AirPort Express opnieuw instellen

Hier vindt u meer informatie over hoe u AirPort Express opnieuw kunt instellen.

Opmerking: dit artikel is alleen van toepassing op AirPort Express. Raadpleeg voor overige basisstations de ondersteuningspagina van AirPort.

Vóór AirPort Express kon het basisstation slechts op twee manieren opnieuw worden ingesteld: met een "zachte reset" en een "harde reset". Met AirPort Express bestaat er een derde manier voor het opnieuw instellen, terug naar de fabrieksinstellingen.

 • Als u het wachtwoord van uw basisstation bent vergeten, voert u een zachte reset uit.
 • Voer een harde reset uit als AirPort Express niet meer reageert of problemen heeft met de netwerktoegang. Hierbij worden opgeslagen profielen niet gewist.
 • Stel uw AirPort Express opnieuw in naar de fabrieksinstellingen voor de oorspronkelijke configuratie. Hierbij worden de opgeslagen profielen gewist.De resetknop bevindt zich onder de geluidspoort:

Dit is een vergroting van het symbool van de resetknop:U hebt voor de onderstaande stappen een rechtgebogen paperclip nodig om de resetknop in te drukken. Wanneer u op de knop drukt voelt u dat deze met een klik wordt ingedrukt. U kunt dit uitproberen terwijl het station niet is aangesloten zodat u goed kunt voelen hoe de knop werkt.

Zo voert u een zachte reset uit

 1. Zorg dat AirPort Express is aangesloten op het stopcontact.
 2. Kies Systeemvoorkeuren uit het menu Apple.
 3. Kies Netwerk uit het menu Weergave.
 4. Kies AirPort in het venstermenu Toon.
 5. Klik op het tabblad TCP/IP.
 6. Kies Via DHCP uit het venstermenu Configureer.
 7. Houd de resetknop ingedrukt gedurende 1 seconde. Hierbij knippert het lampje oranje. Dit geeft aan dat AirPort Express opnieuw kan worden ingesteld met een zachte reset.

  Tip: als u niet binnen vijf minuten na het indrukken van de resetknop uw wijzigingen aanbrengt, zal AirPort Express teruggaan naar de vorige configuratie. Het lampje wordt weer groen (of het gaat terug naar de status waarin het zich bevond).

   

 8. Via het AirPort-pictogram op de menubalk kiest u het netwerk dat is aangemaakt door AirPort Express (de netwerknaam blijft ongewijzigd).
 9. Open het AirPort-hulpprogramma. Dit staat in de map Hulpprogramma's, in de map Programma's.
 10. Selecteer AirPort Express en klik op Configureer. Hieronder ziet u het dialoogvenster dat verschijnt. Hierin kunt u de volgende wijzigingen maken:
  • IP-adres: tenzij u een IP-adres hebt gekregen van uw internetaanbieder of systeembeheerder, moet u het IP-adres niet wijzigen.
  • Het wachtwoord van het AirPort-basisstation opnieuw instellen.
  • Zet codering aan om wachtwoordbeveiliging voor uw AirPort-netwerk te activeren. Als u codering aanzet, voer dan een nieuw wachtwoord voor uw AirPort-netwerk in.

 11. Klik op Werk bij. AirPort Express wordt opnieuw opgestart om de nieuwe instellingen te laden.


Zolang AirPort Express in de zachte-resetmodus staat, zijn Toegangscontrole en RADIUS-instellingen tijdelijk uitgeschakeld. Alle instellingen van het AirPort Express-basisstation zijn beschikbaar nadat het opnieuw is opgestart.


Zo voert u een harde reset uit

Als uw AirPort Express niet meer reageert, moet u mogelijk een harde reset uitvoeren. U kunt instellingen herstellen van een bewaard profiel of helemaal opnieuw beginnen met de AirPort Express-assistent (Windows), AirPort-configuratie-assistent 4.1 of later (Macintosh) of het AirPort-hulpprogramma (op beide systemen).

Belangrijk:

 1. Met een harde reset worden alle instellingen van AirPort Express gewist, behalve bewaarde profielen. Onder de instellingen vallen Toegangscontrole en RADIUS-instellingen. AirPort Express moet tijdens dit proces aangesloten zijn op een stopcontact.
 2. De stappen voor reset kunnen enigszins verschillen, afhankelijk van de geïnstalleerde firmware op AirPort Express: 6.1.1 of later (die kunt u hier downloaden) of een eerdere versie dan 6.1.1.

Voor 6.1.1 of later

 1. Druk op de resetknop en houd deze ingedrukt.
 2. Houd de knop ingedrukt totdat het statuslampje (LED) na ongeveer vijf seconden snel begint te knipperen.
 3. Laat de knop los; er wordt een harde reset uitgevoerd voor AirPort Express.

Voor een eerdere firmware-versie dan 6.1.1

Het wordt aanbevolen om indien mogelijk de firmware eerst bij te werken naar versie 6.1.1 of later. Als dit niet mogelijk is, volgt u deze stappen:

 1. Voor het uitvoeren van een harde reset houdt u de resetknop ingedrukt gedurende 10 seconden.
 2. Laat de knop los; er wordt een harde reset uitgevoerd voor AirPort Express.

Wat er gebeurt bij een harde reset

Het lampje knippert enkele keren snel en AirPort Express wordt opnieuw opgestart. AirPort Express is even niet zichtbaar in het AirPort-menu of in het AirPort-hulpprogramma. Het proces duurt ongeveer 45 seconden. U kunt AirPort Express dan gebruiken in de standaardstatus, een bewaard profiel laden of het opnieuw configureren met de AirPort Express-assistent of het AirPort-hulpprogramma. Bij de reset worden de volgende standaardinstellingen geladen:

 • Het IP-adres wordt aangevraagd via DHCP
 • Het wachtwoord voor het basisstation is "public"
 • De naam van het basisstation wordt hersteld naar "Base Station XXXXXX", waarbij XXXXXX staat voor de laatste zes cijfers van het draadloze MAC-adres
 • De netwerknaam is "Apple Network XXXXXX", waarbij XXXXXX staat voor de laatste zes cijfers van het draadloze MAC-adres

Een MAC-adres (media access control) is een uniek hardware-identificatienummer voor een netwerkpoort. AirPort Express heeft twee MAC-adressen: één voor de bekabelde Ethernet-poort en één voor de draadloze Ethernet-poort. Het draadloze MAC-adres is tevens bekend als de AirPort-ID.


Zo stelt u de fabrieksinstellingen opnieuw in

Belangrijk: hierbij worden alle instellingen en bewaarde profielen gewist. Onder de instellingen vallen Toegangscontrole en RADIUS-instellingen.

Volg deze stappen:

 1. Koppel de AirPort Express los van het stopcontact.
 2. Druk op de resetknop en houd deze ingedrukt.
 3. Steek AirPort Express opnieuw in het stopcontact (blijf de knop ingedrukt houden).
 4. Houd de knop ingedrukt totdat het lampje na enkele seconden snel knippert.
 5. Laat de knop los.Net zoals bij een harde reset is de AirPort Express even niet zichtbaar in het AirPort-menu of het AirPort-hulpprogramma. Houd er rekening mee dat dit proces ongeveer 45 seconden duurt. U kunt de AirPort Express dan gebruiken in de standaardstatus of het opnieuw configureren met de AirPort Express-assistent of het AirPort-hulpprogramma. Zie het bovenstaande gedeelte over de harde reset voor informatie over de standaardinstellingen.

Laatst gewijzigd op:
Nuttig?
70% van de mensen vond dit nuttig.

Aanvullende informatie over productondersteuning

Nederland (Nederlands)