Het gedrag van SMB Multichannel configureren

In macOS Big Sur 11.3 en hoger is SMB Multichannel ingeschakeld met standaardinstellingen die ideaal zijn voor de meeste organisaties en gebruikers, maar gebruikers kunnen indien nodig aanpassingen aanbrengen.

Dit artikel is bedoeld voor netwerkbeheerders.

Met SMB Multichannel kan macOS meer dan één verbinding met een SMB-server tot stand brengen, de overdrachtssnelheden verhogen en redundantie bieden. De server moet SMB Multichannel ondersteunen om een of meer van deze functies te kunnen gebruiken.

Om redundantie te bereiken, moet u meer dan één netwerkverbinding inschakelen die verbinding met de SMB-server mogelijk maakt. Wanneer SMB Multichannel is ingeschakeld en er meer dan één netwerk beschikbaar is, geeft macOS de voorkeur aan het netwerk dat zichzelf als snelste netwerk presenteert. Om macOS meerdere verbindingen tegelijk te laten gebruiken voor snellere overdrachtssnelheden, moeten op de interfaces dezelfde snelheden ingeschakeld zijn.

Als u SMB Multichannel-ondersteuning in macOS volledig wilt uitschakelen, voegt u de volgende regel toe aan het bestand '/etc/nsmb.conf':

mc_on=no

Sommige wifinetwerken adverteren hogere snelheden dan die van het verbonden bekabelde netwerk. Als u SMB Multichannel ingeschakeld wilt laten en wifi alleen als failover voor redundantie wilt gebruiken omdat u de voorkeur geeft aan bekabelde verbindingen, voegt u de volgende regel toe aan het bestand '/etc/nsmb.conf':

mc_prefer_wired=yes

Het bestand '/etc/nsmb.conf' is niet standaard aanwezig. Gebruik de volgende Terminal-commando's om het bestand aan te maken en beide bovenstaande wijzigingen door te voeren:

echo "[default]" | sudo tee -a /etc/nsmb.conf

echo "mc_on=no" | sudo tee -a /etc/nsmb.conf

echo "mc_prefer_wired=yes" | sudo tee -a /etc/nsmb.conf

U kunt de bovenstaande wijzigingen weer ongedaan maken door het bestand '/etc/nsmb.conf' te verwijderen.

Voor meer informatie over de SMB Multichannel-opties die op het actieve netwerk worden ondersteund, voert u het volgende Terminal-commando uit:

smbutil multichannel

Publicatiedatum: