OS: vergeten toegangscode of geblokkeerd apparaat

Als u een toegangscode instelt op een iPhone, iPad of iPod touch en uzelf of iemand anders te vaak een foute toegangscode invoert, wordt het apparaat automatisch tijdelijk geblokkeerd. Lees hier wat u moet doen als u de toegangscode bent vergeten of als op het apparaat een bericht verschijnt met de melding dat het is geblokkeerd.

Als u de toegangscode zes opeenvolgende keren verkeerd invoert, wordt u de toegang geweigerd en ziet u dit bericht:

 • iPhone is geblokkeerd
 • iPad is geblokkeerd
 • iPod touch is geblokkeerd
  Het bericht iPhone is geblokkeerd op het toegangsscherm

Als u de toegangscode bent vergeten, moet u het apparaat wissen via iTunes, Zoek mijn iPhone of de herstelmodus. Gebruik vervolgens een reservekopie om de gegevens en instellingen terug te zetten op het apparaat. Ga hiervoor als volgt te werk.

Gebruik iTunes

Als u het apparaat hebt gesynchroniseerd met iTunes, kunt u het herstellen.

 1. Sluit het apparaat aan op de computer waarmee u doorgaans synchroniseert.
 2. Open iTunes. Als u in iTunes wordt gevraagd de toegangscode in te voeren, probeert u het op een andere computer waarmee u hebt gesynchroniseerd. Of probeer de stappen hieronder om de herstelmodus te gebruiken.
 3. iTunes synchroniseert automatisch het apparaat en er wordt een reservekopie gemaakt. Als dit niet het geval is, synchroniseert u het apparaat met iTunes.
 4. Herstel het apparaat wanneer de synchronisatie is voltooid.
  De iPhone herstellen in iTunes
 5. Kies 'Zet iTunes-reservekopie terug' wanneer u in de iOS-configuratie-assistent wordt gevraagd het apparaat te configureren.
 6. Selecteer het apparaat in iTunes en kies de meest recente reservekopie.

Zoek mijn iPhone gebruiken

Als u Zoek mijn iPhone hebt ingeschakeld, kunt u deze functie gebruiken om het apparaat te wissen.

 1. Ga naar icloud.com/#find om te weten of u Zoek mijn iPhone hebt ingeschakeld.
 2. Klik boven in het browservenster op 'Alle apparaten'. 
 3. Selecteer het apparaat en klik op 'Wis [apparaat]' om het apparaat en de bijbehorende toegangscode te wissen.
 4. Gebruik de Configuratie-assistent op het apparaat om de meest recente reservekopie van het apparaat terug te zetten.

De herstelmodus gebruiken

Volg deze stappen als u het apparaat nooit hebt gesynchroniseerd met iTunes, als u Zoek mijn iPhone niet hebt ingesteld of als u niet aan uw eigen computer kan. U moet de herstelmodus van het apparaat inschakelen waardoor het apparaat en de bijbehorende toegangscode worden gewist. Vervolgens herstelt u het apparaat als nieuw of zet u een reservekopie terug.

 1. Koppel alle kabels van het apparaat los.
 2. Schakel het apparaat uit.
 3. Houd de thuisknop ingedrukt. Verbind het apparaat met iTunes terwijl u de thuisknop ingedrukt houdt. Schakel het apparaat in als dit niet automatisch gebeurt.
 4. Houd de thuisknop ingedrukt totdat u het scherm 'Verbind met iTunes' ziet.
 5. In iTunes krijgt u een waarschuwing dat een apparaat in herstelmodus is gevonden.
 6. Klik op 'OK' en herstel het apparaat.
Laatst gewijzigd op: