De batterij en de prestaties van de iPhone

Ontdek welke impact de batterij heeft op de prestaties van je iPhone.

Je iPhone is ontworpen om eenvoudig en gebruiksvriendelijk te zijn. Dit is alleen mogelijk door een combinatie van geavanceerde technologieën en professionele engineering. Een belangrijk onderdeel van technologie hangt samen met de batterij en de prestaties. Batterijen zijn een complexe technologie. Er zijn verschillende variabelen die van invloed zijn op de prestaties van de batterij en de iPhone. Alle oplaadbare batterijen zijn verbruikbare onderdelen met een beperkte levensduur. De capaciteit en prestaties nemen in de loop van de tijd af, waardoor de batterij moet worden vervangen. Lees hier meer over iPhone-batterijen en hoe veroudering van de batterij de prestaties van de iPhone kan beïnvloeden.

Over lithium-ionbatterijen

iPhone-batterijen maken gebruik van de lithium-iontechnologie. Lithium-ionbatterijen zijn beter dan de oudere generaties batterijtechnologie, omdat ze sneller opladen, langer meegaan en een hogere vermogensdichtheid hebben. Ze bieden dus een langere gebruiksduur in een lichtere verpakking. Oplaadbare lithium-ionbatterijen zijn momenteel de beste technologie voor je apparaat. Lees meer over lithium-ionbatterijen.

De batterijprestaties maximaliseren

De 'gebruiksduur' is de tijd dat een apparaat kan worden gebruikt voordat het opnieuw moet worden opgeladen. De 'levensduur' is de tijd dat je een batterij kunt gebruiken voordat deze moet worden vervangen. De gebruiks- en levensduur van de batterij hangen onder meer af van de dingen die je doet met je apparaat. Hier volgen enkele tips die je kunnen helpen, ongeacht hoe je je apparaat gebruikt. De levensduur van een batterij houdt verband met de 'chemische leeftijd' van de batterij. Dit is iets anders dan alleen de ouderdom. Verschillende factoren spelen hierbij een rol, zoals het aantal oplaadcycli en de behandeling van de batterij. Volg deze tips om de prestaties van de batterij te optimaliseren en de levensduur van de batterij te verlengen. Bijvoorbeeld: houd de iPhone half opgeladen wanneer je deze voor een langere tijd opslaat. Je kunt de iPhone ook beter niet gedurende lange tijd opladen of achterlaten in een hete omgeving (bijvoorbeeld bij blootstelling aan direct zonlicht).

Wanneer batterijen chemisch verouderen

Alle oplaadbare batterijen zijn verbruikbare componenten die minder effectief worden naarmate ze chemisch verouderen.

Naarmate lithium-ionbatterijen chemisch ouder worden, vermindert de hoeveelheid lading die ze kunnen vasthouden, wat ertoe leidt dat een apparaat steeds sneller opnieuw moet worden opgeladen. Hiernaar kan worden verwezen als de maximumcapaciteit van de batterij, oftewel de gemeten batterijcapaciteit ten opzichte van toen deze nieuw was. Verder kan het vermogen van een batterij om onmiddellijk maximale prestaties te leveren, oftewel het 'piekvermogen', minder worden. Een telefoon kan alleen naar behoren werken als de batterij de elektronica onmiddellijk van stroom kan voorzien. De impedantie van een batterij is een van de eigenschappen die van invloed is op deze onmiddellijke stroomvoorziening. Een batterij met een hoge impedantie kan het systeem mogelijk niet van voldoende stroom voorzien. Een batterij met een hogere chemische leeftijd kan een hogere impedantie hebben. De impedantie van een batterij neemt tijdelijk toe wanneer de batterij weinig lading heeft en in een omgeving met een lage temperatuur. In combinatie met een hoge chemische leeftijd zal de impedantie nog meer toenemen. Alle op de markt verkrijgbare lithium-ionbatterijen hebben deze eigenschappen die verband houden met de chemie van de batterij.

Wanneer stroom wordt afgenomen van een batterij met een hogere impedantie, neemt de spanning van de batterij sterker af. Voor een goede werking van elektronische componenten is een minimale spanning vereist. Dit geldt bijvoorbeeld voor de interne opslag van het apparaat, de stroomcircuits en de batterij zelf. Het energiebeheersysteem bepaalt in hoeverre de batterij in staat is deze stroom te leveren en beheert de taken die nodig zijn om een goede werking te waarborgen. Wanneer de goede werking niet meer kan worden ondersteund met de volledige capaciteit van het energiebeheersysteem, schakelt het systeem het apparaat uit om de elektronische componenten te beschermen. Deze uitschakeling is opzettelijk ingebouwd voor het apparaat, maar kan onverwacht zijn voor de gebruiker.

Onverwachte uitschakeling voorkomen

De kans op onverwachte uitschakeling is groter als de batterij weinig lading heeft of chemisch verouderd is of in het geval van lage temperaturen. In extreme gevallen kan het voorkomen dat het apparaat zo vaak wordt uitgeschakeld dat het onbetrouwbaar of onbruikbaar wordt. Voor de iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1e generatie), iPhone 7 en iPhone 7 Plus beheert iOS prestatiepieken dynamisch om te verhinderen dat het apparaat onverwacht uitschakelt, zodat je de iPhone nog steeds kunt gebruiken. Deze energiebeheerfunctie is specifiek voor de iPhone en is niet verwerkt in andere Apple producten. De iPhone 8, iPhone 8 Plus en iPhone X beschikken vanaf iOS 12.1 over deze functie en de iPhone XS, iPhone XS Max en iPhone XR beschikken vanaf iOS 13.1 over deze functie. Lees meer over prestatiebeheer op iPhone 11 en nieuwer.

Het energiebeheer op de iPhone is gebaseerd op een combinatie van de temperatuur van het apparaat, en de oplaadstatus en impedantie van de batterij. De maximale prestaties van bepaalde systeemcomponenten, zoals de CPU en GPU, zullen alleen dynamisch worden beheerd door iOS als dit is vereist voor de genoemde variabelen. Op die manier worden de taken van het apparaat automatisch gebalanceerd, zodat de systeemtaken soepeler worden verdeeld en snelle gelijktijdige prestatiepieken worden voorkomen. In sommige gevallen merk je waarschijnlijk geen verschil in de prestaties van het apparaat. In hoeverre wijzigingen waarneembaar zijn, hangt af van de mate van energiebeheer die is vereist voor je apparaat.

Wanneer een extremer energiebeheer vereist is, merk je mogelijk de volgende effecten op:

 • Langere wachttijd voordat apps worden gestart

 • Lagere beeldsnelheid tijdens het scrollen

 • Minder achtergrondverlichting (deze instelling kan worden overschreven in het bedieningspaneel)

 • Tot 3 dB minder luidsprekervolume

 • Geleidelijke afname van de beeldsnelheid in bepaalde apps

 • In extreme gevallen wordt de flitser uitgeschakeld (zoals aangegeven in de gebruikersinterface van de camera)

 • Apps die op de achtergrond worden ververst, moeten mogelijk opnieuw worden geladen wanneer ze worden gestart

Veel belangrijke gebieden worden niet beïnvloed door deze energiebeheerfunctie. Bijvoorbeeld:

 • Kwaliteit van mobiele telefoongesprekken en doorvoerprestaties van netwerken

 • Kwaliteit van gemaakte foto's en video's

 • Gps-prestaties

 • Nauwkeurigheid van locatiebepaling

 • Sensoren zoals gyroscoop, versnellingsmeter, barometer

 • Apple Pay

Als de batterij weinig lading heeft en in het geval van lage temperaturen, zijn de wijzigingen van het energiebeheer slechts tijdelijk. Als de batterij van een apparaat chemisch is verouderd, kunnen de wijzigingen van het energiebeheer langduriger zijn. Dit komt omdat alle oplaadbare batterijen verbruikbare onderdelen zijn met een beperkte levensduur, die uiteindelijk moeten worden vervangen. Als je hier last van hebt en de apparaatprestaties wilt verbeteren, kun je overwegen de batterij van je device te vervangen.

Voor iOS 11.3 en nieuwer

In iOS 11.3 en nieuwer is het energiebeheer verbeterd door periodiek het energiebeheerniveau te beoordelen dat noodzakelijk is om onverwacht uitschakelen te voorkomen. Als de batterijconditie de geobserveerde vereisten voor een stroompiek kan ondersteunen, wordt de hoeveelheid energiebeheer verlaagd. Als zich weer een onverwachte uitschakeling voordoet, wordt het energiebeheer verhoogd. Deze beoordeling vindt continu plaats, wat een adaptiever energiebeheer mogelijk maakt.

De iPhone 8 en nieuwere modellen gebruiken een geavanceerd hardware- en softwareontwerp dat een nauwkeurigere schatting geeft van zowel de voedingsbehoeften als de voedingscapaciteit van de batterij om de algehele systeemprestaties te maximaliseren. Hierdoor kan iOS beter anticiperen op een onverwachte uitschakeling en deze voorkomen. Hierdoor kunnen de effecten van energiebeheer minder merkbaar zijn op de iPhone 8 en nieuwer. In de loop van de tijd verminderen de capaciteit en het piekvermogen van de oplaadbare batterijen in alle iPhone-modellen en moeten deze uiteindelijk worden vervangen.

alternatieve tekst voor afbeelding

Batterijconditie

Op de iPhone 6 en nieuwer zijn in iOS 11.3 en nieuwer nieuwe functies toegevoegd die de batterijconditie aangeven en aanbevelen of je de batterij moet vervangen. Je kunt deze vinden in 'Instellingen' > 'Batterij' > 'Batterijconditie' (voor iOS 16.1 of nieuwer vind je deze in 'Instellingen' > 'Batterij' > 'Batterijconditie en opladen').

Verder kun je zien of de energiebeheerfunctie, die de maximale prestaties dynamisch beheert om onverwachte uitschakelingen te verhinderen, is ingeschakeld, en kun je ervoor kiezen om deze functie uit te schakelen. Deze voorziening wordt alleen ingeschakeld wanneer zich voor de eerste keer een onverwachte uitschakeling heeft voorgedaan op een apparaat met een batterij die verminderd vermogen heeft om maximale directe stroom te leveren. Deze functie is van toepassing op de iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1e generatie), iPhone 7 en iPhone 7 Plus. De iPhone 8, iPhone 8 Plus en iPhone X beschikken vanaf iOS 12.1 over deze functie en de iPhone XS, iPhone XS Max en iPhone XR beschikken vanaf iOS 13.1 over deze functie. Lees meer over prestatiebeheer op iPhone 11 en nieuwer. Het effect van energiebeheer op deze nieuwere modellen kan minder merkbaar zijn door het geavanceerdere hardware- en softwareontwerp.

Op apparaten die worden bijgewerkt vanaf iOS 11.2.6 of ouder, is de energiebeheerfunctie in eerste instantie uitgeschakeld; de functie wordt opnieuw ingeschakeld als het apparaat onverwacht wordt uitgeschakeld.

Alle iPhone-modellen beschikken over essentieel energiebeheer om ervoor te zorgen dat de batterij en het algehele systeem werken volgens ontwerp en dat interne componenten zijn beveiligd. Hieronder valt gedrag in hoge of lage temperaturen, evenals intern voltagebeheer. Dit type energiebeheer is vereist voor veiligheid en verwachte functionering, en kan niet worden uitgeschakeld.

alternatieve tekst voor afbeelding

De maximumcapaciteit van de batterij

Op het scherm 'Batterijconditie' vind je informatie over de maximale batterijcapaciteit en de piekprestaties.

Voor de maximale batterijcapaciteit wordt de batterijcapaciteit van het apparaat gemeten in vergelijking met toen de batterij nieuw was. Batterijen hebben steeds minder capaciteit naarmate de batterij chemisch veroudert, waardoor ze steeds vaker moeten worden opgeladen. Als er langere tijd is verstreken tussen het moment waarop een iPhone is gemaakt en het moment waarop de iPhone wordt geactiveerd, kan de capaciteit van de batterij iets lager zijn dan 100 procent.

Batterijen van iPhone 14-modellen en ouder zijn ontworpen om 80 procent van hun oorspronkelijke capaciteit te behouden bij 500 volledige oplaadcycli onder ideale omstandigheden.* Batterijen van iPhone 15-modellen zijn ontworpen om 80 procent van hun oorspronkelijke capaciteit te behouden bij 1000 volledige oplaadcycli onder ideale omstandigheden.* Bij alle modellen is het exacte percentage van de capaciteit afhankelijk van hoe vaak de apparaten worden gebruikt en opgeladen. De garantie van één jaar (twee jaar garantie in Turkije) omvat servicedekking voor een defecte batterij, naast de rechten die je volgens de lokale consumentenwetgeving hebt. Als de batterij buiten de garantie valt, biedt Apple batterijservice aan tegen een vergoeding. Lees meer over oplaadcycli.

Naarmate de batterijconditie minder wordt, wordt ook het vermogen om maximale prestaties te leveren minder. Het scherm 'Batterijconditie' bevat een gedeelte 'Piekprestaties' waar de volgende berichten kunnen worden weergegeven.

Prestaties zijn normaal

Wanneer de toestand van de batterij normale piekprestaties kan ondersteunen en als de energiebeheerfuncties niet zijn toegepast, zie je dit bericht:

Je batterij ondersteunt momenteel normale piekprestaties.

alternatieve tekst voor afbeelding

Energiebeheer toegepast

Wanneer de energiebeheerfuncties zijn toegepast, zie je dit bericht:

Deze iPhone is onverwacht uitgeschakeld omdat de batterij de benodigde stroompiek niet kon leveren. De energiebeheerfunctie is toegepast om te voorkomen dat dit nog eens gebeurt. Schakel uit…

Als je energiebeheer uitschakelt, kun je het niet meer inschakelen. Het wordt weer automatisch ingeschakeld wanneer zich een onverwachte uitschakeling voordoet. De optie 'Schakel uit' is dan ook beschikbaar.

alternatieve tekst voor afbeelding

Batterijconditie onbekend

Als iOS de batterijconditie van het device niet kan bepalen, zie je dit bericht:

Deze iPhone kan de batterijconditie niet bepalen. Een erkende Apple serviceprovider kan de batterij repareren. Meer info over serviceopties…

Dit kan worden veroorzaakt door een onjuist geïnstalleerde batterij of een onbekend batterijonderdeel.

alternatieve tekst voor afbeelding

Energiebeheer uitgeschakeld

Als je de toegepaste energiebeheerfunctie uitschakelt, zie je dit bericht:

Deze iPhone is onverwacht uitgeschakeld omdat de batterij de benodigde stroompiek niet kon leveren. Je hebt de energiebeheerfunctie handmatig uitgeschakeld.

Als het apparaat opnieuw onverwacht wordt uitgeschakeld, worden de energiebeheerfuncties opnieuw toegepast. De optie 'Schakel uit' is dan ook beschikbaar.

alternatieve tekst voor afbeelding

Batterijconditie verslechterd

Als de batterijconditie aanzienlijk is verslechterd, wordt het volgende bericht ook weergegeven:

De conditie van je batterij is aanzienlijk verminderd. Een erkende Apple serviceprovider kan de batterij vervangen om volledige prestaties en capaciteit te herstellen. Meer info over serviceopties…

Dit bericht is geen indicatie van een veiligheidsprobleem. Je kunt de batterij nog steeds gebruiken. Je kunt echter wel meer merkbare problemen met de batterij en prestaties ervaren. Een nieuwe vervangende batterij verbetert je ervaring. Meer informatie over serviceopties.

alternatieve tekst voor afbeelding

Belangrijk batterijbericht

Als je het onderstaande bericht ziet, betekent dit dat de batterij in je iPhone niet kan worden gecontroleerd. Dit bericht is van toepassing op de iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR en nieuwer.

Er kan niet worden gecontroleerd of deze iPhone een originele Apple batterij heeft. Er is geen informatie beschikbaar over de conditie van deze batterij. Meer informatie...

Er is geen informatie over de batterijconditie beschikbaar. Neem contact op met een erkende Apple serviceprovider om de batterij te laten controleren. Meer informatie over serviceopties.

alternatieve tekst voor afbeelding

Lees meer over dit bericht zoals het op de iPhone 11 en iPhone 11 Pro en nieuwer wordt weergegeven.

Meer hulp

Als de prestaties van je apparaat worden beïnvloed door een verouderde batterij en je hulp wilt bij de vervanging van de batterij, neem je contact op met Apple Support voor serviceopties.

Lees meer over reparatie en recycling van de batterij.

Herkalibratie van de meldingen over de batterijconditie op iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max

iOS 14.5 en nieuwer omvatten een update om onnauwkeurige schattingen van de batterijconditie voor sommige gebruikers te verhelpen. Het meldsysteem van de batterijconditie kalibreert de maximumcapaciteit en piekprestaties van de batterij opnieuw op de iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max.

Meer informatie over herkalibratie van de meldingen over de batterijconditie in iOS 14.5.

* Wanneer je je iPhone gebruikt, doorloopt de batterij laadcycli. Er wordt één laadcyclus voltooid wanneer je een hoeveelheid hebt gebruikt die gelijk is aan 100% van de capaciteit van de batterij. Een complete laadcyclus bedraagt ongeveer 80% tot 100% van de oorspronkelijke capaciteit vanwege de verwachte afname van de batterijcapaciteit na verloop van tijd.

Publicatiedatum: