Mac OS X: gedeelde mappen activeren via een URL die met 'afp://' begint of via het commando 'mount_afp'

Je kunt een gedeeld volume op een AFP-server activeren met een URL in de vorm van 'afp://mijnserver.mijndomein.com/Delingspunt/Map', of je kunt in Terminal het commando mount_afp gebruiken.

Wanneer je in de app Mail of Safari op een URL in de vorm van 'afp://mijnserver.mijndomein.com/Delingspunt/Map' klikt, activeert de Finder het volume 'Delingspunt' op de AFP-server 'mijnserver.mijndomein.com' en opent de Finder een venster met de inhoud van de directory 'Map'. Als je de tekst van de URL naar je bureaublad sleept, wordt een AFP-link aangemaakt waarop je dubbel kunt klikken om die map te openen.

Het commando mount_afp kan worden gebruikt in een Terminal-venster of een shellscript om een gedeelde map te activeren op een AFP-server. Typ voor meer informatie het volgende commando in een Terminal-venster:

man mount_afp

Meer informatie

Informatie voor Mac OS X v10.6 t/m 10.6.6

Het pad waarin de gedeelde map wordt geactiveerd, verschilt in Mac OS X v10.6 t/m 10.6.6 van andere versies van Mac OS X.

Een URL die verwijst naar een bestand op de server (bijvoorbeeld 'afp://mijnserver.mijndomein.com/Delingspunt/Map/Bestand.txt') werkt niet. Dit probleem is verholpen in Mac OS X v10.6.7 en nieuwer.

Als in Mac OS X v10.6 t/m 10.6.6 het doel van de URL of het commando 'mount_afp' een map in het delingspunt is, wordt de map geactiveerd. In Mac OS X v10.0 t/m 10.5 en Mac OS X v10.6.7 of nieuwer (inclusief OS X Lion) wordt het delingspunt geactiveerd.

Voorbeeld: 'afp://mijnserver.mijndomein.com/Delingspunt/Map'

Wanneer je in Mac OS X 10.0 t/m 10.5 en 10.6.7 en nieuwer op deze link klikt, activeert de Finder het volume 'Delingspunt'. Het lokale pad naar de gedeelde map is dan '/Volumes/Delingspunt/Map/'.

Wanneer je in Mac OS X 10.6 t/m 10.6.6 op deze link klikt, activeert de Finder de subdirectory 'Map'. Het lokale pad naar de gedeelde map is dan '/Volumes/Map/'.

Voorbeeld:

mount_afp afp://mijnserver.mijndomein.com/Delingspunt/Map /Volumes/Activeringspunt

In Mac OS X v10.5 en 10.6.7 of nieuwer activeert dit commando het volume 'Delingspunt' op '/Volumes/Activeringspunt'. Het lokale pad naar de gedeelde map is dan '/Volumes/Activeringspunt/Map/'.

In Mac OS X v10.6 t/m 10.6.6 activeert dit commando de subdirectory 'Map' op '/Volumes/Activeringspunt'. Het lokale pad naar de gedeelde map is dan '/Volumes/Activeringspunt/'.

Publicatiedatum: