Een film of audio over meerdere dia's afspelen in Keynote op een iPhone, iPad of Mac

Voeg een film of een audiobestand toe aan meerdere dia's en laat de film of het audiobestand doorspelen tijdens het vooruitbladeren door de dia's, zelfs tijdens transities tussen dia's.

Als je een film of audio over meerdere dia's wilt laten afspelen, voeg je hetzelfde bestand toe aan de opeenvolgende dia's. Vervolgens kun je de instellingen voor het bestand aanpassen om te bepalen hoe de film of audio eruit moet zien of moet klinken naarmate de dia's elkaar opvolgen.

Je kunt bijvoorbeeld het volume van het bestand op elke dia afzonderlijk instellen, of de film een andere plek geven op de dia zonder dat het afspelen wordt onderbroken. Animatiestappen voor andere objecten op de dia, zoals beginanimaties, Actie of eindanimaties, blijven functioneren terwijl een film wordt afgespeeld.

Een film- of audiobestand toevoegen aan een dia

Als je films of audio over meerdere dia's wilt afspelen, voeg je het bestand toe aan de opeenvolgende dia's in je presentatie.

Een film- of audiobestand toevoegen aan een dia op een iPhone of iPad

 1. Selecteer de dia van waaruit je wilt dat de film of het audiobestand moet beginnen met afspelen.

 2. Afhankelijk van wat je ziet in de knoppenbalk, tik je op de knop 'Voeg in'Geen alternatieve tekst geleverd voor afbeelding en vervolgens op de knop 'Media'Geen alternatieve tekst geleverd voor afbeelding of tik je direct op de knop 'Media'Geen alternatieve tekst geleverd voor afbeelding.

 3. Voeg het bestand toe aan de dia:

  • Tik op 'Foto of video' om een film uit je fotobibliotheek toe te voegen, zoek het bestand op en tik erop.

  • Tik op 'Voeg in uit' om een film of een audiobestand in iCloud Drive of op een andere locatie in te voegen, zoek het bestand en tik op 'Open'.

 4. Plaats het bestand waar je wilt dat het wordt weergegeven in de dia en pas de grootte naar wens aan.

 5. Voeg het bestand toe aan alle volgende dia's waarop je de film of de audio wilt laten afspelen.

 6. Tik op elke dia op het film- of audiobestand om het te selecteren, tik op de knop 'Opmaak'Geen alternatieve tekst geleverd voor afbeelding, tik op 'Film' en schakel vervolgens 'Speel af over meerdere dia's' in.

 7. Schakel 'Speel af over meerdere dia's' uit op de laatste dia waarop je het bestand wilt laten afspelen.

Wanneer je 'Speel af over meerdere dia's' op een dia inschakelt, wordt de film of audio ook op de volgende dia afgespeeld, ook al heb je de instelling op de volgende dia uitgeschakeld. Als je bijvoorbeeld een film over vijf dia's wilt laten afspelen, maar niet wilt dat de film op de zesde dia wordt afgespeeld, moet je 'Speel af over meerdere dia's' inschakelen op de eerste vier dia's. Op de vijfde dia schakel je de instelling vervolgens uit. De film wordt nu tot en met de vijfde dia afgespeeld en stopt wanneer je doorgaat naar de zesde dia.

Een film- of audiobestand toevoegen aan een dia op een Mac

Gebruik films en audiobestanden in een indeling die QuickTime op je Mac ondersteunt. Als je een film- of audiobestand niet kunt toevoegen of afspelen, probeer je het bestand met iMovie, QuickTime Player of Compressor te converteren naar een MPEG-4-bestand (met extensie .m4a) voor audio, of naar een QuickTime-bestand (met extensie .mov) voor een film.

 1. Voeg het bestand toe aan de dia waarop je het afspelen wilt laten beginnen:

  • Als je een bestand uit je fotobibliotheek of een nummer uit je muziekbibliotheek wilt toevoegen, klik je op de knop 'Media' in de knoppenbalk, klik je op 'Films' of 'Muziek' en sleep je het bestand naar de dia.

  • Als je een bestand van iCloud Drive of een andere locatie wilt toevoegen, klik je op 'Kies', zoek je het bestand op en klik je vervolgens op 'Voeg in'.

 2. Voeg het bestand toe aan alle volgende dia's waarop je de film of de audio wilt laten afspelen.

 3. Klik op alle dia's op het bestand om het te selecteren, klik op de knop 'Opmaak', klik op 'Film' en schakel vervolgens 'Speel film af over meerdere dia's' in.

 4. Schakel 'Speel film/audio af over meerdere dia's' uit op de laatste dia waarop je het bestand wilt laten afspelen.

Wanneer je 'Speel film/audio af over meerdere dia's' op een dia inschakelt, wordt de film of audio ook op de volgende dia afgespeeld, ook al heb je de instelling op de volgende dia uitgeschakeld. Als je bijvoorbeeld een film over vijf dia's wilt laten afspelen, maar niet wilt dat de film op de zesde dia wordt afgespeeld, moet je 'Speel film af over meerdere dia's' inschakelen op de eerste vier dia's. Op de vijfde dia schakel je de instelling vervolgens uit. De film wordt nu tot en met de vijfde dia afgespeeld en stopt wanneer je doorgaat naar de zesde dia.

Dialay-outs gebruiken

Je kunt film- of audiobestanden ook toevoegen aan een dialay-out en die dialay-out vervolgens toepassen op andere dia's. Film- of audiobestanden worden dan afgespeeld op alle opeenvolgende dia's die dezelfde dialay-out gebruiken. Op deze manier kun je bewegende achtergronden creëren met naadloze weergave en perfecte uitlijning van dia tot dia.

Het volume van het film- of audiobestand aanpassen voor verschillende dia's

Je kunt het volume van een film- of audiobestand voor elke dia afzonderlijk instellen op een Mac, of het volume van of een audiobestand op een iPhone of iPad. Je kunt bijvoorbeeld het volume verlagen van een dia waarbij je moet praten, en vervolgens verhogen voor een dia waarbij je niet hoeft te praten.

Het volume van een audiobestand aanpassen op een iPhone of iPad

 1. Tik op de dia die je wilt aanpassen op het audiobestand.

 2. Tik op de knop 'Opmaak'Geen alternatieve tekst geleverd voor afbeelding, tik op 'Audio' en stel het volume in met de schuifregelaar.

Het volume van een film- of audiobestand aanpassen op een Mac

 1. Selecteer het film- of audiobestand op de dia, klik op de knop 'Opmaak'Geen alternatieve tekst geleverd voor afbeelding en klik vervolgens op 'Film' of 'Audio'.

 2. Stel het volume in met de schuifregelaar.

Andere instellingen aanpassen en overgangen gebruiken bij het afspelen van een film over meerdere dia's

Je kunt de positie, grootte en rotatie van de film per dia aanpassen. En als je andere overgangen gebruikt, blijft de film afspelen op zowel de uitgaande als inkomende onderdelen van de overgang.

Sommige animaties creëren interessante effecten bij het afspelen van een film over meerdere dia's. Wanneer je de overgangsanimatie 'Magisch verplaatsen' gebruikt, blijft de film afspelen en wordt deze bij de overgang naar de volgende dia uitgebreid tot hij de hele dia beslaat.

Als je film of audio niet op dia's kan worden afgespeeld, controleer je of bepaalde instellingen wel overeenkomen op de verschillende dia's.

Afspelen over meerdere dia's als de notities van de presentator erg lang zijn

Het afspelen van een film over dia's kan handig zijn als de notities van de presentator zo lang zijn dat ze niet in het presentatorscherm passen. Door een dia met film een paar keer te dupliceren en de notities van de presentator over deze dia's te verdelen, kun je klikken om het volgende gedeelte van de notities weer te geven terwijl de film gewoon doorspeelt, ongeacht de gebruikte overgang.

Als je film of audio niet over meerdere dia's wordt afgespeeld

Als je film niet over meerdere dia's wordt afgespeeld, controleer je deze instellingen voor elke dia waarop je het bestand wilt laten afspelen:

 • De herhalingsinstelling van de film of het audiobestand ('Geen', 'Herhaal', 'Herhaal terug' of 'Herhaal heen en terug') moet op elke dia hetzelfde zijn.

 • De bijsnijding moet op elke dia hetzelfde zijn (alleen Mac).

 • Als je op een dia een 'Animatie uit' hebt en op de volgende een 'Animatie in', wordt de film of het audiobestand niet meer op de tweede dia afgespeeld.

Publicatiedatum: