Hoe iOS en macOS de opslagcapaciteit aangeven

De opslagcapaciteit die in de productspecificaties wordt vermeld, kan afwijken van de opslagcapaciteit die op de iPhone, iPad, iPod of Mac wordt gemeld.

Productspecificaties hanteren het decimale stelsel

Producenten van opslagapparatuur hanteren bij het vermelden van de capaciteit het decimale stelsel (grondtal 10). Om die reden bevatten de verpakking en de online vermelde specificaties een mededeling zoals deze:

1 GB is gelijk aan 1 miljard bytes en 1 TB is gelijk aan 1 biljoen bytes; de werkelijke, geformatteerde capaciteit ligt lager.

Een deel van de opslagcapaciteit van een opslagapparaat, ook die van de iPhone, iPad, iPod en Mac, wordt gebruikt voor de formattering. Ook andere factoren, zoals het op het apparaat geïnstalleerde besturingssysteem, gebruiken opslagruimte.

iOS en macOS gebruiken het decimale stelsel

Het besturingssysteem van de iPhone, iPad, iPod touch en Mac hanteert bij het aangeven van de opslagcapaciteit het decimale stelsel (grondtal 10). Hierin is 1 GB gelijk aan 1 miljard bytes. Dit is hetzelfde meetsysteem dat op de verpakking en in de specificaties wordt gehanteerd.

iOS 10 en lager, Mac OS X Leopard en lager, Microsoft Windows en watchOS gebruiken het binaire stelsel (grondtal 2). Hierin is 1 GB gelijk aan 1.073.741.824 bytes. Dit verschil tussen het decimale en binaire meetsysteem zorgt ervoor dat de vermelde opslagcapaciteit op de verpakking verschilt van die in de specificaties.

Meer informatie

Schijfhulpprogramma kan ook kleine verschillen in opslagcapaciteit aangeven, met name voor SSD's (solid-state drives) en flashopslag, vanwege de extra ruimte die wordt ingenomen door de EFI-partitie, de herstelpartitie, blokken voor slijtagecompensatie, het schrijfbuffergebied, metadata, reserveblokken, ontstane slechte blokken en door de fabriek gemarkeerde slechte blokken.

Meer informatie over het beheer van schijfruimte op uw apparaten vindt u in de volgende artikelen:

Publicatiedatum: