Mac OS X: verbinding maken met Windows-bestandsdeling (SMB)

Leer hier hoe u verbinding maakt met Windows-bestandsdeling (SMB). SMB is het native protocol voor bestandsdeling van Microsoft Windows-besturingssystemen maar kan ook worden aangeboden door andere computers.

Dit artikel is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

Raadpleeg deze artikelen en ontdek de basisregels voor het verbinden van uw Mac met een Windows-pc via SMB en lees de onderstaande opmerkingen voor meer informatie en tips voor het oplossen van problemen.

Opmerkingen

 • Wanneer u het dialoogvenster Verbinden met server opent, kunt u de namen van computers zoeken die zich in uw lokale subnet bevinden.
 • U kunt verbinding maken met een server via het IP-adres of de DNS-naam ervan. Als dit vereist is of beter past in uw omgeving, kunt u tevens andere geldige URL-indelingen gebruiken zoals:
    smb://ServerName/ShareName  smb://DOMAIN;User@ServerName/ShareName 
 • De naam van de "share" (een gedeelde schijf, volume of directory) moet worden opgegeven. U wordt hierom niet specifiek gevraagd.
 • Spaties mogen geen onderdeel zijn van de gedeelde naam bij het tot stand brengen van de verbinding. In plaats van een spatie in de naam van de gedeelde map typt u %20 .
 • Wanneer u problemen met de verbinding oplost, kunt u het IP-adres van de Windows-pc pingen met behulp van het programma Netwerkhulpprogramma van Mac OS X (in de map Hulpprogramma's). Zo controleert u of er een TCP/IP-verbinding tussen de twee computers bestaat.  Dit is een belangrijke eerste stap voor probleemoplossing wanneer er geen verbinding kan worden gemaakt of een time-out optreedt omdat SMB-verbindingen met een Mac TCP/IP vereisen.  Een geslaagde ping betekent echter niet dat de SMB-voorziening ook werkt of beschikbaar is.
 • Raadpleeg de ondersteuningsbronnen van Microsoft voor informatie over het instellen van bestandsdeling op uw Microsoft Windows-computer. Hieronder verstaan we de geïnstalleerde Help-bestanden op uw pc of de online Knowledge Base van Microsoft. Raadpleeg bijvoorbeeld dit artikel voor informatie over Windows XP: De functie Eenvoudig delen van bestanden gebruiken voor het delen van bestanden in Windows XP.
 • Wanneer u een probleem met een SMB-verbinding oplost, gebruikt u Console (in de map Hulpprogramma's). Deze consolelogbestanden kunnen geavanceerde gebruikers helpen bij het identificeren van een probleem: private/var/log/samba, private/var/log/kernel.log, system.log . Let wel dat sommige logbestanden alleen verschijnen wanneer u bent ingelogd bij Mac OS X met een beheerdersaccount.
 • Bij het tot stand brengen van verbinding met Windows XP dient u ervoor te zorgen dat de firewall-instellingen voor de internetverbinding geen belemmering vormen voor uw verbinding. SMB gebruikt de poorten 137, 138, 139 en 445. Deze poorten moeten op de computer met Windows XP geopend zijn. Mogelijk is er "Geavanceerde" configuratie van de XP-firewall nodig.
 • Als u verbinding maakt met een Windows SMB-bron, controleert u of de firewall de TCP-poorten 137, 138, 139 en 445 blokkeert. Nadat u de bovenstaande stappen hebt geprobeerd, kunt u geavanceerde probleemoplossing uitvoeren door logboekgegevens in het Gebeurtenislogboek van de Windows SMB-bron (als u er toegang tot hebt) en/of de relevante logbestanden van de Mac OS X-computer in het programma Console te controleren.  Als deze stappen u niet helpen bij de identificatie van het probleem of u wilt geen geavanceerde probleemoplossing uitvoeren, dient u contact op te nemen met uw netwerkbeheerder.  In bepaalde gevallen is het mogelijk nodig dat u contact opneemt met uw netwerkbeheerder om toegang tot uw Mac te verlenen vanaf de SMB-bron of tot de netwerkconfiguratie van de host ervan.
 • Mac OS X maakt alleen gebruik van SMB via het TCP/IP-protocol, niet het NetBEUI-protocol.

Raadpleeg ook:

Belangrijk: de vermelding van websites en producten van derden is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en impliceert niet dat wij deze websites of producten goedkeuren of aanbevelen. Apple kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de selectie, de prestaties of het gebruik van informatie of producten op websites van derden. Apple biedt deze vermeldingen alleen aan als dienst naar zijn gebruikers. Apple heeft de informatie op deze websites niet getest en geeft geen verklaring wat betreft de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze informatie. Er zijn risico’s verbonden aan het gebruik van informatie of producten die u op internet vindt, en Apple kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Houd er rekening mee dat websites van derden niet afhankelijk zijn van Apple en dat Apple geen enkele controle heeft over de inhoud van die websites. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Laatst gewijzigd op: