iPhone: beltonen

De iPhone heeft enkele beltonen die u kunt gebruiken voor inkomende gesprekken, het geluid van de wekker en de timer. U kunt ook beltonen aanschaffen in de iTunes Store met uw iPhone.

Opmerking: sommige inhoudstypen zijn in sommige landen niet verkrijgbaar in de iTunes Store.

Met de schakelaar aan de zijkant van de iPhone kunt u het belsignaal in- of uitschakelen. U kunt ook de iPhone al dan niet laten trillen.

Dit artikel is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

Beltonen instellen

Naast de standaardbeltoon kunt u ook een individuele beltoon toewijzen aan personen uit uw contacten zodat u weet wanneer een bepaalde persoon u belt.

De standaardbeltoon instellen

Kies in het beginscherm Instellingen > Geluiden > Beltoon en kies vervolgens een beltoon.

Een beltoon toewijzen aan een contactpersoon

In Telefoon tikt u op Contacten en kiest u een contactpersoon. Tik op Beltoon en kies een beltoon. Wanneer die persoon u belt, hoort u die beltoon.

Belmodus instellen

U kunt schakelen tussen de belmodus en de stille modus. U kunt de trilstand afzonderlijk instellen voor de belmodus en de stille modus.

Opmerking: als u een alarm hebt ingesteld met het programma Klok, weerklinkt het alarm nog steeds afgespeeld als de aan/uit-schakelaar voor het belsignaal is ingesteld op uit.

Schakelen tussen belmodus en stille modus

Verschuif de aan/uit-schakelaar voor het belsignaal aan de zijkant van de iPhone.

U kunt voelen of het belsignaal van de iPhone is ingeschakeld of niet. Wanneer het belsignaal is ingeschakeld, staat de aan/uit-schakelaar gelijk met de volumeknoppen. In de stille modus is de knop ingesteld op uit.

De trilfunctie van de iPhone instellen

U kunt de iPhone laten trillen als u een oproep ontvangt. Met afzonderlijke bedieningen kunt u de trilfunctie van de iPhone instellen voor de belmodus, stille modus of beide.

Instellen indien de iPhone trilt

Kies in het beginscherm Instellingen > Geluiden. Om in te stellen of de iPhone trilt wanneer het belsignaal is uitgeschakeld, schakelt u Trillen onder Geluid uit in of uit. Om in te stellen of de iPhone trilt wanneer het belsignaal is ingeschakeld, schakelt u Trillen onder Beltoon in of uit.

Veelgestelde vragen over met de iPhone aangeschafte beltonen.

Laatst gewijzigd op:
Nuttig?

Aanvullende informatie over productondersteuning

Nederland (Nederlands)