macOS High Sierra

Launchpad gebruiken

In Launchpad wordt een schermvullend raster weergegeven met symbolen voor de programma's op je Mac.

Opmerking: "VO" staat voor de speciale VoiceOver-toets.

  1. Ga naar het Dock door op VO + D te drukken en navigeer naar het symbool van Launchpad door op VO + Pijl-links of VO + Pijl-rechts te drukken.

  2. Open Launchpad door op VO + spatiebalk te drukken.

    Je kunt met VoiceOver automatisch gebruikmaken van het raster.

  3. Navigeer omlaag, omhoog, naar links of naar rechts in het raster door op VO en een pijltoets te drukken.

    Als je veel programma's hebt, kunnen er in Launchpad meerdere pagina's zijn. Als je andere pagina's wilt weergeven, deactiveer je het raster, navigeer je naar de keuzerondjes onder aan de pagina en selecteer je een keuzerondje.

  4. Om een programma te openen, druk je op VO + spatiebalk.

    Om Launchpad te verlaten zonder een programma te openen, druk je op de Escape-toets of op Fn + Tab.

Je kunt programma's slepen en neerzetten als je de volgorde daarvan in Launchpad wilt wijzigen. Zie Onderdelen slepen en neerzetten voor meer informatie.