Het Force Touch-trackpad gebruiken

Lees hier meer over het Force Touch-trackpad en over de functies en het gebruik ervan.

Met het Force Touch-trackpad klikken met extra druk

Met het Force Touch-trackpad kunt u klikken met extra druk door op het trackpad te drukken en dan harder te drukken. Zo kunt u op de Mac gebruikmaken van nieuwe functionaliteit in veel apps en systeemfuncties.

Als u een video wilt bekijken van een klik met extra druk, kiest u het Apple-menu  > 'Systeemvoorkeuren'. Kies vervolgens 'Trackpad', klik op het tabblad 'Aanwijzen en klikken' en plaats de cursor op het aankruisvak 'Opzoeken en datadetectie'.

Trackpad-voorkeurenvenster in macOS

Wat u met klikken met extra druk kunt doen

Hieronder staan enkele voorbeelden van wat u met klikken met extra druk kunt doen:

 • Opzoeken: klik met extra druk op tekst op een webpagina of in een Mail-bericht voor meer informatie over de tekst uit bronnen zoals Woordenboek, Wikipedia en meer.

 • Adressen: klik met extra druk op een adres voor een voorvertoning van die locatie in Kaarten.

 • Activiteiten: klik met extra druk op datums en activiteiten om deze aan Agenda toe te voegen.

 • Vluchtnummers: klik met extra druk op een vluchtnummer voor informatie over de vlucht.

 • Voorvertoningen van links: klik met extra druk op een link in Safari of Mail om een inlinevoorvertoning van de webpagina te zien.

 • Volgnummers: klik met extra druk op een volgnummer in Safari of Mail om details van de verzending in een vensterpaneel te zien.

 • Bestandssymbolen: klik met extra druk op een bestandssymbool om de inhoud te bekijken met Snelle weergave.

 • Bestandsnamen: klik met extra druk op een bestandsnaam in de Finder of op het bureaublad om de bestandsnaam te wijzigen.

 • Dock: klik met extra druk op een app in het Dock voor toegang tot Programma-Exposé. U krijgt dan alle geopende vensters voor die app te zien.

 • Mail: wanneer u een bericht schrijft met een afbeelding of pdf-bijlage erin, klikt u met extra druk op de bijlage om Markering te activeren. Hiermee kunt u de bijlage annoteren.

 • Berichten: klik met extra druk op een gesprek in de navigatiekolom om details en bijlagen te zien en klik met extra druk op het symbool van een contactpersoon in de chatkop om de contactpersoonkaart van die persoon in een vensterpaneel te zien.

 • Herinneringen: klik met extra druk op een herinnering voor meer informatie.

 • Agenda: klik met extra druk op een activiteit voor meer informatie. Klik met extra druk op een deelnemer van de vergadering om diens contactpersoonkaart in een vensterpaneel te zien.

 • Kaartlocaties: klik met extra druk op een locatie in een kaart om er een speld te plaatsen.

 • iMovie: als een iMovie-tijdlijn een geanimeerde kaart of wereldbol heeft, klikt u met extra druk op de kaart of wereldbol om een stijlmenu weer te geven.

 • GarageBand: u kunt op de volgende manieren gebruikmaken van klikken met extra druk.

  • Klikken met extra druk op een segment om de naam ervan te wijzigen

  • Klikken met extra druk op een noot in de pianorol-editor of de partituureditor om de noot te verwijderen

  • Klikken met extra druk op een leeg gebied in een spoor voor een software-instrument om een leeg MIDI-segment aan te maken

  • Klikken met extra druk op een leeg gebied in een Drummer-spoor om een Drummer-segment aan te maken

  • Klikken met extra druk op een leeg gebied van een audiospoor om een audiobestand toe te voegen

  • Klikken met extra druk op leeg gebied in de pianorol-editor of de partituureditor om een noot toe te voegen

  • Klikken met extra druk op een gebied met automatisering om automatiseringspunten bij segmentranden aan te maken

  • Klikken met extra druk op een segment terwijl u sleept om op de tijdlijn in te zoomen

  • Klikken met extra druk onder het laatste spoorlabel om het dialoogvenster 'Nieuw spoor' te openen

Andere functies van het Force Touch-trackpad

 • QuickTime en iMovie: u kunt de gebruikte druk op de knoppen voor vooruitspoelen en terugspoelen laten variëren. Dit verhoogt de snelheid waarmee u vooruit- of terugspoelt.

 • iMovie: wanneer u een videofragment tot de maximale lengte sleept, krijgt u feedback als u aan het einde van het fragment bent. Voeg een titel toe en u krijgt feedback wanneer de titel aan het begin of einde van een fragment op zijn positie vastklikt. U krijgt ook subtiele feedback dankzij de hulplijnen die in het weergavevenster worden weergegeven wanneer u fragmenten bijsnijdt.

 • Spotlight: u krijgt voelbare feedback wanneer u de zoekbalk van Spotlight opnieuw naar de standaard horizontale of verticale positie brengt.

 • Voorvertoning: u krijgt voelbare feedback wanneer u vormen, tekst en andere markeringselementen uitlijnt.

 • Door foto's bladeren: wanneer u in Foto's door een album of een moment bladert, kunt u harder drukken om sneller te gaan.

 • Foto's roteren: wanneer u in Foto's de optie 'Snij bij' kiest en vervolgens een foto roteert, krijgt u voelbare feedback wanneer de rotatie van de foto nul graden is.

 • GarageBand: u voelt de feedback van het Force Touch-trackpad als u het volgende doet.

  • De schuifknop 'Spoorvolume' naar 0 dB verslepen.

  • De knop 'Spoorpanning' naar de middelste stand verslepen.

  • De volgorde van tracks wijzigen

  • Vensterranden verplaatsen naar het punt waar vensters verschijnen/verdwijnen

  • Spoorlabelranden verplaatsen naar het punt waar kopelementen verschijnen/verdwijnen.

  • Het hoofdvenster van het programma verplaatsen naar het punt waar de bedieningsknoppen verschijnen/verdwijnen

Trackpadinstellingen wijzigen

Volg deze stappen om de druk te wijzigen waarmee u op het trackpad moet klikken.

 1. Kies het Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren'.

 2. Klik op 'Trackpad'.

 3. Klik op het tabblad 'Aanwijzen en klikken'.

 4. Ga naar de schuifknop 'Klik' en pas deze aan uw voorkeur aan. Het geluid van de klik verandert naargelang de ingestelde klikdruk.

Als u klikken met extra druk wilt uitschakelen, schakelt u het aankruisvak 'Klik met extra druk en haptische feedback' uit. Hiermee schakelt u de functionaliteit uit die wordt beschreven in het voorkeurenpaneel 'Trackpad'.

Sommige voorbeelden van wat u kunt doen met een klik met extra druk werken alleen als 'Klikken met extra druk met één vinger' is ingeschakeld. U kunt deze optie in- of uitschakelen op het tabblad 'Aanwijzen en klikken' onder 'Opzoeken en datadetectie'.

Op sommige Mac-laptops kunt u het klikgeluid van het trackpad uitschakelen door 'Stil klikken' te selecteren.

Een Force Touch-trackpad moet voorzien zijn van stroom om te kunnen klikken

Een Force Touch-trackpad klikt niet wanneer het uitgeschakeld is, omdat het stroom nodig heeft om haptische feedback te geven (bijvoorbeeld bij klikken). Dit geldt voor het Magic Trackpad, maar ook voor Force Touch-trackpads die in Mac-laptops zijn ingebouwd.

Publicatiedatum: