Ouderlijk toezicht gebruiken op de iPhone en iPad van je kind

Met 'Beperkingen' in 'Schermtijd' kun je specifieke apps en functies op het apparaat van je kind blokkeren of beperken. Je kunt op je iPhone en iPad ook beperkingen instellen voor expliciet materiaal, aankopen en downloads, en privacy.

Beperkingen voor materiaal en privacy instellen

Om ervoor te zorgen dat je instellingen voor ouderlijk toezicht op verschillende apparaten worden gesynchroniseerd, werk je alle apparaten in je 'Delen met gezin'-groep bij naar de nieuwste softwareversie voordat je ouderlijk toezicht inschakelt of je instellingen voor ouderlijk toezicht wijzigt.

 1. Ga naar 'Instellingen' en tik op 'Schermtijd'.

 2. Tik op 'Schakel schermtijd in' en tik er vervolgens opnieuw op. Kies 'Dit is mijn [apparaat]' of 'Dit is de [apparaat] van mijn kind'.

  • Als je ouder of voogd bent en wilt voorkomen dat een ander gezinslid je instellingen wijzigt, tik je op 'Gebruik toegangscode voor 'Schermtijd'' om een toegangscode aan te maken en voer je vervolgens de toegangscode opnieuw in ter bevestiging. Nadat je je toegangscode hebt bevestigd, wordt je gevraagd je Apple ID en wachtwoord in te voeren. Dit kan worden gebruikt om de toegangscode voor 'Schermtijd' opnieuw in te stellen als je die vergeet.

  • Als je 'Schermtijd' op het apparaat van je kind configureert, volg je de aanwijzingen totdat je 'Toegangscode voor 'Schermtijd'' hebt bereikt. Hier voer je een toegangscode in. Voer de toegangscode opnieuw in ter bevestiging. Nadat je je toegangscode hebt bevestigd, wordt je gevraagd je Apple ID en wachtwoord in te voeren. Dit kan worden gebruikt om de toegangscode voor 'Schermtijd' opnieuw in te stellen als je die vergeet.

 3. Tik op 'Beperkingen'. Voer je toegangscode in als je hierom wordt gevraagd en schakel 'Beperkingen' in.

Zorg ervoor dat je een andere toegangscode kiest dan de toegangscode waarmee je het apparaat ontgrendelt. Als je de toegangscode op het apparaat van je kind wilt uitschakelen of wijzigen, tik je op 'Instellingen' > 'Schermtijd' > '[de naam van je kind]'. Tik vervolgens op 'Wijzig toegangscode voor 'Schermtijd'' of 'Schakel toegangscode voor 'Schermtijd' uit' en authenticeer de wijziging met Face ID, Touch ID of je toegangscode voor het apparaat.

Lees wat je moet doen als je de toegangscode voor 'Schermtijd' bent vergeten

In iOS 16 of nieuwer kun je tijdens het configureren van 'Schermtijd' op het apparaat van een kind leeftijdsgerelateerde beperkingen instellen voor materiaal in apps, boeken, tv-programma's en films. Volg de instructies op het scherm tijdens de configuratie.

Aankopen bij de iTunes Store en App Store verhinderen

Je kunt ook instellen dat je kind geen apps mag installeren of verwijderen, geen in-app aankopen mag doen in apps die zijn geïnstalleerd via de App Store en meer. Aankopen of downloads bij de iTunes Store en App Store verhinderen:

 1. Ga naar 'Instellingen' en tik op 'Schermtijd'.

 2. Tik op 'Beperkingen'. Voer je toegangscode in als daarom wordt gevraagd.

 3. Tik op 'iTunes Store en App Store' (of 'Installaties en aankopen van apps').

 4. Kies een optie en stel deze in op 'Sta niet toe'.

Je kunt ook je wachtwoordinstellingen voor extra aankopen uit de iTunes Store en App Store of de Book Store wijzigen. Voer stap 1-3 uit en kies 'Vereis altijd' of 'Vereis niet'.

Meer informatie over het beheren van installatievoorkeuren voor apps voor de iPhone van je kind in de Europese Unie

Ingebouwde apps en functies toestaan

Je kunt het gebruik van ingebouwde apps of functies beperken. Als je een app of functie uitschakelt, wordt de app of functie niet verwijderd, maar tijdelijk verborgen op je beginscherm. Als je bijvoorbeeld Mail uitschakelt, wordt de Mail-app niet meer in het beginscherm weergegeven totdat je de optie weer inschakelt.

De toegestane apps wijzigen:

 1. Ga naar 'Instellingen' en tik op 'Schermtijd'.

 2. Tik op 'Beperkingen'.

 3. Voer de toegangscode voor schermtijd in.

 4. Tik op 'Toegestane apps'.

 5. Selecteer de apps die je wilt toestaan.

  Geen alternatieve tekst geleverd voor afbeelding

Toegang tot materiaal met expliciete inhoud en bepaalde leeftijdskeuringen verhinderen

Je kunt ook het afspelen verhinderen van muziek met expliciete inhoud en films en tv-programma's met bepaalde leeftijdskeuringen. Apps hebben ook leeftijdskeuringen die kunnen worden geconfigureerd met materiaalbeperkingen.

Toegang tot materiaal met expliciete inhoud en bepaalde leeftijdskeuringen beperken:

 1. Ga naar 'Instellingen' en tik op 'Schermtijd'.

 2. Tik op 'Beperkingen' en vervolgens op 'Beperkingen voor materiaal'.

 3. Kies de gewenste instellingen voor elke functie of instelling onder 'Toegestaan materiaal uit Store'.

  Geen alternatieve tekst geleverd voor afbeelding

Dit zijn de soorten materiaal die je kunt beperken:

 • Muziek, Podcasts, News, Conditie: het afspelen van muziek, muziekvideo's, podcasts, nieuws en work-outs met expliciete inhoud verhinderen

 • Muziekvideo's: voorkomen dat muziekvideo's worden gevonden en weergegeven

 • Muziekprofielen: verhinderen dat vrienden kunnen zien waar je naar luistert en dat je kunt zien waar zij naar luisteren

 • Films: toegang tot films met bepaalde leeftijdskeuringen verhinderen

 • Tv-programma's: toegang tot tv-programma's met bepaalde leeftijdskeuringen verhinderen

 • Boeken: toegang tot materiaal met bepaalde leeftijdskeuringen verhinderen

 • Apps: toegang apps met specifieke beoordelingen (of niet-geclassificeerde apps in de Europese Unie) verhinderen

 • Appclips: toegang tot appclips met bepaalde leeftijdskeuringen verhinderen

Toegang tot webmateriaal verhinderen

iOS en iPadOS kunnen materiaal van websites automatisch filteren om de toegang tot expliciet materiaal in Safari en andere apps op je apparaat te beperken. Je kunt ook specifieke websites aan een goedkeuringslijst of blokkeringslijst toevoegen of alleen toegang toestaan tot goedgekeurde websites. Volg deze stappen:

 1. Ga naar 'Instellingen' en tik op 'Schermtijd'.

 2. Tik op 'Beperkingen' en voer de toegangscode voor schermtijd in.

 3. Tik op 'Beperkingen voor materiaal' en vervolgens op 'Webmateriaal'.

 4. Kies 'Onbeperkt', 'Beperk expliciete websites' of 'Toegestane websites'.

  Geen alternatieve tekst geleverd voor afbeelding

Afhankelijk van het soort toegang dat je toestaat, moet je mogelijk informatie toevoegen, zoals de website waarvan je de toegang wilt beperken.

Elke keer dat je kind een apparaat dat is ingelogd bij hun Apple ID voor het eerst bijwerkt naar iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 of macOS Sonoma, worden de beperkingen voor webmateriaal opnieuw ingesteld op 'Beperk expliciete websites'.

Zoeken met Siri op het web beperken

Functies van Siri beperken:

 1. Ga naar 'Instellingen' en tik op 'Schermtijd'.

 2. Tik op 'Beperkingen' en vervolgens op 'Beperkingen voor materiaal'.

 3. Scrol omlaag naar 'Siri' en kies de gewenste instellingen.

Je kunt de volgende functies van Siri beperken:

 • Gezocht webmateriaal: verhinderen dat Siri op het web zoekt als je een vraag stelt

 • Expliciete taal: verhinderen dat Siri expliciete taal weergeeft

Functies van Game Center beperken

Functies van Game Center beperken:

 1. Ga naar 'Instellingen' en tik op 'Schermtijd'.

 2. Tik op 'Beperkingen' en vervolgens op 'Beperkingen voor materiaal'.

 3. Scrol omlaag naar 'Game Center' en kies de gewenste instellingen.

  Geen alternatieve tekst geleverd voor afbeelding

Je kunt de volgende functies van Game Center beperken:

 • Multiplayergames: instellen dat multiplayergames helemaal niet met anderen kunnen worden gespeeld, of alleen met vrienden, of met iedereen

 • Vrienden toevoegen: verhinderen dat er vrienden kunnen worden toegevoegd in Game Center

 • Maak contact met vrienden: verhinderen dat een Game Center-vriendenlijst wordt gedeeld met games van andere makers

 • Schermopname: verhinderen dat er opnamen van het scherm en het geluid kunnen worden gemaakt

 • Multiplayer in de buurt: verhinderen dat de instelling 'In de buurt' kan worden ingeschakeld

 • Privéberichten: verhinderen dat de gebruiker kan voicechatten of aangepaste berichten kan verzenden of ontvangen met uitnodigingen voor games en vrienden

 • Wijzigingen in profielprivacy: verhinderen dat de privacyinstellingen van het profiel worden gewijzigd

 • Avatar- en bijnaamwijzigingen: verhinderen dat Game Center-avatars en -bijnamen worden gewijzigd

Wijziging van de privacy-instellingen toestaan

Met de privacy-instellingen op je apparaat kun je bepalen welke apps toegang hebben tot de hardwarefuncties of de gegevens die op het apparaat worden bewaard. Je kunt bijvoorbeeld instellen dat een sociale-netwerkapp toegang tot de camera mag vragen zodat je foto's kunt maken en uploaden.

Wijziging van de privacy-instellingen toestaan:

 1. Ga naar 'Instellingen' en tik op 'Schermtijd'.

 2. Tik op 'Beperkingen'. Voer je toegangscode in als daarom wordt gevraagd.

 3. Tik onder 'Privacy' op de instelling die je wilt wijzigen.

Dit zijn de dingen die je kunt beperken:

 • Locatievoorzieningen: de instellingen vergrendelen die bepalen of apps en websites de locatie kunnen gebruiken

 • Contacten: verhinderen dat apps toegang hebben tot contacten

 • Agenda's: verhinderen dat apps toegang hebben tot de agenda

 • Herinneringen: verhinderen dat apps toegang hebben tot herinneringen

 • Foto's: verhinderen dat apps toegang hebben tot foto's

 • Deel mijn locatie: de instellingen vergrendelen die bepalen of de locatie kan worden gedeeld in Berichten en Zoek mijn vrienden

 • Bluetooth-deling: verhinderen dat apparaten en apps gegevens delen via Bluetooth

 • Microfoon: verhinderen dat apps toegang vragen tot de microfoon

 • Spraakherkenning: verhinderen dat apps toegang hebben tot spraakherkenning of de dicteerfunctie

 • Apple reclame: verhinderen dat de reclame-instellingen worden gewijzigd

 • Sta trackingverzoeken van apps toe: voorkomen dat activiteiten worden gevolgd door apps waartoe je de toegang hebt geblokkeerd

 • Media en Apple Music: verhinderen dat apps toegang hebben tot foto's, video's of de muziekbibliotheek

Wijziging van andere instellingen en functies toestaan

Je kunt wijziging van andere instellingen en functies toestaan op dezelfde manier als waarop je wijziging van de privacy-instellingen toestaat.

 1. Ga naar 'Instellingen' en tik op 'Schermtijd'.

 2. Tik op 'Beperkingen'. Voer je toegangscode in als daarom wordt gevraagd.

 3. Selecteer onder 'Sta wijzigingen toe' de functies of instellingen die wel of niet gewijzigd mogen worden en kies 'Sta toe' of 'Sta niet toe'.

Van de volgende functies en instellingen kun je wijziging toestaan:

 • Wijzigingen in toegangscode: verhinderen dat de toegangscode wordt gewijzigd

 • Accountwijzigingen: verhinderen dat accounts en wachtwoorden worden gewijzigd

 • Wijzigingen in mobiele data: wijzigingen in instellingen voor mobiele data voorkomen

 • Verminder harde geluiden: verhinderen dat de volume-instellingen voor veilig luisteren worden gewijzigd

 • Focus 'Autorijden': wijzigingen in de focus 'Autorijden' voorkomen

 • Tv-aanbieder: wijzigingen in de instellingen voor de tv-aanbieder voorkomen

 • App-activiteiten op achtergrond: verhinderen dat de instellingen voor het uitvoeren van apps op de achtergrond worden gewijzigd

Wijzigingen aanbrengen in gezondheids- en veiligheidsfuncties

Sommige functies van 'Schermtijd' worden mogelijk standaard ingeschakeld voor kinderen in een 'Delen met gezin'-groep.

Meer informatie over communicatieveiligheid op de iPhone of iPad van je kind

Meer informatie over schermafstand

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: