GarageBand voor iOS: audio wordt mogelijk niet via ander kanaal uitgevoerd met Apogee Jam

Als u een Apogee Jam gebruikt en u externe luidsprekers of een koptelefoon aansluit op de koptelefooningang, of deze loskoppelt, wordt audio mogelijk niet afgespeeld via de ingebouwde luidspreker, de externe luidsprekers of de koptelefoon.

Herstart het apparaat om dit probleem op te lossen.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: