Publicatiedatum: