Mac OS X Mail: gedownloade e-mail overzetten vanaf een computer die geen Mac is

U kunt gedownloade e-mailberichten verplaatsen van een Microsoft Windows-pc naar Mac OS X door deze te exporteren en het geëxporteerde bestand te kopiëren naar uw Mac.

Opmerking: dit artikel is bedoeld voor gevallen waarin u een POP-account gebruikt en geen berichten bewaart op de e-mailserver nadat u die hebt gedownload. Mail ondersteunt veel e-mailvoorzieningen zoals Gmail, Yahoo, AOL en Hotmail.

Gebruik dit artikel in de volgende gevallen:

 • U wilt meerdere berichten verplaatsen van een computer die geen Mac is naar Mac OS X. Opmerking: als u alleen enkele berichten wilt verplaatsen, wilt u ze misschien liever doorsturen naar uzelf vanaf uw niet-Mac OS X-programma voor e-mail en ze ophalen via dezelfde account in Mac OS X Mail. Hierdoor kan sommige informatie zoals 'Datum' en 'Van', alsook de tekstopmaak van het bericht veranderen.
   
 • Er zijn geen kopieën van de e-mailberichten die u wilt verplaatsen, bewaard op de e-mailserver, noch via IMAP noch via POP. Voorbeeld: u gebruikt POP voor uw e-mailaccount, bewaart e-mailberichten in uw postbus voor inkomende post en/of in aangepaste mappen in uw e-mailprogramma en u laat onmiddellijk of na een tijd berichten verwijderen van de e-mailserver. U moet dit artikel ook niet gebruiken wanneer u een webgebaseerde e-mailvoorziening gebruikt die berichten bewaart op een server.

Belangrijk: voordat u verder gaat, moet u indien mogelijk een reservekopie maken van de berichtendatabase van uw e-mailprogramma. Als u niet weet hoe u een reservekopie maakt of waar de database van uw e-mailberichten zich bevindt, raadpleegt u de ondersteuningsbronnen meegeleverd bij het programma of bezoekt u de website van de fabrikant van de software.
 

E-mail overzetten naar Mac OS X Mail

Mail in Mac OS X kan berichten importeren die werden geëxporteerd vanaf Microsoft Entourage, Netscape/Mozilla, Thunderbird, Eudora of vanaf bestaande mbox-bestanden.

 1. Open het e-mailprogramma op uw computer die geen Mac is.
 2. Configureer de instellingen van het e-mailprogramma zodat het niet langer nieuwe e-mails opvraagt (raadpleeg de documentatie of de fabrikant voor assistentie als u niet weet hoe u dit moet doen). Opmerking: als u in de toekomst dezelfde e-mail wilt ontvangen op zowel uw Mac als uw pc, moet u, nadat u deze stappen hebt gevolgd, het programma op de pc instellen om geen berichten van de server te verwijderen nadat deze zijn gedownload of IMAP op beide computers gebruiken.
 3. Exporteer uw e-mailberichten van het programma indien mogelijk als een mbox-bestand. De methode hiervoor kan afhangen van het programma. Als u een map met berichten niet kunt slepen naar uw bureaublad of de optie 'Exporteer berichten' niet ziet in de menu's van het programma, raadpleegt u de documentatie of de fabrikant voor assistentie.

  Opmerking
  : sommige programma's, zoals Thunderbird, gebruiken mogelijk al mbox-bestanden. In dit geval moet u geen berichten exporteren en kunt u gewoon de gepaste mbox-bestanden kopiëren van uw pc naar uw Mac zoals in de volgende stap wordt beschreven.
   
 4. Nadat het exporteren is voltooid, kopieert u het geëxporteerde bestand van uw pc naar uw Mac. Dit kunt u doen door het bestand te branden op cd, te kopiëren naar een externe schijf die is geformatteerd als FAT32 en vervolgens de schijf aan te sluiten op uw Mac, of te kopiëren via een netwerkverbinding tussen de Mac en de pc.
 5. In Mac OS X klikt u op het Mail-pictogram in het Dock.
 6. Als uw e-mailaccount nog niet is geconfigureerd in Mail, gebruikt u de Mail-configuratieassistent of raadpleegt u dit artikel. Het is aanbevolen dat u, indien mogelijk, IMAP gebruikt zodat u gemakkelijk toegang hebt tot berichten vanaf meerdere computers of e-mailprogramma's.
 7. Kies Importeer postbussen in het menu Archief.
 8. Kies mbox-bestanden in de lijst 'Importeer gegevens uit:' en klik vervolgens op Ga door.
 9. Selecteer het bestand dat u hebt overgezet vanaf de pc.  Uw berichten worden in Mail geïmporteerd.

Opmerkingen

 • De tijd die nodig is om gegevens te exporteren en over te zetten, hangt af van de snelheid van uw computer en de grootte van de e-mailberichten en bijlagen die u wilt verplaatsen.
 • Maak, indien gewenst, één of meer nieuwe postbussen (of aangepaste submappen) aan voor de overgezette e-mailberichten. Kies bijvoorbeeld Nieuwe postbus in het menu Postbus. Typ een naam, zoals 'Verplaatst van oude pc' en klik op OK. Raadpleeg ook dit artikel.
 • Wanneer berichten naar een niet-IMAP-map of -postbus worden verplaatst, worden ze automatisch van de IMAP-server verwijderd. Het bericht wordt vervolgens alleen weergegeven in Mail van Mac OS X, tenzij u een lokale reservekopie hebt bewaard op de pc.

Sommige programma's van andere fabrikanten bieden methoden om e-mail over te zetten vanaf bepaalde e-mailprogramma's op pc naar een Mac. Dit zijn enkele voorbeelden:

Raadpleeg ook deze artikelen:

Belangrijk: de vermelding van websites en producten van derden is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en impliceert niet dat wij deze websites of producten goedkeuren of aanbevelen. Apple kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de selectie, de prestaties of het gebruik van informatie of producten op websites van derden. Apple biedt deze vermeldingen alleen aan als dienst naar zijn gebruikers. Apple heeft de informatie op deze websites niet getest en geeft geen verklaring wat betreft de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze informatie. Er zijn risico’s verbonden aan het gebruik van informatie of producten die u op internet vindt, en Apple kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Houd er rekening mee dat websites van derden niet afhankelijk zijn van Apple en dat Apple geen enkele controle heeft over de inhoud van die websites. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Laatst gewijzigd op:
Nuttig?

Aanvullende informatie over productondersteuning

Nederland (Nederlands)