Informatie over het intrekken van het vertrouwen in Symantec-certificaatautoriteiten

Lees hier meer over de acties die Apple onderneemt om het vertrouwen in Symantec-certificaatautoriteiten in te trekken.

Vanaf 1 augustus 2018 is het vertrouwen in Symantec-certificaatautoriteiten (CA's) gedeeltelijk ingetrokken door Apple.

Websitebeheerders, systeembeheerders en softwareontwikkelaars die Symantec-certificaten gebruikten, moesten overstappen op een certificaat dat was uitgegeven door een door Apple vertrouwde CA.1

Voor websitebeheerders die TLS-servercertificaten (Transport Layer Security) van Symantec gebruikten die waren uitgegeven tussen 1 juni 2016 en 1 december 2017, werden deze certificaten vertrouwd tot het vertrouwen in Symantec-CA's op 25 februari 2020 volledig is ingetrokken.

Het vertrouwen in alle andere TLS-servercertificaten die zijn verstrekt door Symantec, is ingetrokken.

Tijdlijn

Vanaf 1 augustus 2018: gedeeltelijke intrekking van het vertrouwen in Symantec-CA's

 • Het vertrouwen in TLS-servercertificaten die zijn uitgegeven vóór 1 juni 2016 of na 1 december 2017, is ingetrokken.

 • TLS-servercertificaten die zijn uitgegeven tussen 1 juni 2016 en 1 december 2017, worden vertrouwd als ze zijn gepubliceerd naar een vertrouwd CT-logboek.2

25 februari 2020: volledige intrekking van het vertrouwen in Symantec-CA's

 • Het vertrouwen in TLS-servercertificaten die zijn uitgegeven door de onderstaande Symantec-CA's, is volledig ingetrokken.

13 september 2021: aanhoudende intrekking van het vertrouwen in Symantec-CA's

 • Het vertrouwen in alle certificaten die zijn uitgegeven door de onderstaande Symantec-CA's, is volledig ingetrokken. De vrijstellingslijst is bijgewerkt.

November 2021

 • De vrijstellingslijst is bijgewerkt.

Februari 2022

 • De vrijstellingslijst is bijgewerkt.

Root-CA's van Symantec waarop deze beperkingen zijn toegepast

Deze beperkingen zijn toegepast op de volgende root-CA's van Symantec:

 • GeoTrust Global CA (FF:85:6A:2D:25:1D:CD:88:D3:66:56:F4:50:12:67:98:CF:AB:AA:DE:40:79:9C:72:2D:E4:D2:B5:DB:36:A7:3A)

 • VeriSign Class 1 Public Primary Certification Authority - G3 (CB:B5:AF:18:5E:94:2A:24:02:F9:EA:CB:C0:ED:5B:B8:76:EE:A3:C1:22:36:23:D0:04:47:E4:F3:BA:55:4B:65)

 • VeriSign Class 2 Public Primary Certification Authority - G3 (92:A9:D9:83:3F:E1:94:4D:B3:66:E8:BF:AE:7A:95:B6:48:0C:2D:6C:6C:2A:1B:E6:5D:42:36:B6:08:FC:A1:BB)

 • VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G3 (EB:04:CF:5E:B1:F3:9A:FA:76:2F:2B:B1:20:F2:96:CB:A5:20:C1:B9:7D:B1:58:95:65:B8:1C:B9:A1:7B:72:44)

 • VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G4 (69:DD:D7:EA:90:BB:57:C9:3E:13:5D:C8:5E:A6:FC:D5:48:0B:60:32:39:BD:C4:54:FC:75:8B:2A:26:CF:7F:79)

 • VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5 (9A:CF:AB:7E:43:C8:D8:80:D0:6B:26:2A:94:DE:EE:E4:B4:65:99:89:C3:D0:CA:F1:9B:AF:64:05:E4:1A:B7:DF)

 • VeriSign Universal Root Certification Authority (23:99:56:11:27:A5:71:25:DE:8C:EF:EA:61:0D:DF:2F:A0:78:B5:C8:06:7F:4E:82:82:90:BF:B8:60:E8:4B:3C)

 • thawte Primary Root CA (8D:72:2F:81:A9:C1:13:C0:79:1D:F1:36:A2:96:6D:B2:6C:95:0A:97:1D:B4:6B:41:99:F4:EA:54:B7:8B:FB:9F)

 • GeoTrust Primary Certification Authority (37:D5:10:06:C5:12:EA:AB:62:64:21:F1:EC:8C:92:01:3F:C5:F8:2A:E9:8E:E5:33:EB:46:19:B8:DE:B4:D0:6C)

 • thawte Primary Root CA - G2 (A4:31:0D:50:AF:18:A6:44:71:90:37:2A:86:AF:AF:8B:95:1F:FB:43:1D:83:7F:1E:56:88:B4:59:71:ED:15:57)

 • thawte Primary Root CA - G3 (4B:03:F4:58:07:AD:70:F2:1B:FC:2C:AE:71:C9:FD:E4:60:4C:06:4C:F5:FF:B6:86:BA:E5:DB:AA:D7:FD:D3:4C)

 • GeoTrust Primary Certification Authority - G2 (5E:DB:7A:C4:3B:82:A0:6A:87:61:E8:D7:BE:49:79:EB:F2:61:1F:7D:D7:9B:F9:1C:1C:6B:56:6A:21:9E:D7:66)

 • GeoTrust Primary Certification Authority - G3 (B4:78:B8:12:25:0D:F8:78:63:5C:2A:A7:EC:7D:15:5E:AA:62:5E:E8:29:16:E2:CD:29:43:61:88:6C:D1:FB:D4)

 • Symantec Class 1 Public Primary Certification Authority - G4 (36:3F:3C:84:9E:AB:03:B0:A2:A0:F6:36:D7:B8:6D:04:D3:AC:7F:CF:E2:6A:0A:91:21:AB:97:95:F6:E1:76:DF)

 • Symantec Class 3 Public Primary Certification Authority - G4 (53:DF:DF:A4:E2:97:FC:FE:07:59:4E:8C:62:D5:B8:AB:06:B3:2C:75:49:F3:8A:16:30:94:FD:64:29:D5:DA:43)

 • Symantec Class 1 Public Primary Certification Authority - G6 (9D:19:0B:2E:31:45:66:68:5B:E8:A8:89:E2:7A:A8:C7:D7:AE:1D:8A:AD:DB:A3:C1:EC:F9:D2:48:63:CD:34:B9)

 • Symantec Class 2 Public Primary Certification Authority - G4 (FE:86:3D:08:22:FE:7A:23:53:FA:48:4D:59:24:E8:75:65:6D:3D:C9:FB:58:77:1F:6F:61:6F:9D:57:1B:C5:92)

 • Symantec Class 3 Public Primary Certification Authority - G6 (B3:23:96:74:64:53:44:2F:35:3E:61:62:92:BB:20:BB:AA:5D:23:B5:46:45:0F:DB:9C:54:B8:38:61:67:D5:29)

 • Symantec Class 2 Public Primary Certification Authority - G6 (CB:62:7D:18:B5:8A:D5:6D:DE:33:1A:30:45:6B:C6:5C:60:1A:4E:9B:18:DE:DC:EA:08:E7:DA:AA:07:81:5F:F0)

Door Symantec-klanten bediende CA's vrijgesteld van deze beperkingen

[ { "DN": "CN=Apple IST CA 2 - G1, OU=Certification Authority, O=Apple Inc., C=US", "SHA256FP": "ac2b922ecfd5e01711772fea8ed372de9d1e2245fce3f57a9cdbec77296a424b" }, { "DN": "CN=Apple IST CA 8 - G1, OU=Certification Authority, O=Apple Inc., C=US", "SHA256FP": "a4fe7c7f15155f3f0aef7aaa83cf6e06deb97ca3f909df920ac1490882d488ed" }, { "DN": "C=US, O=DigiCert Inc, OU=www.digicert.com, CN=DigiCert Global Root G2", "SHA256FP": "2d4fad3455ab61397401abbb518922f84336b67e02fc8d2db283825c4ab981bb" }, { "DN": "C=US, O=DigiCert Inc, OU=www.digicert.com, CN=DigiCert Global Root G2", "SHA256FP": "aadadd5a879d2eb8c41a89597291292709d42052f5b6399541c694c3b7353cd1" } ]

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: