Schijfhulpprogramma gebruiken om schijven te controleren of te herstellen

Leer hier meer over het gebruik van Schijfhulpprogramma om schijven te controleren of te herstellen.

Schijfhulpprogramma kan de opstartschijf van uw computer controleren zonder dat u de computer vanaf een ander volume hoeft op te starten. Deze functie wordt "livecontrole" genoemd. Als u met Schijfhulpprogramma problemen detecteert die moeten worden hersteld, start u de computer op vanaf uw Mac OS X-installatie-dvd en gebruikt u Schijfhulpprogramma op die schijf om de herstellingen uit te voeren (u kunt uw opstartvolume niet herstellen wanneer uw computer vanaf dat volume is opgestart).

Belangrijk om te onthouden

  • Livecontrole werkt alleen op volumes die als Mac OS X Uitgebreid (Journaled)-formatted (HFS+J) zijn geformatteerd. Als u probeert om een niet-journaled schijf te controleren, verschijnt in Schijfhulpprogramma het bericht "Fout: kan volume niet vergrendelen (bewerking niet ondersteund)".
  • Tijdens een livecontrole beweegt de voortgangsindicator van Schijfhulpprogramma niet meer, reageren geopende programma's traag of helemaal niet, verschijnt de voortgangsaanwijzer (gelijkt op een rondraaiend bolletje) of reageert uw computer blijkbaar niet meer ("loopt deze vast").
  • Wanneer u livecontrole start, kunt u deze functie mogelijk niet meer annuleren, afhankelijk van hoe ver de controle is gevorderd.
  • U kunt problemen ervaren als u probeert om een deactiveerbare niet-opstartschijf te controleren of te herstellen.
  • Als de waarschuwing "Onjuiste grootte voor bestand 'temp'" verschijnt, kunt u deze zonder probleem negeren.

Als u probeert om deactiveerbare schijven te controleren of te herstellen, kunnen problemen optreden

Mogelijk reageert Schijfhulpprogramma niet meer zonder dat een foutbericht wordt weergegeven of blijft uw computer gedurende meerdere seconden "hangen", wanneer u bepaalde niet-opstartvolumes probeert te controleren of te herstellen die niet kunnen worden gedeactiveerd.

Als u probeert om een volume te controleren dat niet uw opstartschijf is, maar om een of andere reden niet door Schijfhulpprogramma kan worden gedeactiveerd (bijvoorbeeld als op de schijf bestanden zijn geopend), lijkt het alsof de controle wordt gestart maar stopt deze vervolgens zonder dat een waarschuwingsbericht wordt weergegeven. In de console (/Programma's/Hulpprogramma's/) ziet u berichten zoals:

Volume 'opslag' controleren
De schijf 'opslag' kan niet worden gedeactiveerd
Schijf kan niet worden gedeactiveerd voor controle. Livecontrole wordt geprobeerd

Als u probeert om een schijf te herstellen die niet kan worden gedeactiveerd, lijkt het alsof de herstelling wordt gestart, maar stopt deze vervolgens wanneer in Schijfhulpprogramma het bericht "Het herstellen van de schijf is mislukt met fout. Schijf kan niet worden gedeactiveerd."

In de console (/Programma's/Hulpprogramma's/) ziet u berichten zoals:

Schijf 'opslag' controleren en herstellen
De schijf 'opslag' kan niet worden gedeactiveerd
Schijf kan niet worden gedeactiveerd voor controle
Het herstellen van de schijf is mislukt met fout. Schijf kan niet worden gedeactiveerd

In bepaalde zeldzame situaties reageert uw computer gedurende meerdere seconden niet meer.

Als u niet kunt achterhalen welke bestanden zijn geopend op de schijf die u wilt controleren of herstellen, start u uw computer opnieuw op en activeert u de schijf vervolgens opnieuw, of start u de computer op vanaf uw Mac OS X-installatie-dvd of -cd om de herstelling uit te voeren.

Waarschuwingen "Onjuiste grootte voor bestand 'temp'" kunnen zonder probleem worden genegeerd

Mogelijk verschijnt de waarschuwing "Onjuiste grootte voor bestand 'tempcijfer'" wanneer u probeert om een volume te controleren of te herstellen met Schijfhulpprogramma of met fsck_hfs en de optie "-l". U kunt deze waarschuwing zonder probleem negeren voor alle "tempcijfer"-bestanden.

Zo ziet u bijvoorbeeld mogelijk een van de volgende berichten:

Volume 'Macintosh HD' controleren
HFS Plus-volume wordt gecontroleerd.
Extents overflow-bestand wordt gecontroleerd.
Catalogusbestand wordt gecontroleerd.
Onjuiste grootte voor bestand 'temp'420595
(Het moet 0 zijn in plaats van 84538)
Onjuiste grootte voor bestand 'temp'468627
(Het moet 0 zijn in plaats van 16464)
Multilinked-bestanden worden gecontroleerd.
Catalogushiërarchie wordt gecontroleerd.
Volumebitoverzicht wordt gecontroleerd.
Volume-informatie wordt gecontroleerd.
Het volume 'Macintosh HD' moet worden hersteld.
Fout: De onderliggende taak rapporteerde een fout bij het verlaten
1 HFS-volume gecontroleerd
Volume moet worden hersteld

Als dit gebeurt, gebruikt u fsck in de modus voor één gebruiker of start u uw computer op vanaf een ander volume voordat u de controle of herstelling uitvoert.

Geavanceerd: dit probleem kan optreden omdat de grootte op de schijf voor incomplete, geopende ongekoppelde bestanden niet wordt bijgewerkt voordat een livecontrole wordt gestart. De aanwezigheid van deze bestanden veroorzaakt geen probleem omdat de grootte "in het geheugen" correct is. Deze bestanden worden verwijderd zodra ze worden gesloten. Als de computer niet normaal wordt uitgeschakeld, worden ze verwijderd wanneer u de computer de volgende keer opstart.

Lees ook deze artikelen:

Dit document wordt bijgewerkt wanneer meer informatie beschikbaar is.
Laatst gewijzigd op:
Nuttig?
56% van de mensen vond dit nuttig.

Aanvullende informatie over productondersteuning

Nederland (Nederlands)