Xsan 2 en Xsan 3: voor sommige bewerkingen van beheerders moeten computers online zijn

Wanneer Xsan Admin met Xsan 2 of Xsan 3 wordt gebruikt, kunnen sommige bewerkingen van beheerders alleen worden uitgevoerd wanneer computers in de SAN online zijn. Lees hier voor welke bewerkingen clientcomputers en controllers van metagegevens online moeten zijn.

Bewerkingen waarvoor computers online moeten zijn

Voor deze bewerkingen moeten alle Xsan-clientcomputers en controllers van metagegevens online zijn:

 • Controllers van metagegevens toevoegen of verwijderen.
 • Het metagegevensnetwerk wijzigen.
 • Instellingen van meldingen wijzigen.

Voor deze bewerkingen moeten alle Xsan-controllers van metagegevens online zijn:

 • Een volume aanmaken.
 • Een volume vernietigen.
 • Een volume uitbreiden.
 • De instellingen van een volume wijzigen.
 • De prioriteit van failover wijzigen.
 • De naam van een volume wijzigen.
 • Een volume opnieuw initialiseren.
 • Clientcomputers toevoegen of verwijderen.
 • SAN-eigenschappen wijzigen (voor het wijzigen van het metagegevensnetwerk moeten ook Xsan-clients online zijn).

Bewerkingen die kunnen worden uitgevoerd terwijl de computers offline zijn

In het algemeen kunnen bewerkingen die op een enkele computer in de SAN van invloed zijn, worden uitgevoerd terwijl de andere computers offline zijn. Voorbeelden:

 • Een volume activeren of deactiveren.
 • Logbestanden en grafieken controleren.
 • Serienummers op computers met Xsan 2.2 of lager toewijzen.
Publicatiedatum: