Mac OS X: grootte van software-updates kan variëren

De grootte van software-updates kan variëren Dit is een functie van Software-update dat de beste update voor uw computer automatisch detecteert.

Dit artikel is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

Soms kan Software-update een "kleinere Delta-update" aanbieden dan u wat u mogelijk verwacht voor Mac OS X v10.3.4 en hoger, of kleiner dat wat u mogelijk ziet op andere computers die dezelfde update installeren. De "kleinere Delta-updates" worden aangeboden wanneer sommige Mac OS X-bestanden kunnen worden aangepast en niet volledig hoeven te worden vervangen. Raadpleeg "Waarom krijgen sommige computers geen kleinere update aangeboden?" hieronder voor meer informatie.

Kleinere software-updates worden sneller gedownload en geïnstalleerd dan normale Delta- of Combo-updates.

Tip: bij updates die verschillende groottes hebben, is de "kleinere Delta" de kleinste update. De normale Delta-versie is dan de kleinste en de Combo-versie is de grootste (maar de veelzijdigste).


Hoe weet ik zeker of ik de juiste update gebruik?

Kies in het menu Apple voor Software-update. Installeer dan de aangeboden update(s). Software-update zoekt automatisch de beste update voor uw computer. Als u meer dan een computer bijwerkt, is het mogelijk dat de grootte van de gelijknamige update varieert per computer. Installeer gewoon wat Software-update u aanbeveelt.


Waarom krijgen sommige computers geen kleinere update aangeboden?

Niet elke computer met Mac OS X v10.3.4 of hoger kan kleinere software-updates gebruiken. Waarom? Soms is bij aanpassingen aan Mac OS X-systeembestanden, inclusief bestanden aangemaakt door producten van andere fabrikanten, de installatie van een volledige versie van een Mac OS X-software-update nodig. U hoeft zich geen zorgen te maken om na te gaan welke update geschikt is voor u: Software-update klaart deze klus voor u!

Tip voor gevorderden: gegevens over dit proces kunt u bekijken in het bestand /var/log/install.log.
 

Kan ik een kleinere software-update installeren op een computer die de update niet heeft gedownload?

Voor de beste resultaten gebruikt u het voorkeurenpaneel van Software-update bij het bijwerken van elke computer aangezien de kleinere updates niet kunnen worden gebruikt door alle computers. Als u een update slechts eenmaal wilt downloaden, gebruikt u bij voorkeur een installatieprogramma van een "Combo-update", beschikbaar op Apple Downloads.
 

Kan ik kleinere updates downloaden bij Apple Downloads (standalone installatieprogramma)?

Nee, de kleinere updates zijn alleen beschikbaar via het voorkeurenpaneel van Software-update dat in Mac OS X is ingebouwd omdat Software-update moet controleren of uw computer de kleinere update kan gebruiken voordat het de update installeert. Als het deze controle niet heeft uitgevoerd, kan u mogelijk onbruikbare systeembestanden krijgen.

U kunt echter installatieprogramma's downloaden via Apple Downloads (soms "Webupdates" genaamd), zelfs indien ze niet zo klein zijn als installatieprogramma's die Software-update mogelijk aanbiedt.
 

Hoe weet ik of ik de kleinste software-update heb gedownload?

Zoek in uw map Receipts naar updates met het woord "patch". Voorbeeld: MacOSXUpd10.4.6IntelPatch.pkg

Tip: kleinere Delta-software-updates zijn mogelijk niet beschikbaar voor elk softwareproduct van Apple.

Publicatiedatum: