OS X Server: upgraden en migreren vanaf Lion Server of Snow Leopard Server

Ontdek hoe je kunt upgraden of migreren naar OS X Server op Mavericks of Mountain Lion vanaf Lion Server of Mac OS X Server v10.6.

Je kunt upgraden naar OS X Server op Mavericks of Mountain Lion vanaf Lion Server of Mac OS X Server v10.6 door eerst OS X te installeren en vervolgens de OS X Server-app te installeren.

Je kunt migreren naar OS X Server op Mavericks of Mountain Lion vanaf Lion Server of Mac OS X Server v10.6 door de OS X-configuratie-assistent of Migratie-assistent te gebruiken om servergegevens te migreren vanaf een van de volgende bronnen:

  • Een verbonden server in de Doelschijfmodus

  • Een lokale harde schijf of partitie waarop Lion Server of Mac OS X Server v10.6 is geïnstalleerd

  • Een lokale Time Machine-reservekopie van Lion Server of Mac OS X Server v10.6

Belangrijk: migreren via een netwerkverbinding, vanaf een bestaande server of een Time Machine-reservekopie, werkt niet voor OS X Server. Als je een externe server wilt upgraden of migreren, moet je de server kunnen bedienen met schermdeling of Apple Remote Desktop.

Raadpleeg dit artikel.

Voorzieningengegevens

In de meeste gevallen blijven je voorzieningengegevens en -instellingen behouden tijdens het upgraden of migreren. Zie hieronder voor uitzonderingen of speciale instructies voordat je een upgrade of migratie van je server uitvoert.

Voorzieningengegevens die zijn opgeslagen op de standaardlocatie in Lion Server of Snow Leopard Server, worden verplaatst naar de nieuwe standaardlocatie voor voorzieningengegevens in de map /Library/Server/. Voorzieningengegevens die op een andere locatie zijn opgeslagen, blijven op de alternatieve locatie staan.

Opmerking: als je een alternatieve locatie voor gegevensopslag hebt geselecteerd in Lion Server, gebruiken alleen voorzieningen die de alternatieve locatie in Lion gebruikten deze locatie in Mountain Lion. Andere voorzieningen gebruiken de standaardlocatie en je kunt ze niet verplaatsen naar de alternatieve locatie.

Een upgrade of migratie plannen

Belangrijk: voordat je met een upgrade of migratie begint, moet je ervoor zorgen dat je een volledige en geteste reservekopie of kloon hebt van de installatie en gegevens van je werkende server.

Zorg ervoor dat de doelserver voldoet aan de systeemvereisten voor zowel OS X als OS X Server. Installeer de nieuwste versie van OS X Server op de doelserver. De volgende instructies zijn up-to-date vanaf OS X Server v3 voor Mavericks en OS X Server v2.2.2 voor Mountain Lion. Als de doelserver een nieuwe Mac mini of Mac Pro is, moet je mogelijk de Mac App Store gebruiken om je kopie van OS X Server bij te werken voordat je gaat migreren.

Gebruik Software-update op de bronserver om bij te werken naar de nieuwste versie van Lion Server of Mac OS X Server v10.6 Snow Leopard.

Lees het gedeelte hieronder dat van toepassing is op je upgrade- of migratiepad volledig door voordat je het proces start. Exporteer of noteer instellingen die niet worden bijgewerkt of gemigreerd.

Zorg ervoor dat alle DNS- of DHCP-servers waarvan je server afhankelijk is, beschikbaar blijven tijdens het upgrade- of migratieproces.

Als je Open Directory-replica's hebt, moet je eerst je Open Directory-master upgraden of migreren. Zorg ervoor dat het programma actief is voordat je replica's migreert. Tijdens het upgraden van je master kunnen clientcomputers er geen verbinding mee maken voor Open Directory-voorzieningen. Clients kunnen vertraging oplopen bij het vinden van een Open Directory-replicaserver. Je kunt deze vertraging voorkomen door clients tijdelijk naar een replica te verwijzen.

De Server-app en de Server Admin Tools worden verwijderd tijdens de upgrade, omdat de Lion- en Snow Leopard-versies niet worden ondersteund door Mountain Lion.

Upgraden vanaf Lion Server of Mac OS X Server v10.6 Snow Leopard

Download en installeer eerst Mountain Lion uit de Mac App Store om een upgrade uit te voeren. Volg na de installatie de instructies in het installatieprogramma en in de configuratie-assistent. Wanneer de installatie en configuratie van Mountain Lion is voltooid, download en installeer je Server vanuit de Mac App Store. Open de Server-app en volg de instructies op het scherm om de upgrade te voltooien.

Agenda

De iCal-voorziening wordt nu de Agenda-voorziening genoemd.

Contacten

De adresboekvoorziening wordt nu de Contacten-voorziening genoemd.

DHCP

Als je (alleen) DHCP hebt ingeschakeld in Lion Server of DHCP hebt ingeschakeld in Mac OS X Server v10.6, blijft je configuratie behouden en actief na de upgrade.

Als je NAT en DHCP hebt ingeschakeld in Server Admin in Lion Server, wordt je configuratie niet bewaard tijdens de upgrade. Raadpleeg dit artikel voor meer informatie.

Bestandsvoorzieningen

Na de upgrade kunnen AFP-clients mogelijk niet meer via Kerberos door de identiteitscontrole komen. De AFP-voorziening verwijst mogelijk naar de LKDC, zoals beschreven in dit artikel.

Firewall

De voorziening Firewall wordt niet meer beheerd door OS X Server. Bestaande firewallregels blijven actief na de upgrade, maar alle verdere firewallconfiguraties moeten vanaf de commandoregel worden uitgevoerd. Raadpleeg dit artikel voor meer informatie.

FTP

FTP-instellingen blijven niet behouden bij het upgraden vanaf (alleen) Mac OS X Server v10.6 Snow Leopard omdat nieuwere serverversies andere FTP-software gebruiken dan Snow Leopard. Je kunt FTP configureren in de Server-app in OS X Server.

Mail

Webmail is niet langer een functie van de Mail-voorziening in OS X Server.

Regels voor Mail op de server kunnen niet worden in- of uitgeschakeld in de Server-app. Bestaande regels aan de serverzijde blijven behouden tijdens de upgrade.

Na de migratie moet je mogelijk je e-mailopslagquota per gebruiker opnieuw invoeren.

Berichten

De iChat-voorziening heet nu de Berichten-voorziening.

De instellingen 'Schakel server-naar-serverfederatie in' en 'Archiveer alle berichten' kunnen worden uitgeschakeld na een upgrade naar OS X Server (Mavericks). Controleer deze instellingen en schakel ze indien nodig opnieuw in.

NAT

De NAT-voorziening is geleverd door het binaire natpmpd-bestand in Lion Server en het binaire natd-bestand in Snow Leopard Server. In Mountain Lion en Mavericks wordt natd uitgefaseerd en wordt natpmpd gebruikt door Internetdeling in het paneel 'Delen' van Systeemvoorkeuren.

Als je NAT hebt ingeschakeld in Server Admin in Lion Server, wordt je configuratie niet bewaard tijdens de upgrade. Je kunt de standaard NAT-configuratie herstellen door Internetdeling uit te schakelen en vervolgens in Systeemvoorkeuren in te schakelen. Dit biedt NAT-services met het standaard IP-adresbereik van 192.168.2.2 tot 192.168.2.254. Belangrijk: je kunt niet zowel Internetdeling als de DHCP-service gebruiken in OS X Server. Raadpleeg dit artikel voor meer informatie.

Als je NAT-regels hebt aangemaakt met pfctl in Lion Server, blijven deze behouden en blijven ze actief tijdens de upgrade.

Als je NAT hebt ingeschakeld in Snow Leopard Server, wordt je natd-configuratie gedeactiveerd na de upgrade. Je configuratiebestanden blijven bewaard in /Library/Server/Migrated/private/etc/nat/.

NetInstall

De NetBoot-voorziening heet nu de NetInstall-voorziening.

Open Directory

Volg de instructies in dit artikel wanneer je een upgrade uitvoert van een Open Directory-master.

Na een upgrade naar OS X Server (Mavericks) wordt mogelijk het bericht weergegeven: 'Bestaande verbinding is niet geverifieerd: wachtwoordwijziging is niet aanvaard'. Raadpleeg dit artikel voor meer informatie.

Podcast

De Podcast-voorziening is verwijderd uit OS X Server. Bestaande Podcast-inhoud blijft behouden tijdens de upgrade, zoals beschreven in dit artikel.

RADIUS

De RADIUS-voorziening wordt niet langer als een afzonderlijke voorziening beheerd in de Server-app. Bestaande RADIUS-configuraties blijven actief na de upgrade, hoewel deze mogelijk inactief lijken in de Server-app totdat je de voorziening vernieuwt (vanuit het Weergave-menu). Voor meer informatie raadpleeg je dit artikel.

Websites

De Web-voorziening wordt nu de voorziening Websites genoemd. Er zijn verschillende configuratieopties beschikbaar na de upgrade. Raadpleeg dit artikel voor meer informatie over de invloed van bestaande instellingen tijdens de upgrade.

Wiki

Mac OS X Server v10.6 Snow Leopard Wiki-thema's worden niet bewaard tijdens de upgrade. Na de upgrade moet je voor elke wiki een nieuw thema selecteren.

Andere Mac OS X Server v10.6 Snow Leopard-voorzieningen

De volgende voorzieningen in Snow Leopard Server zijn verwijderd in Lion Server en maken geen deel meer uit van OS X Server: Mobile Access, MySQL, Print, Tomcat, Axis, QuickTime Streaming Server (QTSS) en op wiki gebaseerde mailinglijsten en archieven.

Migreren van Lion Server of Mac OS X Server v10.6 Snow Leopard

Om te migreren, installeer je eerst Mountain Lion op een nieuwe Mac of op een nieuw volume op een bestaande server, of begin je met een nieuwe Mac die vooraf is geïnstalleerd met Mountain Lion.

Gebruik de Mountain Lion-configuratie-assistent of de Migratie-assistent om de migratiebron te selecteren:

  • een verbonden server in de Doelschijfmodus

  • een lokale harde schijf of partitie waarop Lion Server of Snow Leopard Server is geïnstalleerd

  • een lokale Time Machine-reservekopie van Lion Server of Snow Leopard Server

Wanneer de migratie is voltooid, download en installeer je Server vanuit de Mac App Store (als deze niet vooraf is geïnstalleerd). Open de Server-app en volg de instructies op het scherm om de serverconfiguratie te voltooien.

Opmerking: als je de Server-app opent voordat je servergegevens migreert, moet je de Server-app verwijderen voordat je deze migreert en later opnieuw installeert.

Waarschuwingen

Nadat je bent gemigreerd van een Snow Leopard Server, moet je alle e-mailadressen opnieuw invoeren om waarschuwingsmeldingen te ontvangen.

Agenda

De iCal-voorziening wordt nu de Agenda-voorziening genoemd.

Contacten

De adresboekvoorziening wordt nu de Contacten-voorziening genoemd.

DHCP

Als je (alleen) DHCP hebt ingeschakeld in Lion Server of DHCP hebt ingeschakeld in Mac OS X Server v10.6, blijft je configuratie behouden en actief tijdens de migratie.

Als je NAT en DHCP hebt ingeschakeld in Server Admin in Lion Server, wordt je configuratie niet bewaard tijdens de migratie. Raadpleeg dit artikel voor meer informatie.

Adreslijstvoorzieningen

Als je migreert van een Snow Leopard Server die is gekoppeld aan Active Directory naar OS X (Mavericks), moet je het volgende Terminal-commmando uitvoeren voordat je OS X Server installeert:

sudo /System/Library/Frameworks/OpenDirectory.framework/odmigrationtool -source /path/to/source -target /

Waarbij /path/to/source wordt vervangen door het pad naar het volume van waaruit je migreert.

Bestandsvoorzieningen

Delingspunten worden niet bewaard bij migratie naar (alleen) Mountain Lion. Raadpleeg dit artikel voor instructies over het opnemen van informatie over het delingspunt voordat je migreert.

Firewall

De voorziening Firewall wordt niet meer beheerd door OS X Server. Bestaande firewallregels blijven actief na de migratie, maar verdere firewallconfiguratie moet worden uitgevoerd op de commandoregel. Voor meer informatie raadpleeg je dit artikel.

FTP

FTP-instellingen worden niet bewaard bij migratie vanaf (alleen) Mac OS X Server v10.6 Snow Leopard omdat nieuwere serverversies andere FTP-software gebruiken dan Snow Leopard. Je kunt FTP configureren in de Server-app in OS X Server.

Mail

Webmail is niet langer een functie van de Mail-voorziening in OS X Server.

Regels voor Mail op de server kunnen niet worden in- of uitgeschakeld in de Server-app. Bestaande regels aan de serverzijde blijven behouden tijdens de migratie.

Na de migratie moet je mogelijk je e-mailopslagquota per gebruiker opnieuw invoeren.

Berichten

De iChat-voorziening heet nu de Berichten-voorziening.

De instellingen 'Schakel server-naar-serverfederatie in' en 'Archiveer alle berichten' kunnen worden uitgeschakeld wanneer je migreert naar OS X Server (Mavericks). Controleer deze instellingen en schakel ze indien nodig opnieuw in.

NAT

De NAT-voorziening is geleverd door het binaire natpmpd-bestand in Lion Server en het binaire natd-bestand in Snow Leopard Server. In Mountain Lion wordt natd uitgefaseerd en wordt natpmpd gebruikt door delen via internet in het paneel 'Delen' van 'Systeemvoorkeuren'.

Als je NAT hebt ingeschakeld in Server Admin in Lion Server, wordt je configuratie niet bewaard tijdens de migratie. Je kunt de standaard NAT-configuratie herstellen door 'Internetdeling' uit te schakelen en in 'Systeemvoorkeuren' in te schakelen. Hierdoor worden NAT-voorzieningen geleverd met het standaard IP-adresbereik van 192.168.2.2 tot 192.168.2.254. Belangrijk: je kunt niet zowel 'Internetdeling' als de DHCP-voorziening gebruiken in OS X Server. Raadpleeg dit artikel voor meer informatie.

Als je NAT-regels hebt aangemaakt met pfctl in Lion Server, blijven deze behouden en blijven ze actief tijdens de migratie.

Als je NAT hebt ingeschakeld in Snow Leopard Server, wordt je natd-configuratie gedeactiveerd wanneer je migreert. Je configuratiebestanden worden bewaard in /Library/Server/Migrated/private/etc/nat/.

NetInstall

De NetBoot-voorziening heet nu de NetInstall-voorziening.

Open Directory

Volg de instructies in dit artikel wanneer je een upgrade uitvoert van een Open Directory-master.

Na een upgrade naar OS X Server (Mavericks) wordt mogelijk het bericht weergegeven: 'Bestaande verbinding is niet geverifieerd: wachtwoordwijziging is niet aanvaard'. Raadpleeg dit artikel voor meer informatie.

Podcast

De Podcast-voorziening is verwijderd uit OS X Server. Bestaande podcastcontent wordt bewaard tijdens de migratie, zoals beschreven in dit artikel.

RADIUS

De RADIUS-voorziening wordt niet langer als een afzonderlijke voorziening beheerd in de Server-app. Bestaande RADIUS-configuraties blijven actief na de migratie, hoewel deze mogelijk inactief lijken in de Server-app totdat je de service vernieuwt (via het Weergave-menu). Voor meer informatie raadpleeg je dit artikel.

Websites

De Web-voorziening wordt nu de voorziening Websites genoemd. Er zijn verschillende configuratieopties beschikbaar na de migratie. Raadpleeg dit artikel.

Wiki

Mac OS X Server v10.6 Snow Leopard Wiki-thema's worden niet bewaard tijdens de migratie. Na de upgrade moet je voor elke wiki een nieuw thema selecteren.

Andere Snow Leopard-voorzieningen

De volgende voorzieningen in Snow Leopard Server zijn verwijderd in Lion Server; ze maken geen deel meer uit van OS X Server: Mobile Access, MySQL, Print, Tomcat, Axis, QuickTime Streaming Server (QTSS) en op wiki gebaseerde mailinglijsten en archieven.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: