Bluetooth: Uw computer koppelen aan een Bluetooth-telefoon

Dit document bespreekt het koppelen van uw computer aan een Bluetooth-telefoon.

Dit artikel is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

Voordat u verbinding met het internet kunt maken, moet u uw computer koppelen aan uw Bluetooth-telefoon.

Zorg ervoor dat uw telefoon ingeschakeld is en zich in de "detecteerbare" modus bevindt. Raadpleeg de documentatie die bij
uw telefoon werd geleverd.

    1. Kies Zoek naar telefoons in het menu Bluetooth-status in de menubalk.
    2. Selecteer uw telefoon in het dialoogvenster "Koppeling met Bluetooth-apparaat" en klik vervolgens op Koppel.
    3. Voer een toegangscode in. Gebruik een cijfercombinatie. Wanneer u hierom wordt gevraagd, voert u dezelfde toegangscode op uw telefoon in.


Uw computer is nu gekoppeld aan uw telefoon. De naam van uw telefoon wordt weergegeven in het menu Bluetooth-status in de menubalk. De Apple Bluetooth-software onthoudt de koppeling met uw telefoon. U dient bijgevolg uw telefoon slechts een keer te koppelen.

U kunt nu uw telefoon gebruiken om verbinding met het internet te maken via uw internetaanbieder. Volg deze instructies om uw computer in te stellen en verbinding met het internet te maken.

Opmerking: voor toegang tot het internet moet u beschikken over een actieve mobiele telefonie-account die geschikt is voor digitale services en over een internetaanbieder (hieraan kunnen kosten zijn verbonden).

Publicatiedatum: