Een beschadigd Xsan-bestandssysteem herstellen

Lees hoe u een Xsan-bestandssysteem herstelt met behulp van cvfsck.

Dit artikel is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

Deactiveer en stop het Xsan-bestandssysteem voordat u het gaat controleren of herstellen. Als cvfsck wordt uitgevoerd op een geactiveerd bestandssysteem, kunnen er onterechte meldingen worden gegeven dat het bestandssysteem beschadigd is.

Vaststellen of een Xsan-bestandssysteem beschadigd is

Gebruik deze commando's in Terminal:

sudo cvfsck -j VolumeName 
sudo cvfsck -nv VolumeName

Vervang VolumeName door de werkelijke naam van het Xsan-volume.

Tijdens het uitvoeren van cvfsck worden er statistieken verzameld over de status van het bestandssysteem. Zodra de statistieken worden weergegeven, kan er een waarschuwing verschijnen dat het bestandssysteem is gewijzigd. Deze waarschuwing betekent dat het bestandssysteem moet worden hersteld. Als u dit bericht ziet, moet u verdergaan met de volgende reeks stappen voor de versie van Xsan die u gebruikt.

De status van het bestandssysteem kan worden aangeduid als 'Clean' of 'Dirty'. Dit kan voor verwarring zorgen. Lees hoe u cvfsck gebruikt om te bepalen of het bestandssysteem moet worden hersteld. Als het bestandssysteem volgens cvfsck 'Dirty' is, wil dat nog niet zeggen dat het bestandssysteem moet worden hersteld.

Een beschadigd Xsan-bestandssysteem herstellen

Volg deze stappen als u Xsan 1.2 of lager gebruikt.

 1. Deactiveer het Xsan-volume op alle clients en metagegevenscontrollers.
 2. Stop het Xsan-volume.
  In Xsan 4 en hoger wordt het volume gedeactiveerd zodra u het volume stopt in de Server-app. In eerdere versies moet u het volume eerst deactiveren met behulp van Xsan Admin voordat u het stopt.
 3. Open Terminal op een metagegevenscontroller.
 4. Voer het volgende commando uit, en meld u aan wanneer daarom wordt gevraagd:
  sudo cvfsck -wv VolumeName
  

  Wanneer cvfsck wordt afgesloten, wordt er gemeld dat het bestandssysteem is gewijzigd.

 5. Voor het volgende commando uit om te controleren of de herstelprocedure is voltooid:
  sudo cvfsck -nv VolumeName
  

  Als cvfsck nu meldt dat het bestandssysteem is gewijzigd of zou zijn gewijzigd, neemt u contact op met Apple Support.

Voor Xsan 1.2 of lager

 1. Gebruik Xsan Admin om het volume te deactiveren op de metagegevenscontrollers en de Xsan-clientapparaten.
 2. Stop het Xsan-volume in Xsan Admin.
 3. Open Terminal op een metagegevenscontroller.
 4. Voer de volgende commando's één voor één uit en meld u aan wanneer daarom wordt gevraagd:
  cd /Library/Filesystems/Xsan/bin
  
  sudo ./cvfsck -j VolumeName
  
  sudo ./cvfsck VolumeName
  

  Wanneer cvfsck wordt afgesloten, wordt er gemeld dat het bestandssysteem is gewijzigd.

 5. Voor het volgende commando uit om te controleren of de herstelprocedure is voltooid:
  sudo cvfsck -nv VolumeName
  

  Als cvfsck nu meldt dat het bestandssysteem is gewijzigd of zou zijn gewijzigd, neemt u contact op met Apple Support.

Publicatiedatum: